Κατερίνα Καρακάση γεν. στην Αθήνα, σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έκανε και το διδακτορικό της με υποτροφία του ΙΚΥ. Από το 2000 έως το 2005 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Essen-Duisburg, Γερμανία, στο τμήμα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας ως επιστημονικός συνεργάτης. Από το 2005 είναι λέκτορας, από το  2010 επίκουρη καθηγήτρια και από το 2017 αναπλητώτρια  καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με αντικείμενο την Γερμανική Λογοτεχνία και την Συγκριτική Γραμματολογία. Από το 2006 είναι μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα για την γερμανική λογοτεχνία του 18ου και του 20ου αιώνα, συγκριτολογικά και θεωρητικά γραμματολογικά ζητήματα, για την σχέση σώματος και λογοτεχνίας στον Διαφωτισμό και τον Μοντερνισμό κ.α. Μεταξύ του 2010 και 2012 καθώς και το 2017 ήταν υπότροφος της Humboldt-Stiftung στο πανεπιστήμιο της Konstanz, Γερμανία καλεσμένη του καθ. κ. Koschorke. Από το 2018 έως το 2020 ήταν διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Γερμανική Φιλολογία. Θεωρία και Εφαρμογές και από το 2020 είναι αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Katerina Karakassi, geb. in Athen; Studium der Germanistik an der Universität Athen; 2001 Promotion über Fr. Kafka: Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse; 2000-2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Essen-Duisburg im Fachbereich Allgemeine und Vergleichende Literatur; seit 2005 Dozentin an der Universität Athen im Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur (Deutsche Literatur und Komparatistik), z.Z. Assoc. Prof.; seit 2006 Dozentin an der Fernuniversität Patras (Europäische Literaturgeschichte); 2010-2012 und 2017  Humboldt Stipendiatin an der Universität Konstanz, Gastgeber: Prof. Dr. Koschorke. Veröffentlichungen im Bereich der Komparatistik, der Literaturtheorie, der deutschen Literatur in der Aufklärung und in der Moderne. 2018 - 2020 war sie Leiterin des Postgraduierten Studiengangs Deutsche Philologie. Theorie und Anwendungen. Seit 2020 ist sie Vize-Leiterin des Fachbereichs für Deutsche Sprache und Literatur,

 
Katerina Karakassi holds the position of Associated Professor of German and Comparative Literature at the Department of German Literature of the University of Athens (Greece). She completed her PhD with a scholarship of the Greek State Scholarships Foundation (IKY). Between 2000 and 2005 she worked at the Department of General and Comparative Literature of the University of Essen-Duisburg (Germany) as a researcher. Since 2005 she has been teaching at the University of Athens and since 2006 she is teaching “History of European Literature” as a scientific collaborator at the Open University of Greece. She was Humboldt Research Fellow at the University of Konstanz (Germany) by Prof. Dr. Koschorke from 2009 to 2012 and in 2017. Her research interests include the German literature of the 18th and the 20th century, comparative literature and literary theory. Between 2018 and 2020 she was director of the Masterprogramm German Philology. Theory and Applications.