Publications

2023
Το θαύμα της αναστάσεως του Λαζάρου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (11:38-44): Αφηγηματική, ερμηνευτική και θεολογική προσέγγιση
Καρακόλης, Χρήστος. “Το θαύμα της αναστάσεως του Λαζάρου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (11:38-44): Αφηγηματική, ερμηνευτική και θεολογική προσέγγιση”. In «Λάζαρε, δεύρο έξω»: Η ανάσταση του Λαζάρου στη θεολογία, τη λαογραφία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τη μουσική, 39-65. Λάρνακα: Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, 2023.
karakolis-2.pdf
Η ανταγωνιστική στάση των Ιουδαίων έναντι του Ιησού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: Μια αφηγηματική-κριτική θεώρηση
scan_1_jul_2023_12.29.pdf
Alttestamentlicher Hintergrund, Entwicklung und theologische Bedeutung des Terminus "Logos" im Johannesevangelium
Karakolis, Christos. “Alttestamentlicher Hintergrund, Entwicklung und theologische Bedeutung des Terminus "Logos" im Johannesevangelium”. In Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet, 99-113. Sofia: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023. Abstract
 
scan_10_may_2023_10.31.pdf
2022
Baptism in the Fourth Gospel: A Synchronic Reading
Karakolis, Christos. “Baptism in the Fourth Gospel: A Synchronic Reading”. In Taufe und Heil im Johannesevangelium, 77-95. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022. Publisher's Version
The Stance of Orthodox Greek-Speaking Churches Regarding the War against Ukraine: A Critical Perspective with Reference to Romans 13:1-7 and John's Revelation
This paper examines the positions of the Greek-speaking Orthodox Churches concern- ing Russia’s ongoing war against Ukraine. Apart from being informative, the paper raises the theological question about whether the Churches’ various stances follow Christ’s commandment to spread his teaching to the world and to what degree they are compatible with relevant New Testament texts. After navigating through and commenting on the relevant statements of the Patriarchates of Constantinople, Al- exandria, and Jerusalem, the Autocephalous Churches of Cyprus and Greece, and the Holy Community of Mount Athos, two New Testament texts that represent different approaches to political power, namely Rom 13:1–7 and John’s Revelation, are briefly examined. The paper establishes that the positions of the Greek-speaking Churches vary between general anti-war statements and concrete condemnations of the Russian invasion and its direct or indirect support by the Russian Orthodox hi- erarchy. However, nationalism, as well as church-political opportunism, seem to be more or less inherent phenomena in all contemporary national Orthodox Churches. Hence, finally, it is up to the faithful, not just to Church hierarchies, to discern evil and speak out against injustice.
05_christos-karakolis.pdf
2021
Nonviolence in the New Testament: An Orthodox-Hermeneutical Perspective
Karakolis, Christos. “Nonviolence in the New Testament: An Orthodox-Hermeneutical Perspective”. Sacra Scripta 19, no. 1-2 (2021): 76-91. Publisher's Version Abstract
Abstract. This study discusses the problem of the incompatibility between ethnocentric tendencies within the national Orthodox churches and the New Testament teaching on nonviolence. The three main parts outline the relevant New Testament teaching (1) in the four Gospels and the book of Acts, (2) in the Pauline epistles, and (3) in John’s Revelation. The study concludes that in the New Testament texts, there is no room for the justification of violence on the part of Christ-followers against their opponents. Quite on the contrary, the New Testament views the world as having the potential to become ecclesia, and the “other” as a possible sister or brother in Christ. Unfortunately, this fundamental New Testament teaching is often forgotten in modern-day Orthodoxy, notwithstanding its claims for unbroken continuity with the apostolic tradition. As an example, the Greek-Orthodox church oftentimes emphasizes national identity and heroism over ecclesial faith and ethos. Although understandable, such ethnocentric tendencies clearly contradict the New Testament witness and should be abandoned.
