ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