Publications

2020
Karakassi, K. Stadt und Krise im griechischen Film am Beispiel von Tungsten. LEXIS. Athener Zeitschrift für Germanistik [Internet]. 2020;1. Publisher's Version
2019
Καρακάση Κ. Οι Κήποι του Διαφωτισμού ως Ετεροτοπίες. Δύο παραδείγματα: Rousseau: „Julie ou la Nouvelle Héloïse“ και Goethe: „Wahlverwandtschaften. In: Γαραντούδης Ευριπίδης, Πάτσιου Βίκυ, Πολυκανδριώτη Ουρανία Ποιητική του τοπίου. Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (2012). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Γραμματολογίας; 2019. pp. 125 - 141.
2018
Karakassi K. Homage an Christa Wolf. (Rezension über: Carola Hilmes [Hg.]: Christa Wolf-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. J. B. Metzler 2016.). IASLonline [Internet]. 2018. Publisher's Version
Karakassi K. Politiken der Freundschaft: Jacques Derrida und Christa Wolf. In: Erdbrügger T, Probst I Verbindungen. Berlin: Frank & Timme; 2018. pp. 181–195.
2017
Καρακάση Κ. Άνθρωποι και φίδια: τοτεμιστικά ίχνη σε ελληνικά και γερμανικά παραμύθια. In: Μερακλής ΜΓ, Παπαντωνάκης Γ, Ζαφειρόπουλος Χρ, Καπλάνογλου Μ, Κατσαδώρος Γ Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. Αθήνα: Gutenberg; 2017. pp. 449 - 456.
Sturm-Trigonakis E, Laskaridou O, Petropoulou E, Karakassi K. Turns und kein Ende?: Aktuelle Tendenzen in Germanistik und Komparatistik. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition; 2017 pp. 406. Website
Karakassi K. Die Abenteuer der "Kaiserlichen Botschaft" im Sog der Turns oder Franz Kafka und Jurrij Lotman. In: Sturm-Trigonakis E, Laskaridou O, Petropoulou E, Karakassi K Turns und kein Ende? Frankfurt am Main: Peter Lang Edition; 2017. pp. 187–198.
Karakassi K. Kafkas Kollektiv der Hunde im Kontext der Moderne. Kafka – Fleck – Halbwachs. Zeitschrift für Deutsche Philologie. 2017;136:533–554.
2016
Καρακάση Κ, Σπυριδοπούλου Μ, Κοτελίδης Γ. Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών. Αθήνα: Κάλλιπος Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών; 2016.
Αντωνοπούλου Α, Καρακάση Κ, Πετροπούλου Ε. Συγκριτολογία. Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Κάλλιπος Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών; 2016.
Καρακάση Κ. Γυναικεία γραφή και πολιτισμική διαμεσολάβηση. Αικατερίνης Ζάρκου: «Περί των εν Γερμανία συγγραφέων γυναικών». In: Αννα Ταμπάκη, Ουρανία Πολυκανδρι Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. . Αθήνα; 2016. pp. 117-126.
Καρακάση Κ. Οι γυναίκες και ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα. In: Αλεξία Αλτουβά, Αννα Ταμπάκη Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Αθήνα; 2016. pp. 169-176.
2015
Καρακάση Κ. Μύθος και λογοτεχνία. In: Βασιλειάδης Βασίλης, Κατερίνα Τικτοπούλο Σελιδοδείκτες: Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: Πύλη για την ελληνική γλώσσα; 2015. pp. 194–202.
Karakassi K. Literatur und Geschichte: Der Fall Kafka. In: Blažević Z History as a Foreign Country/Geschichte als ein fremdes Land.Historical Imagery in the South-Eastern Europe/Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn: Bouvier Verlag; 2015. pp. 247 - 262.
Karakassi K, Kotelides G, Maier A, Papadopoulou V. Kafka in Griechenland: Haring E. DER KAFKA-ATLAS Ein Online-Projekt zur weltweiten Rezeption Franz Kafkas [Internet]. 2015. Publisher's Version
2014
Karakassi K, Lindinger S, Mark M. Deutsche Romantik: Transformationen Und Transgressionen. Peter Lang Pub Inc; 2014 pp. p.