Feindliche, zweifelnde und glaubende Juden im Johannesevangelium. Ein narrativ-kritischer Versuch
Karakolis, Christos. “Feindliche, zweifelnde und glaubende Juden im Johannesevangelium. Ein narrativ-kritischer Versuch”. In Antagonismen in neutestamentlichen Schriften. Studien zur Neuformulierung der »Gegnerfrage« jenseits des Historismus, 386-406. Paderborn: Brill | Schöningh, 2021. Publisher's Version
Η προΰπαρξη του Ιησού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο υπό παλαιοδιαθηκικό πρίσμα
Καρακόλης, Χρήστος. “Η προΰπαρξη του Ιησού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο υπό παλαιοδιαθηκικό πρίσμα”. In Βιβλικές μεταφράσεις: Ιστορία και Πράξη. Επετειακός επιστημονικός τόμος για τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, 461-470. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 2021. Publisher's Version Abstract
Abstract CHRISTOS KARAKOLIS: The Preexistence of Jesus in Mark’s Gospel from an Old Testament Perspective Despite the fact that the Gospel of Mark does not clearly refer to the pre-existence of Jesus Christ, there are significant indications that it is both implied and presupposed. Among the various theories relevant to this issue one can discern the interpretation of Mark 1:2-3 as a passage referring to a heavenly dialogue between God and His Son prior to the beginning of John the Baptist’s preaching in the world, the preaching that will prepare the course of the Son of God in the world. Following the interpretation of Mark 1:1-3 a translational deficit is highlighted that comes from the non-clarification of the identity of these two heavenly discussants. Although, some translations highlight the fact that in v.2 the conversing subject is indeed God, there is no translation that names the other conversant. This is, indeed, a necessary aspect that should be presented in a dynamic translation so that the reader will be able to un- derstand from the onset the Christological teaching of the Gospel of Mark.
proyparxi_teliko_keimeno.pdf
The Lame Man (John 5:1–18) as a Model for the Johannine Jews: A Narrative and Reader-Response Analysis
Karakolis, Christos. “The Lame Man (John 5:1–18) as a Model for the Johannine Jews: A Narrative and Reader-Response Analysis”. In Signs and Discourses in John 5 and 6: Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2019 in Eisenach, 15-28. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021. Publisher's Version
signs-and-discourses-in-john-5-and-6.pdf
Auch von den anderen kann man lernen und bereichert werden
Karakolis, Christos. “Auch von den anderen kann man lernen und bereichert werden”. In Sola Scriptura ökumenisch, 170-188. Paderborn: Brill | Ferdinand Schöningh, 2021. Publisher's Version
auch_von_den_anderen_kann_man_lernen_und.pdf
Die Gleichzeitigkeit von Lesern und Gelesenem: Wie das Lesebuch zum Lebensbuch wird – wie die Bibel präsent werden kann
Karakolis, Christos. “Die Gleichzeitigkeit von Lesern und Gelesenem: Wie das Lesebuch zum Lebensbuch wird – wie die Bibel präsent werden kann”. In Sola Scriptura ökumenisch, 131-145. Paderborn: Brill | Ferdinand Schöningh, 2021. Publisher's Version
die_gleichzeitigkeit_von_lesern_und_gele.pdf
Die Kirchenväter können das eigene Verstehen anleiten, aber nicht ersetzen – eine orthodoxe Perspektive
Karakolis, Christos. “Die Kirchenväter können das eigene Verstehen anleiten, aber nicht ersetzen – eine orthodoxe Perspektive”. In Sola Scriptura ökumenisch, 55-72. Paderborn: Brill | Ferdinand Schöningh, 2021. Publisher's Version
die_kirchenvater_konnen_das_eigene_verst.pdf
Gemeinsam am Herrenmahl teilnehmen – gemeinsam Eucharistie feiern
Karakolis, Christos. “Gemeinsam am Herrenmahl teilnehmen – gemeinsam Eucharistie feiern”. In Sola Scriptura ökumenisch, 191-206. Paderborn: Brill | Ferdinand Schöningh, 2021. Publisher's Version
gemeinsam_am_herrenmahl_teilnehmen_gemei.pdf
Ο αληθινός Μεσσίας και οι αληθινοί μαθητές του: Μια βιωματική ανάγνωση με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Μκ. 8:27-38)
Death, Life, and Resurrection: Christology, Ethics, and Soteriology in Romans 6,1-14
Karakolis, Christos. “Death, Life, and Resurrection: Christology, Ethics, and Soteriology in Romans 6,1-14”. In Dying with Christ – New Life in Hope: Romans 5,12–8,39, 43-75. Leuven: Peeters, 2021. Publisher's Version Abstract
Romans 6,1-14 is central to Pauline thought, both in the letter to the Romans and in the Apostle’s theology as a whole, and this is the reason for its multifaceted history of interpretation, influence, and reception. While this text has many interpretative and hermeneutical dimensions, in this essay we will select an exegetical approach, with emphasis on the detailed examination of its structure, flow, terminology, and theo- logical content. Due to its particular theme, we will mainly focus on the interplay between the terms and theological ideas relating to the concepts of death, life, and resurrection, while also linking christology, ethics, and soteriology to each other.
Sola Scriptura ökumenisch
Alkier, Stefan, Christos Karakolis, and Tobias Nicklas. Sola Scriptura ökumenisch. Paderborn: Brill | Ferdinand Schöningh, 2021. Publisher's Version Abstract
Die Programmschrift Sola Scriptura Ökumenisch ist weltweit der erste Versuch, Ökumene konsequent aus dem gemeinsamen Bezug auf die Bibel als wegweisender Richtschnur für individuellen Glauben und institutionelle Gestaltung von Kirchen im Kontext offener gesellschaftlicher Konflikte der Gegenwart zu denken. Erstmals werden 10 Thesen zum Verständnis und zur Funktion einer Schriftauffassung im Zeichen von Sola Scriptura publiziert, die gemeinsam von einem evangelischen, einem römisch-katholischen und einem orthodoxen Bibelwissenschaftler formuliert wurden. Sie sind sich darin einig, dass allein die Schrift richtig verstanden eine frohe Botschaft für alle bezeugt und nur die gemeinsame, erwartungsvolle wie kritische Hinwendung zur Schrift tragfähige Ökumene ermöglicht. Diese ist die Basis dafür, biblische Einsichten in die Ermöglichungsbedingungen gemeinschaftlichen Lebens in die globalen und lokalen kirchlichen und gesellschaftlichen Konflikte der Gegenwart einzubringen.
59535.pdf
2020
Η ηθική της βασιλείας του Θεού στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού
Καρακόλης, Χρήστος. “Η ηθική της βασιλείας του Θεού στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού”. In Ευαγγέλιο και ήθος κατά τον απόστολο Παύλο: Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. 26α Παύλεια (Βέροια, 20-21 Ιουνίου 2020), 26:155-170. Βέροια: Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, 2020. Abstract
The present paper aims to investigate the characteristics of the kingdom of God and the ethical presuppositions for entering it. The study is limited to the witness of the synoptic gospels. The approach to the issue at hand is a synchronic one based on the method of reader-response criticism. Concretely, the gospels are read through the lens of an assumed ancient reader of the synoptic gospels who is well-versed in Greek literature and compares the concept of the kingdom of God with the one of Athenian democracy according to Pericles’s Epitaph in Thucydides.From an ethical point of view, the kingdom of God exceeds by far even the ideal democracy. Contrary to the latter, the kingdom of God is entirely peaceful, treats all its citizens as equals, invites all human beings to enter it but leaves them free to decide for themselves whether or not they wish to. The only fight its prospective citizens have to give is against demonic powers and their own negative inclinations. Differently from Pericles’s Epitaph, in God’s kingdom, active love towards all, enemies included, is the quintessence of ethics. To receive God’s kingdom, human beings have to love God more than anything else and their neighbor like themselves. They also have to be forgiving, self-denying, and self-sacrificing without expecting to be rewarded in the present world. On their way to the kingdom of God, they belong to those mourning, crying, and being persecuted. Earthly honor does not matter at all; the sinners, the poor, and the outliers are the first to enter the kingdom. In sum, the ethical standards for belonging to God’s kingdom are much higher than those of the citizens of the Athenian democracy. Most importantly, though, the ethics of God’s kingdom is founded on faith in Jesus Christ, the true Son of God, whose earthly presence inaugurates his and his Father’s kingdom.
