Classes

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Semester: 

Spring

Offered: 

2020
Περιέχει ασκήσεις Μοριακής Μοντελοποίησης. Οι φοιτητές και φοιτήτριες ασκούνται σε λογισμικά τα οποία αναφέρονται:
(α) στη μελέτη μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων
(β) στη δόμηση και ελαχιστοποίηση οργανικών μορίων
(γ) στη μελέτη των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων ώστε να καταστούν κατάλληλα για φαρμακευτικά προϊόντα
(δ) μοριακή πρόσδεση στους υποδοχείς
(ε) διαμορφωτική ανάλυση μορίων (Μοριακή Δυναμική)

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Semester: 

Spring

Offered: 

2018
Ταυτοποίηση Οργανικών Ενώσεων με χρήση Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) μίας και δύο διαστάσεων υγρής κατάστασης. Εφαρμογές φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στον ορθολογικό σχεδιασμό καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων. Αρχές φασματοσκοπίας NMR στερεάς κατάστασης. Η χρήση άλλων φασματοσκοπιών (IR, UV, CD, Raman, κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και MS) στην ταυτοποίηση οργανικών μορίων και κυρίως βιομορίων. Παραδείγματα εφαρμογών των φασματοσκοπιών όπου να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα τους στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων και βιομορίων.