Βιογραφικό και Εργογραφικό Σημείωμα

I. Σπουδές, επιστημονικό και διοικητικό έργο, προϋπηρεσία, διακρίσεις

 

 • Τελείωσε το A' Γυμνάσιο Αρρένων Πάτρας (1958).
 • Έχει σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Στατιστική, «Μεθόδους και Εφαρμογάς Προγραμματισμού» και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Έχει επιμόρφωση και εξειδίκευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό (τόσο ως υπότροφος του Συμβουλίου τής Ευρώπης όσο και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του αδείας) στην Επαγγελματική Κατάρτιση, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Ειδική Αγωγή και τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ερευνητικός σχεδιασμός, διεξαγωγή ερευνών, στάθμιση κριτηρίων κ.λπ.) καθώς και σε άλλους τομείς.
 • Υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ.
 • Διετέλεσε: Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ,  Διευθυντής τού ΄΄Κέντρου Σχολικής, Επαγγελματικής & Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία΄΄ (ΚΕΣΕΚΕ) του ιδίου Τμήματος καθώς και μέλος τού Δ.Σ. τού Συλλόγου ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής (καθόλη την διάρκεια της θητείας του στο ΕΚΠΑ) ή Πρόεδρος.
 • Διετέλεσε μέλος τής Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης τού Τμήματος Φιλολογίας τής Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2005-2007).
 • Υπηρέτησε στο Μαράσλειο ΔΔΕ (1,5 χρόνο), το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (΄΄Πρόγραμμα ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών Α-βάθμιας εκπαίδευσης΄΄ του Πανεπιστημίου Πατρών [σε τρία Τμήματα από 30 ώρες], με  διδακτικό αντικείμενο: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική) καθώς και στην Δημόσια και Ιδιωτική Γενική και Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση (13 χρόνια).
 • Υπηρέτησε (1981-1990) στο Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας τόσο ως ειδικός επιστήμονας (Διεύθυνση Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες) με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με αρμοδιότητα την θεμελίωση, προώθηση και παρακολούθηση αιτημάτων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγ/κής Κατάρτισης προσώπων διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών  ομάδων (ΑμεΑ ή -όπως ο ίδιος προτείνει- Προσώπων με Αναπηρία (ΠμΑ),νοσηλευτριών κ.ά.) όσο και ως σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Πρόνοιας στο πλαίσιο ΄΄Επιτροπής για την επίλυση προβλημάτων των ΑμεΑ΄΄.
 • Εκπροσώπησε τη χώρα μας ή μετείχε σε επιστημονικές επιτροπές, ομάδες ανταλλαγής εμπειριών,  διακρατικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ  και σε προγράμματα επιμόρφωσης (Βέλγιο [Βρυξέλλες], Γαλλία, Ελβετία [Γενεύη, Λωζάννη] Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Φινλανδία)  για ζητήματα ΠμΑ και αλλοδαπών μαθητών.
 • Συνέβαλε στην αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και στην προσαρμογή σχετικών εθνικών ρυθμίσεων.
 • Συμμετείχε με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, ένταξη σε ομάδες  για τις εντός και εκτός Ελλάδος εκδηλώσεις τού προγράμματος της Ε.Ε. HELIOS II και τις εκτός Ελλάδος συναντήσεις και επισκέψεις τής ΄΄Θεματικής Ομάδας 13΄΄ του υπόψη προγράμματος .
 • Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής τής αναγνωρισμένης από το ΥΠΕΠΘ ΤΕΣ «ΙΚΤΙΝΟΣ».
 • Διετέλεσε  Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ (ΣΟΚΠΑ).
 • Είναι ή διετέλεσε μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών φορέων  και άλλων οργανώσεων: Φιλολογικός Σύλλογος «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (ΦΣΠ) [Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ.], Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων και  Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (διετέλεσε και μέλος των Δ.Σ.), ΣΟΚΠΑ, ARFIE (Association de Recherche et de Formation sur l' Insertion en Europe), ΕΛΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), European Educational Research Association (Research Network on Children and Youth at Risk and Urban Education), Corresponding Editor στο περιοδικό ΄΄Panorama΄΄ (International Journal of Comparative Religious  Education and Values) ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Παγχιακή Εταιρεία για τη Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Φίλοι τού Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου, ΄΄ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ΄΄ (Πολιτιστικός Σύλλογος Ακαδημία Πλάτωνος), Οι φίλοι τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας, Σύλλογος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (αρωγό μέλος). 
