Άννα Λαζου - Βούτου

Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, διδάκτορας Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών («Άνθρωπος, Φύση και Πράξη», 2006). Διευθύνει το Εργαστήριο Φιλοσοφίας & Τέχνης ΕΚΠΑ - Phil.Art.Lab από το Γενάρη 2022 (προσωρινός ιστότοπος https://www.facebook.com/philosophy.art.seminars/). Διευθύνει την διετή περιοδική έκδοση P.A.Th. (Φιλοσοφία, τέχνη, θεραπεία) 2020 κ.ε. ISSN 2732-7345, ISSN 2732-7353 (ηλεκτρονική έκδοση/online)

https://www.researchgate.net/publication/358057782_PATH_1_FULL_Repairedhttps://www.researchgate.net/publication/358079100_PATH_1_SPECIAL_EDITION.–
https://uoa.academia.edu/AnnaShannaLazou

Πρόσφατες δημοσιεύσεις της: “Philosophical Games in Primary Education: An Interdisciplinary Approach” (2022), “The Concept of Therapy in Ancient Greek Texts and Dance Practices”(2021), «Παιγνίδι, μέτρο, αρμονία: το βίωμα του χρόνου στην ποιητική σκέψη» (2020), «Η πλατωνική όρχηση σήμερα Ι: Φιλοσοφικές προϋποθέσεις & εφαρμογές» (2020), «Ο χορός ως αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και φιλοσοφίας. Προλεγόμενα» (2020), “Man and Measure: Comments on the Crisis of Civilization” (2017) και παλαιότερα: “Justice as Therapy-Justice for Therapy (Θεραπευτική Δικαιοσύνη)” (2000), «Ψυχονοητικά Γεγονότα και η επί σκηνής δράση του ηθοποιού», 2008 και «The Diachronic Character of the Dionysian», 2010, «Ancient Myths, Traditional Civilization and Contemporary Dance Theatre”, 2011, «O Marx για την αρχαία Ελλάδα – ακολουθώντας τον Hegel και τους Νεαρούς Εγελιανούςκατά τον Παναγιώτη Κονδύλη», 2012, «Άτομο και Κοινωνία κατά τον Adam Smith», 2013, «Πέρα από το χορό: Σύγχρονες αισθητικοθεραπευτικές χρήσεις του χορού στο φως της νιτσεϊκής σκέψης», 2013, «Η «αναγνώριση» της ανθρώπινης ύπαρξης ως κεντρική έννοια της μαρξικής ανθρωπολογίας. Σκέψεις με αφορμή την πρόσφατη κριτική έκδοση των Οικονομικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων του 1844, από τον Michael Quante», 2014, “Au-delà de la danse: la perspective philosophique dans l’étude de la danse grecque ancienne”, 2015, Στοιχεία Φιλοσοφίας της Φύσης, (επιμ.) 2015, Ο John Locke και το Δοκίμιο για την Ανθρώπινη Νόηση – Α΄, 2015,  Άνθρωπος, ο Δημιουργός, 2015, Τέχνη, Φιλοσοφία, Θεραπεία, (επιμ.), 2015, κ.ά.