scan_23_mar_2023_12.17.pdf
Η πρακτική της νηστείας στον σύγχρονο κόσμο υπό το φως της μαρτυρίας του αποστόλου Παύλου
Καρακόλης, Χρήστος. “Η πρακτική της νηστείας στον σύγχρονο κόσμο υπό το φως της μαρτυρίας του αποστόλου Παύλου”. In Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα, 2020, 593-604. Θεσσαλονίκη: Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., 2020. Publisher's Version Abstract
Fasting is undeniably one of the religious practices that form the identity of the members of the Orthodox Church. Among other points, the official document on fasting of the Holy and Great Council of Crete focuses on the need for the local Churches to apply the principle of oikonomia when necessary. However, in the pertinent argumentation, there is hardly any reference to the relevant witness of the New Testament. The present paper attempts to fill in this blank by presenting St. Paul’s teaching on abstinence from idol food as an important contribution to this discussion. While Paul is not interested in the practice of fasting per se, he is concerned with the problem of believers eating or avoiding idol food. According to him, Christians with a strong conscience should feel free to consume idol food. However, they also have to take into account their brethren with a weak conscience who think of such practice as participation in idolatry. If necessary, the first ones should be even prepared to give up their right of eating meat so as not to scandalize the latter. It is then clear that St. Paul understands abstinence from food as a condescension to spiritual weakness. Contemporary civilization has created new serious health disorders, which are partly due to modern-day eating habits. For this, as well as for other reasons, many Christians nowadays cannot and should not be fasting in the traditional way. Taking into consideration the Pauline testimony, the historical diversity of the practice of fasting, as well as the complexity of contemporary problems, an individualized understanding and application of both akribeia and oikonomia is required. In addition, Church members should be encouraged to reach spiritual maturity, so that they are able to take responsibility for both their spiritual and their physical health.
60_christos_karakolis.pdf
Is There Such a Thing as Prophetic Christology in the Gospel of Mark? A Reader-Centered Approach
Karakolis, Christos. “Is There Such a Thing as Prophetic Christology in the Gospel of Mark? A Reader-Centered Approach”. In History and Theology in the Gospels: Seventh International East-West Symposium of New Testament Scholars, Moscow, September 26 to October 1, 2016, 333-342. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020. Publisher's Version
is_there_such_a_thing_as_prophetic_chris.pdf
Ο «Καιρός» και η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Καρακόλης, Χρήστος. “Ο «Καιρός» και η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα”. Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση - Greek Journal of Religious Education 3, no. 1 (2020): 139-142. Publisher's Version
karakolis_36.pdf
Simon Peter in the Gospel according to John: His Historical Significance according to the Johannine Community's Narrative
Karakolis, Christos. “Simon Peter in the Gospel according to John: His Historical Significance according to the Johannine Community's Narrative”. Analogia: The Pemptousia Journal for Theological Studies 10 (2020): 35-45. Publisher's Version Abstract
In the interconfessional theological dialogue between the Orthodox and the Roman-Catholic Church, there has been much discussion about the famous passage 16:16–19 of Matthew’s Gospel. However, not much attention has been paid to the testimonies of other New Testament books about the Apostle Peter’s person, work, and historical impact. This paper examines the narrative character of Simon Peter in John’s Gospel to contribute to a more comprehensive understanding of the great apostle’s historical significance in early Christianity. In our analysis, we make use of the narrative-critical method focusing on the comparison between Simon Peter and the Beloved Disciple. This approach opens a window to how the Johannine community evaluated Peter’s person and significance at the time of the composition of the Fourth Gospel, and, thus, helps us better understand the biblical foundations of the theological debate on the papal office.
analogia_vol10_metaferomeno.pdf
Η έννοια της ελπίδας στη θεολογική σκέψη του αποστόλου Παύλου
Καρακόλης, Χρήστος. “Η έννοια της ελπίδας στη θεολογική σκέψη του αποστόλου Παύλου”. In Για την ελπίδα, 10:186-205. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2020. Publisher's Version
i_elpida_ston_paylo.pdf
Οἱ περὶ Ἰουδαίων ἀπόψεις τοῦ ἱεροῦ Φωτίου
Καρακόλης, Χρήστος. “Οἱ περὶ Ἰουδαίων ἀπόψεις τοῦ ἱεροῦ Φωτίου”. Θεολογία 91, no. 2 (2020): 7-31. Publisher's Version Abstract
The time of Photios the Great was crucial for the Jewish-Christian relations. The Byzantine Empire exited the iconoclastic controversy in 842 AD, for which the Jews had been partly held responsible. In 861 AD, the Byzantines attempted to approach the Khazars, who had largely embraced Judaism. Furthermore, starting in 872, emperor Basil I made a series of attempts to convert the Byzantine Jews to Christianity.This historical background is reflected by the numerous references to the Jews in Photios’s works. Photios generally utilizes acute anti-Jewish rhetoric, through which he seems to be seeking to construct a unified Christian identity following the iconoclastic divide. It is noteworthy, however, that Photios focuses his anti-Jewish rhetoric on the events of the New Testament, while he avoids referring to the Jews of his time and thereby inciting tension towards them. He also makes positive remarks about Jewish believers and states his faith in the eschatological conversion of all Jews to Christianity. While Photios addresses his sermons and writings to an exclusively Christian audience, the discourse of modern-day Church is de facto addressed to humanity as a whole. Therefore, our Church should rather adopt a rhetoric of reconciliation, promote a sincere theological discourse, and transcend all sorts of stereotypes. The theological dialogue between the Byzantines and the Khazars, inspired by Photios the Great, is a valuable precedent in this endeavor.
64733542.pdf
2019
Neutestamentliche Apostelfiguren als Wegweiser zu einer übergreifenden christlichen Identität
Karakolis, Christos. “Neutestamentliche Apostelfiguren als Wegweiser zu einer übergreifenden christlichen Identität”. In Identität und Authentizität von Kirchen im "globalen Dorf". Annäherung von Ost und West durch gemeinsame Ziele?, 40-50. Regensburg: Pustet, 2019. Publisher's Version
40-50_karakolis.pdf
The Unfinished Story of Nicodemus: A Reader-Centered Approach
Karakolis, Christos. “The Unfinished Story of Nicodemus: A Reader-Centered Approach”. In Expressions of the Johannine Kerygma in John 2:23–5:18. Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2017 in Jerusalem, 13-27. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019. Publisher's Version
karakolis_013-028.pdf
Η ιεραρχική διάρθρωση στην πρώιμη Εκκλησία: Σχεδίασμα προσέγγισης της καινοδιαθηκικής μαρτυρίας
ierarhiki_diarthrosi.pdf
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Βίβλου στο σχολικό πρόγραμμα - Recent Developments concerning Religious Education and the Necessity of Teaching the Bible in the School Curriculum
karakolis_1030457-031120191.pdf
Σάββας Αγουρίδης: Ο ρηξικέλευθος βιβλικός επιστήμων και θεολόγος
Καρακόλης, Χρήστος. “Σάββας Αγουρίδης: Ο ρηξικέλευθος βιβλικός επιστήμων και θεολόγος”. In Σάββας Αγουρίδης: Επιστημονική μαρτυρία, εκκλησιαστική & κοινωνική διακονία, 17-29. Αθήνα, 2019.
