Βιογραφικό και Εργογραφικό Σημείωμα

Σπουδές, επιστημονικό και διοικητικό έργο, προϋπηρεσία, διακρίσεις

 • Τελείωσε το A' Γυμνάσιο Αρρένων Πάτρας.
 • Έχει σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Στατιστική, «Μεθόδους και Εφαρμογάς Προγραμματισμού» και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Έχει επιμόρφωση και εξειδίκευση [στο εσωτερικό και το εξωτερικό (υπότροφος του Συμβουλίου τής Ευρώπης)] στην Επαγγελματική Κατάρτιση, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Ειδική Αγωγή και τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ερευνητικός σχεδιασμός, διεξαγωγή ερευνών, στάθμιση κριτηρίων κ.λπ.).
 • Υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ.
 • Διετέλεσε: Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΦΠΨ) τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ,  Διευθυντής τού Κέντρου Σχολικής, Επαγγελματικής & Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΣΕΚΕ) του ιδίου Τμήματος κασθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής.
 • Υπηρέτησε (1981-1990) ως ειδικός επιστήμονας στο Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας (Διεύθυνση Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες), για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων ομάδων και κυρίως Ατόμων με Αναπηρία ή -όπως ο ίδιος προτείνει- Προσώπων με Αναπηρία (ΠμΑ).
 • Εκπροσώπησε τη χώρα μας ή μετείχε σε επιτροπές, ομάδες ανταλλαγής εμπειριών και προγράμματα τής Ε.Ε. για θέματα ΠμΑ και αλλοδαπών μαθητών.
 • Συνέβαλε στην αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και στην προσαρμογή σχετικών εθνικών ρυθμίσεων.
 • Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής τής αναγνωρισμένης από το ΥΠΕΠΘ (Υπουργείο Παιδείας) Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής «ΙΚΤΙΝΟΣ».
 • Έχει υπηρετήσει στη δημόσια και ιδιωτική γενική και τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Διετέλεσε  Ειδικός Γραμματέας Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών  Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών φορέων  και άλλων οργανώσεων: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (στις οποίες διετέλεσε και μέλος των Δ.Σ.), Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, ARFIE (Association de Recherche et de Formation sur l' Insertion en Europe), ΕΛΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Παγχιακή Εταιρεία για τη Διαφύλαξη τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Φίλοι τού Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου, ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ" (Πολιτιστικός Σύλλογος Ακαδημία Πλάτωνος), Οι φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας. 
 • Έχει διατελέσει Πρόεδρος Κληροδοτημάτων.
 • Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από: διεθνείς οργανώσεις [ROTARY- INTERNATIONAL, Club de Paris Sud Est, COFACE (Confédération des Organisations Familiales de l'Union Européenne)-EURAMIS (Programme Européen pour l'Accueil et la Meilleure Insertion Social des jeunes handicapés), EUROCLASSICA (Fédération européenne des associations de professeurs de langues et de civilisations classiques)], την Εκκλησία (Ι.Σ. Εκκλησίας τής Ελλάδος, Ι.Μ. Πειραιώς), το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση -"Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" (βλ. σχετ. χαιρετισμότην Τοπική Αυτοδιοίκηση (επίτιμος δημότης Χίου, Οινουσσών,  Ομηρούπολης,  Αμανής, Καρδαμύλων), το ΣΟΚΠΑ (Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ)  καθώς και από άλλους φορείς [ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, ΣΑΦΕ (Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) κ.ά.].
 • Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του διετέλεσε (επί 16 έτη) παραγωγός και παρουσιαστής (Ρ.Σ. Πειραϊκής Εκκλησίας και Εκκλησίας τής Ελλάδος) ραδιοφωνικών εκπομπών με πρακτικό χαρακτήρα, κυρίως για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Έχει λάβει μέρος -με ανακοινώσεις, εισηγήσεις, παρουσιάσεις, συντονισμό, απλή συμμετοχή ή ως διοργανωτής- σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Αρθρογραφεί στην επίσημη εφημερίδα τού ΕΚΠΑ: «ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (φύλλα 169 κ.ε.) [πρώην «Το Καποδιστριακό» (βλέπε ΑΡΧΕΙΟ φύλλα 1 έως 168)], καθώς και σε άλλα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά) για θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, για την κλασσική παιδεία, για το ζήτημα των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, την κοινωνική ένταξη και τον αθλητισμό των Προσώπων με Αναπηρία, την ‘’ανισότητα’’ της ισότητας κ.ά.
 • Διετέλεσε μέλος:  Εισηγητικών Επιτροπών, Επιτροπών Αξιολόγησης (υποψηφίων μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ΙΚΥ, προγραμμάτων ΕΠΕΑΚ, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης (Κεντρικής επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού), ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ, αναμόρφωσης προγραμμάτων υποτροφιών), Εφορείας Φοιτητικής Εστίας ΕΜΠ, τής Συντακτικής Επιτροπής τού Περιοδικού ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  (Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) κ.ά.
 • Ιδιαίτερα επιτεύγματα:  Έρευνες και προτάσεις για την αναβάθμιση τής Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό των ΠμΑ, τη θέση και την εκπαίδευση του αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού στη χώρα μας (συνεργασία με τους καθηγητές Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου και  Γεώργιο Μάρκου), το έργο τής Εκκλησίας για τα ΠμΑ και γενικότερα τις Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες (ΚΕΟ), τη σημασία τού αθλητισμού των ΠμΑ και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο τής τελευταίας δράσης του εντάσσεται και η επί προεδρίας του αύξηση των ωρών διδασκαλίας τού μαθήματος τής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ.