Παγκόσμιες ανακατατάξεις-Η σημασία των Διατλαντικών Σχέσεων, της Αφρικής, της Εγγύς Ανατολής, της Ρωσίας και της Ασίας για την Ελλάδα.

Επιστημονικό πρόγραμμα «Hochschulpartnerschaften» της German Academic Exchange Service (DAAD). Επιστημονικός διευθυντής: Καθηγητής Ι. Μάζης. Ερευνητική, συγγραφική ομάδα: Επικ. Καθηγητής Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής Κ. Γρίβας, Δρ Α. Στογιάννος, Δρ Ι. Κωτούλας, υπ. Δρ Κ. Χαροκόπος, υπ. Δρ Ι. Σωτηρόπουλος.
daad.pdf477 KB
Details

Timespan: 

December, 2017

Status: 

Completed

Funded by: 

German Academic Exchange Service (DAAD).

Role: 

Project Manager