savvas_agourides_publication.pdf
Пророческая Христопогия в Евангелии от Марка? Подохд, Ориентированный на Читателя
Karakolis, Christos. “Пророческая Христопогия в Евангелии от Марка? Подохд, Ориентированный на Читателя”. In История и Теология в Евангельских Повествованиях Материалы Седьмого Совместного Симпозиума Восточноевропейских и Западных Исследователей Нового Завета, 190-204. Moscow, 2019. Publisher's Version
61234318.pdf
"Afterwards, Jesus found him in the Temple:" Looking for Implicit Motifs in John 5:14a
As a rule, exegetes consider John 5:14a merely as the geographical and chronological setting for Jesus' admonition to the previously lame man in 5:14b. However, by combining the methodological approaches of narrative criticism and history of tradition, some implicit narrative and theological motifs are revealed. These relate to the emotional state and way of thinking of the healed man as a narrative character, as well as to the theological meaning of his encounter with Jesus in the Temple-area. Mutatis mutandis, by noticing these implicit motifs, the implied readers can potentially understand this encounter as being in line with the Old Testament Temple-epiphanies.
peeters-2.pdf
Η Καινή Διαθήκη ως θεμέλιο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών
Καρακόλης, Χρήστος. “Η Καινή Διαθήκη ως θεμέλιο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών”. In Αγία Γραφή: Διάλογος Θεού – ανθρώπου, 39–47. Αθήνα: Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών, 2019.
scan_18_may_2023_14.03.pdf
Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων: Νοηματικές αντιστοιχίες και ηθική διδασκαλία στο Φιλ. 1,12-2,18
Καρακόλης, Χρήστος. “Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων: Νοηματικές αντιστοιχίες και ηθική διδασκαλία στο Φιλ. 1,12-2,18”. In Εκκλησία - Θεολογία - Βασιλεία: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γεώργιο Π. Πατρώνο, 521–540. Αθήνα: Σμίλη, 2019.
61237783.pdf
2018
Наративиа Анааиза/Наративни Критицизам (narrative criticism)
Karakolis, Christos. “Наративиа Анааиза/Наративни Критицизам (narrative criticism)”. In ΛЕКСИКОН БИБΛИЈСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ (ΛБЕ), 270-273. Belgrade, 2018.
a_n.pdf
Das Neue Testament in der orthodoxen Kirche und Theologie: Hermeneutische Ansätze und Perspektiven
One of the most important challenges of contemporary Orthodox theology is the possibility of creative dialogue with the methods and the results of modern New Testament scholarship. This paper claims that a combination of the Orthodox theological tradition and New Testament scholarship is not only possible but indeed necessary. Since the first centuries, the Church Fathers have been studying the New Testament by a variety of approaches using the methodological tools of their respective era. The Church Fathers have considered the New Testament as being a book written by inspired human beings and witnessing the divine revelation. During the middle and later Byzantine period, the patristic biblical exegesis has gradually gained so much authority and importance that it became normative for all later interpretations. One could characterize the patristic interpretation of the Holy Scripture during the first Christian centuries as a “canon after the canon.” Modern-day New Testament scholarship is also not free of problems with regard to both method and content. From an Orthodox perspective, this is due to the fact that it often exceeds its own limits by trying to access the uncreated divine reality by using created scholarly methods and categories. The Church Fathers have avoided this inconsistency by developing and following a “double theological methodology,” namely distinct approaches to the created reality and the uncreated one. Just like the Church Fathers made use of the philosophical and theological language and methods of their own time, nowadays Orthodox Theology can significantly profit from the use of the methods and results of New Testament scholarship. This is the only way for it to provide convincing answers to contemporary questions. Such a practice would be an adoption of the true spirit of the Church Fathers, as opposed to merely citing their texts that refer to a different time and focus on different problems from our own.