Karakassi K. Notizen zum metonymischen Porträt und zur Sprache der Liebe in Goethes Wahlverwandtschaften. Philologie im Netz. 2014;67:1–14.
Karakassi K. Die Leiden des jungen Leandros: Notizen zur politischen Romantik. In: Mike M, Tsirimokou L, Naoum I, Tiktopoulou K Neugriechische Literatur und Kritik seit der Aufklärung und bis heute. Athen: Sokolis -Kouledaki; 2014. pp. 177–188.
Καρακάση Κ. Εισαγωγή και Επίμετρο. In: Johann Peter Eckermann: Συνομιλίες με τον Γκαίτε. Athen: Printa; 2014. pp. 7-26 & 417-428.
Karakassi K. Hermann Broch oder die Romantik Karakassi K, Lindinger S, Mark M. Deutsche Romantik.Transformationen Und Transgressionen. 2014:169 - 180.
2013
Karakassi K. Frau und Tier: Die Tierbraut. Deutsche und griechische Varianten des Märchentypus AT 402 im Vergleich. In: Sturm-Trigonakis E, Delianidou S Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Frankfurt: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; 2013. pp. 61–70.
Karakassi K. Politische Romantik in Neu-Griechenland: Panagiotis Soutsos und sein Briefroman „Leandros“. In: Meyer A-R Vormärz und Philhellenismus. 1st ed. [s.l.]: Aisthesis; 2013. pp. 267–286.
Karakassi K. Mythos Familie oder die Novellen „Die Marquise von O…“, „Der Findling“ und „Das Erdbeben in Chili“. In: Laskaridou O, Theisen J Nur zerrissene Bruchstücke.Kleist zum 200. Todestag : Athener Kleist-Tagung 2011. Peter Lang; 2013. pp. 117 - 129.
2012
Αγγελίδης Μανόλης, : Καρακάση Κατερίνα, : Παπαδάτος Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Χατζιωσήφ Χρήστος. Δημοκρατία της Βαϊμάρης και οι σημερινές «αναβιώσεις» της. Αθήνα: Νήσος; 2012.
Karakassi K. Traces of Homer or the shadow of the past. Solomos – Kavafis. In: Bär G, Gaskill H Ossian and national epic. Frankfurt am Main, New York: Peter Lang; 2012. pp. 189–201.
Καρακάση Κ. Αισθητικοποίηση της πολιτικής και πολιτικοποίηση της αισθητικής: Η τέχνη στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης. In: Αγγελίδης Μανόλης, Χατζιωσήφ Χρήστος, Καρακάση Κατερίνα, Παπαδάτος Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και οι σημερινές «αναβιώσεις» της. Αθήνα : Νήσος; 2012. pp. 81 - 99.
Καρακάση Κ. Φαντάσματα του Διαφωτισμού. Ο Σίλλερ ως πρόδρομος του γερμανικού ρομαντισμού. In: Αντωνοπούλου Αναστασία;, Μητραλέξη Κατερίνα Friedrich Schiller: Ποιητής – Δραματουργός - Στοχαστής. Αθήνα: Παρουσία; 2012. pp. 219-235.
2011
Karakassi K. „Diese Krafft der Seele“. Zum Begriff der Einbildungskraft bei Bodmer, Breitinger und Baumgarten. Parousia. 2011;17:341–358.
Karakassi K. Subjekt, Blindheit und Metaphysik. Einige Bemerkungen über die fiktiven Kunstbildnisse in Jean Pauls: „Titan“. Philologie im Netz. 2011;57:1–14.
Καρακάση Κ. Το παλίμψηστο της ηδονής. In: Gabriele D´Annunzio: Η ηδονή. Αθήνα: Printa; 2011. pp. 403-15.
Κ. Καρακάση. Η Ελλάδα του Γκαίτε. In: Γιώργος Φρέρης Deutschgriechische Beziehungen: Kultur und Kunst. Θεσσαλονίκη: Διακειμενικά; 2011. pp. 55 - 68.
Καρακάση Κ. Όψεις του Τραγικού. Από τον Πλάτωνα έως τον Ρακίνα. Αθηνα: Gutenberg; 2011.
