Ο Δρ Ιωάννης Μάζης είναι Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Ειδικεύεται στη γεωπολιτική ανάλυση και συγκεκριμένα, στη συστημική γεωπολιτική ανάλυση και σε ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας. Είναι διευθυντής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, είναι διευθυντής του επιστημονικού εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών δημοσιεύσεων για τη διεθνή ασφάλεια, καθώς και για τις μορφές, τη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς ισλαμιστικού κινήματος. Διδάσκει στις Σχολές Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι αφενός τα ζητήματα μεθοδολογίας στη γεωπολιτική ανάλυση και αφετέρου, η προώθηση της έρευνας στο γεωπολιτικό σύστημα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών από το 2020.

Dr. Ioannis Mazis is Professor of Economic Geography and Geopolitics at the National and Kapodistrian, University of Athens and President of the faculty of Turkish Studies and Modern Asian Studies. He specializes in geopolitical analysis and in particular, in Systemic Geopolitical Analysis and also, in International Security. He is director of studies in postgraduate degrees both at University of Athens and the European Public Law Organization. Moreover, he is the director of the Laboratory of Geo-cultural Analysis of Broader Middle East and Turkey, at the University of Athens. He is the author of numerous scientific publications on International Security, as well as regarding forms, structures and functions of the International Islamic Movement. He teaches in the majority of Greece’s Defense and National Security Schools. His research interests are the promotion of research in the Broader Middle East and the Eastern Mediterranean region, as well as methodology issues in geopolitical analysis. He is member of the Hellenic Literary Society, since 2020.