das_neue_testament_in_der_orthodoxen_kir.pdf
Drawing Authority and Exerting Power in the Second Letter to Timothy: The Example of 2 Tim 3
Karakolis, Christos. “Drawing Authority and Exerting Power in the Second Letter to Timothy: The Example of 2 Tim 3”. In 2 Timothy and Titus Reconsidered, 63–86. Leuven: Peeters, 2018. Publisher's Version
drawing_authority.pdf
Personal Relationship as a Prerequisite of Moral Imitation according to the Apostle Paul
Karakolis, Christos. “Personal Relationship as a Prerequisite of Moral Imitation according to the Apostle Paul”. In Personhood in the Byzantine Christian Tradition: Early Medieval and Modern Perspectives, 9–18. London: Routledge, 2018. Publisher's Version
personal_relationship_as_a_prerequisite.pdf
Η συμβολή των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σπουδή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου
Καρακόλης, Χρήστος. “Η συμβολή των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σπουδή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου”. In Πρακτικά θεολογικού συμποσίου: 180 χρόνια θεολογικών σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837–2017) , 173–185. Αθήνα, 2018. Publisher's Version
60488894.pdf
2017
Is Jesus a Prophet according to the Witness of the Fourth Gospel? A Narrative-Critical Perspective
Karakolis, Christos. “Is Jesus a Prophet according to the Witness of the Fourth Gospel? A Narrative-Critical Perspective”. In Christ of the Sacred Stories, 119–139. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. Publisher's Version
karakolis_sacredstories_119-139.pdf
Recurring Characters in John 1:19-2:11: A Narrative-Critical and Reader-Oriented Approach
Karakolis, Christos. “Recurring Characters in John 1:19-2:11: A Narrative-Critical and Reader-Oriented Approach”. In The Opening of John's Narrative: Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2015 in Ephesus, 17–37. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. Publisher's Version
recurring_characters.pdf
Έχει όρια η αγάπη; Η περί αγάπης αντίληψη του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου υπό το φως της μαρτυρίας της συνοπτικής παράδοσης
ehei_oria_i_agapi.pdf
2016
Критический Текст Нового Завета: Православная Перспектива
Karakolis, Christos. “Критический Текст Нового Завета: Православная Перспектива”. In СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА И ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ: Μатериалы VII еждународной богословской конференции усской равославной Церкви: Μосква, 26–28 ноября 2013, 171-184. Moscow: SS Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate Studies, 2016. Publisher's Version
konferenciya_all_promezhutochnyy.pdf
Τα καινοδιαθηκικά υπομνήματα του Π. Τρεμπέλα
Καρακόλης, Χρήστος. “Τα καινοδιαθηκικά υπομνήματα του Π. Τρεμπέλα”. In Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας: Μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής, 71-83. Βόλος: Εκδοτική Δημητριάδος, 2016. Publisher's Version
ta_kainodiathikika_ypomnimata_toy_trempela.pdf
The Holy Spirit in Luke-Acts: Personal Entity or Impersonal Power? A Synchronic Approach
Karakolis, Christos. “The Holy Spirit in Luke-Acts: Personal Entity or Impersonal Power? A Synchronic Approach”. In The Holy Spirit and the Church according to the New Testament: Sixth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Belgrade, August 25 to 31, 2013, 88–109. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. Publisher's Version
holy_spirit_in_luke-acts.pdf
The Logos-Concept and Dramatic Irony in the Fourth Gospel's Prologue and Narrative
Karakolis, Christos. “The Logos-Concept and Dramatic Irony in the Fourth Gospel's Prologue and Narrative”. In The Prologue of the Gospel of John: Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts. Papers read at the Colloquium Ioanneum 2013, 139–156. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. Publisher's Version
logos_concept_and_dramatic_irony.pdf
The Mother of Jesus in the Gospel according to John: A Narrative-Critical and Theological Perspective
This study attempts to analyse the narrative function and the theological significance of Jesus’ mother for the overall theology of the fourth gospel, mainly based on the exegetical method of narrative criticism.In the first part, the problem of the anonymity of Jesus’ mother in juxtapposition with the anonymity of the beloved disciple is dealt with. The second part consists of a detailed exegetical approach to the narrative of Jesus’ first sign in Cana within the Johannine narrative context as a whole. On this basis, in the third part a response to further relevant questions about the significance of Jesus’ mother according to the overall fourth gospel’s witness is attempted. The article is concluded with a summary of exegetical and theological positions, including a hypothesis about a possible Johannine background of the current Orthodox understanding of Theotokos.
