Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Το μάθημα της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη εξετάζει και παρουσιάζει καταρχάς την ιστορία του κειμένου και των μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης, την επιστήμη της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης, την ιστορία του κανόνα της Καινής Διαθήκης, καθώς επίσης και το γλωσσικό ιδίωμα στο οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία της.

Εν συνεχεία αναφέρεται συνοπτικά σε κάθε επιμέρους βιβλίο της Καινής Διαθήκης αρχίζοντας από τα τέσσερα ευαγγέλια (κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην) και συνεχίζοντας με τις Πράξεις των Αποστόλων, τις δεκατέσσερις επιστολές του απ. Παύλου, τις επτά καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στις επιμέρους αυτές αναφορές τίθεται η επιστημονική προβληματική περί του συγγραφέα, του τόπου και του χρόνου συγγραφής, των παραληπτών, του περιεχομένου, της θεολογίας, της γλώσσας, καθώς επίσης και ιδιαίτερων θεμάτων και προβλημάτων κάθε βιβλίου, όπως π.χ. ζητήματα από τη χειρόγραφη παράδοση, την ιστορία του κανόνα και την πρόσληψή του στη μεταγενέστερη παράδοση της Εκκλησίας.

Το μάθημα ολοκληρώνεται με σύντομες αναφορές στα λεγόμενα «απόκρυφα κείμενα της Καινής Διαθήκης», στις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους και στην ορθόδοξη ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης.

Semester: 

Winter

Offered: 

2022