Καρακάση Κ. Σώμα και μνήμη στον Μοντερνισμό: Proust και Kafka. In: Ζαχαρίας Σιαφλέκης Gedächtnisschriften. Αθήνα: Gutenberg; 2011. pp. 136 - 154.
2010
Karakassi K. Susanna oder "La Vergogneuse nature de Dames". TRANS – Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 2010;17.
Karakassi K. Die entsetzlichen Bildnisse. Anmerkungen zu E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“. In: Hanenberg P Kulturbau. Aufräumen, Ausräumen, Einräumen. Frankfurt am Main: Lang; 2010. pp. 275 - 286.
Καρακάση Κ. Έρωτας και Θάνατος. "Ο μεγάλος ύπνος" του Μ. Καραγάτση. In: Γιώργος Φρέρης Ο Καραγάτσης της αμαρτίας και της αγιοσύνης. Θεσσαλονίκη: Διακειμενικά; 2010. pp. 43 - 52.
Καρακάση Κ. Νησιά της ουτουπίας: "Το χαμένο νησί" του Μ. Καραγάτση. In: Αθανασόπουλος Βαγγέλης Μ. Καραγάτσης: Ιδεολογία και ποιητική. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη; 2010. pp. 255 - 270.
2009
Karakassi K. Susanna oder "La Vergogneuse nature de Dames". ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ. 2009;11:191–206.
Karakassi K. Der Kranke Königssohn oder das zeitlose Bild im Sog der Zeit. Notizen zu Goethes „Wilhelm Meisters Lehr und Wanderjahre". Estudios Filologicos Alemanes. 2009;18:251–262.
2008
Karakassi K. Κafka: Ein altes Blatt. Kafka -Schriftenreihe der Deutschen Kafka-Gesellschaft. 2008;2:263–275.
Καρακάση Κ. Ορφέως προσωπεία στον Εξπρεσιονισμό. Η περίπτωση Τρακλ. In: Κατερίνα Μητραλέξη, Εύη Πετροπούλο Γκέοργκ Τρακλ: Από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ύψιλον; 2008. pp. 127 - 144.
2007
Karakassi K. Die Botschaft und ihre Auslegungen. Franz Kafka Beim Bau der chinesischen Mauer. Estudios Filologicos Alemanes. 2007;13:497–504.
Καρακάση Κ. Μπρεχτ και Αριστοτέλης. In: Αντωνοπούλου Αναστασία Bertold Brecht: Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών; 2007. pp. 43-49.
2006
Karakassi K. Ein subtiler Tod oder der Blick des Anderen E.T.A. Hoffmanns Sandmann und Jean-Paul Sartres Blick-Konzept. In: Benning W, Mitralexi K, Petropoulou E Das Argument in der Literaturwissenschaft. Oberhausen: Athena; 2006. pp. 149–169.
Karakassi K. "La fausse excuse". Sprache und Begierde bei Rousseau. In: Gale R, Pfeiffer H Aufklärung. München: Fink; 2006. pp. 315–352.
2005
Karakassi K. Der Körper und die Schrift. Am Beispiel der Erzählung "Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse". Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 2005;157:1–15.
Karakassi K. Der Körper und die Schrift. Am Beispiel der Erzählung "Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse". Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 2005;157:1 - 15.
Καρακάση Κ. Το βλέμμα, η όραση και το ορατό ως παράδειγμα συγκριτικής μελέτης. In: Έλενα Κουτριάνου Η Συγκριτική Γραμματολογία: Σύγχρονες τάσεις. Αθήνα: Μεσόγειος; 2005. pp. 297 - 317.
2004
Karakassi K. Porträts zur Literaturtheorie: Jacques Derrida. Kritische Ausgabe. 2004;8:74–76.
Karakassi K. Porträts zur Literaturtheorie: Jacques Lacan. Kritische AusgabeKritische. 2004;8:88–91.
Karakassi K. Die Macht der Metapher. Anmerkungen zu Kant, Nietzsche und De Man. Philologie im Netz. 2004;27:67 - 77.
2003
Karakassi K. "Und sie wird vergessen sein.." Zu Kafka und Hegel. Am Beispiel der Erzählung Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse. Prima Philosophia. 2003;16:279–293.
Karakassi K. Porträts zur Literaturtheorie: Paul de Man. Kritische AusgabeKritische. 2003;7:74–76.