 • Μετά από αίτημα τού ΥΠΕΠΘ συνέταξε (1997) άνευ αμοιβής Τεχνικό Δελτίο Έργου ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο: «Ενημερωτικές ημερίδες για θέματα Ειδικής Αγωγής» προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στα σχετικά θέματα 3.320 εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
 • Είναι μέλος Δ.Σ. ή έχει διατελέσει Πρόεδρος Κληροδοτημάτων.
 • Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του διετέλεσε (επί 16 έτη) παραγωγός και παρουσιαστής (Ρ.Σ.Πειραϊκής Εκκλησίας και Εκκλησίας τής Ελλάδος) ραδιοφωνικών εκπομπών με πρακτικό χαρακτήρα, κυρίως για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Έχει λάβει μέρος -με ανακοινώσεις, εισηγήσεις, παρουσιάσεις, συντονισμό, απλή συμμετοχή ή ως διοργανωτής- σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Αρθρογράφησε ή αρθρογραφεί στην επίσημη εφημερίδα τού ΕΚΠΑ «ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ [πρώην «Το Καποδιστριακό» και αρθρογραφεί στη διαδραστική κοινωνική πύλη https://meallamatia.gr/ (ως συνεργάτης) καθώς και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 • Διετέλεσε μέλος: Επιτροπών [Εισηγητικών, Εξεταστικών και Αξιολόγησης (υποψηφίων μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ΙΚΥ, Προγραμμάτων ΕΠΕΑΚ και Υπ. Προεδρίας, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης [Κεντρική Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού], ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Υποτροφιών, σύνταξης ΠΜΣ, Κανονισμού εκπόνησης διδακτορικών διατριβών,  ερευνητικών προτάσεων, Εκπροσώπησης στη Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών κ.ά.] Εφορείας Φοιτητικής Εστίας ΕΜΠ, Υπ. Προεδρίας, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικού «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»  (ΦΣΠ) κ.ά.
 • Τιμητικές διακρίσεις από:
 •  Διεθνείς οργανώσεις [ROTARY- INTERNATIONAL - Club de Paris Sud Est, COFACE (Confédération des Organisations Familiales de la Communautéé Européenne)-EURAMIS (Programme Européen pour l'Accueil et la Meilleure Insertion Sociale des jeunes handicapés), EUROCLASSICA (Fédération Européenne des Associations de Professeurs de Langues et de Civilisations Classiques)], • την Εκκλησία (Ι.Σ. Εκκλησίας τής Ελλάδος, Ι.Μ. Πειραιώς).
 • "Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση -Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" (δείτε εδώ και εδώ) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (επίτιμος δημότης Χίου, Οινουσσών, Ομηρούπολης,  Αμανής, Καρδαμύλων).
 • Το ΣΟΚΠΑ,  τις ΕΠΑΛΞΕΙΣ (δείτε εδώ), τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Χάλκης Κωνστ/Πόλεως, τον ΣΑΦΕ (Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) κ.ά.].
 •  Ιδιαίτερα επιτεύγματα:  Έρευνες και προτάσεις για την αναβάθμιση της Ειδικής Επαγγ/κής Κατάρτισης, τον Σχολικό και Επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και την εκπαίδευση των ΠμΑ, τη θέση και την εκπαίδευση του αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού στη χώρα μας (συνεργασία με τους καθηγητές Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου και  Γεώργιο Μάρκου), το έργο τής Εκκλησίας για τα ΠμΑ και γενικότερα τις Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες (ΚΕΟ), τη σημασία τού αθλητισμού των ΠμΑ και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της τελευταίας δράσης του εντάσσεται και η επί προεδρίας του αύξηση των ωρών διδασκαλίας τού μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ.