Σύντομα βιογραφικά στοιχεία | Short Bio

[ελληνικά]
Ο Θεόδωρος Μερτζιμέκης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1971. Το 1989 αποφοίτησε με βαθμό "Άριστα" από το 1ο Γενικό Λύκειο Σερρών και ξεκίνησε τις σπουδές του στη Φυσική στο Παν/μιο Ιωαννίνων. Αποφοίτησε το 1993 επιλέγοντας να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία στον τομέα της Πυρηνικής Φυσικής, ασχολούμενος με την εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών στη μελέτη διακίνησης ραδιοϊσοτόπων σε υδάτινα και χερσαία περιβάλλοντα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Τμήμα και ολοκλήρωσε τον κύκλο μαθημάτων. Το 1997 μεταπήδησε με ερευνητική υποτροφία στο πανεπιστήμιο Rutgers στο New Jersey των ΗΠΑ για να εργαστεί σε θέματα βασικής πυρηνικής δομής υπό την καθοδήγηση της Καθ. Noemie Benczer-Koller. Έλαβε διαδοχικά το M.Sc. στη Φυσική το 1999 και το Ph.D. το 2002. Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής συμμετείχε σε πληθώρα πειραματικών μετρήσεων σε μεγάλα εργαστήρια, όπως το WNSL στο Yale University και το 88" Cyclotron Lab του UC Berkeley. Ευθύς αμέσως ξεκίνησε να εργάζεται ως ερευνητικός συνεγάτης στο  εργαστήριο NSCL του Michigan State University στην ερευνητική ομάδα του Καθ. Paul Mantica. Έμεινε στο  NSCL ως το 2006 οπότε και επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο καταλαμβάνοντας διαδοχικές επιστημονικές θέσεις στο Παν. Ιωαννίνων (2006-2009) ως Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης και Επισκέπτης Καθηγητής και στο ΙΠΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (2009-2011) ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Από το Μάρτιο του 2011 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του  ΕΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Είναι μέλος Διεθνών Συλλόγων και Οργανισμών, ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας NUSTRAP/UoA, επικεφαλής της συνεργασίας gPRESPEC στο GSI, και έχει χρηματοδοτηθεί για την έρευνά του από διάφορες διεθνείς και εθνικές πηγές (NSF, ΘΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, FP7-REGPOT κ.ά). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε έγκριτα περιοδικά και περίπου άλλα 300 συμμετέχοντας στη διεθνή συνεργασία CMS/CERN.

Ενδιαφέρεται για την ανταποδοτική εκπαίδευση προς το ευρύ κοινό και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις διδασκαλίας κι εκλαΐκευσης της επιστήμης. Μιλάει αγγλικά και λίγα ισπανικά, λατρεύει το τέννις και τα SciFi B-movies.

[english]
Theo J. Mertzimekis was born in Serres, Greece in 1971. In 1989 he graduated from the 1st General Lycaeum of Serres with high honors and immediately started his studies in Physics at the Univ. of Ioannina. He graduated in June 1993. During his senior year he performed research work in nuclear physics, applying spectroscopic techniques on the investigation of radioisotope kinetics in marine and terrestrial environments. After graduation he continued his studies at a graduate level at the same University, when later, in 1997, he moved to Rutgers, The State of University of New Jersey on a graduate scholarship to work on fundamental aspects of nuclear structure under Prof. Noemie Benczer-Koller's supervision. He received his MSc in Physics in 1999 and his PhD in Nuclear Physics in 2002. During his PhD work he participated in several experiments in large facilities, such as WNSL at Yale University  and the 88" Cyclotron Lab in UC Berkeley. Following up his graduation, he joined the exotic-beams lab NSCL of Michigan State University as a NSF Research Associate in Prof. Paul Mantica's research group. He stayed at NSCL till 2006 when he returned to Greece performing research work at several institutions, ie as a Research Associate and a Visiting Professor at the Univ. of Ioannina (2006-2009) and as a Research Associate at the Institute of Nuclear Physics (INP) of NCSR "Demokritos" (2009-2011). Since March 2011 he has been an Assistant Professor (tenured 2015) at the Dept. of Physics at Univ. of Athens.

He is a member of international scientific Societies and Associations, the founder of the NuSTRAP research group, the spokeperson of the gPRESPEC consortium at FAIR/GSI and has received partial funding for his research work (NSF, Thalis, FP7-REGPOT etc). His publication records exceeds 50 articles in peer-reviewed journals for work in Nuclear Physics and some 300 from his participation in CMS collaboration at CERN.

He is particularly interested in science communication and outreach. He speaks english and some spanish. He is a great fan of tennis and enjoys watching SciFi B-movies.