mother_of_jesus.pdf
The Relationship between the Septuagint and the Hebrew Bible in Origen's Exegesis: The Example of Isaiah 7:14
Karakolis, Christos. “The Relationship between the Septuagint and the Hebrew Bible in Origen's Exegesis: The Example of Isaiah 7:14”. In Studies in Orthodox Hermeneutics: A Festschrift in Honor of Theodore G. Stylianopoulos, 95–104. Brookline: Holy Cross Orthodox Press, 2016. Publisher's Version
relationship_between_lxx_and_hebrew_text_fs_stylianopoulos.pdf
2015
Hat die Kirche Grenzen? Neutestamentlicher Zugang mit Blick auf orthodoxe ekklesiologische Ansätze
Karakolis, Christos. “Hat die Kirche Grenzen? Neutestamentlicher Zugang mit Blick auf orthodoxe ekklesiologische Ansätze”. In Wesen und Grenzen der Kirche: Beiträge des Zweiten Ekklesiologischen Kolloquiums, 66-80. Innsbruck/Wien: Tyrolia, 2015. Publisher's Version
hat_die_kirche_grenzen_neutestamentliche.pdf
Paul's Mission to Hispania: Some Critical Observations
Karakolis, Christos. “Paul's Mission to Hispania: Some Critical Observations”. In The Last Years of Paul: Essays from the Tarragona Conference, June 2013, 507–519. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. Publisher's Version
pauls_mission_to_hispania_some_critical.pdf
Η ορθόδοξη πνευματική ζωή κλήρου και λαού υπό το φως των τριών πειρασμών του Κυρίου
2015_ioulios.pdf
Κριτικές εκδόσεις και μετάφραση της Καινής Διαθήκης
Καρακόλης, Χρήστος. “Κριτικές εκδόσεις και μετάφραση της Καινής Διαθήκης”. In Η μετάφραση της Βίβλου στην Εκκλησία και στην Εκπαίδευση: Αφιέρωμα στα 25 χρόνια από την έκδοση της Νέας Μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη Νεοελληνική Γλώσσα, 27–37. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 2015.
60488870.pdf
2014
La pace, dono del Christo risorto (Gv 20,19-21)
Karakolis, Christos. “La pace, dono del Christo risorto (Gv 20,19-21)”. In Βeati i Pacifici: Atti del XXII Convegno ecumenico interanzionale di spiritualità ortodossa: Bose, 3-6 settembre 2014, 95-109. Magnano: Qiqajon, 2014. Publisher's Version
la_pace_dono_del_cristo_risorto_gv_20_19.pdf
Karakolis, Christos. “The Relationship between the Septuagint and the Hebrew Bible in Origen's Exegesis”. Canon & Culture 8, no. 2 (2014): 191-206.
christos_karakolis_cc16_orirens_exegesis.pdf
2013
Church and Nation in the New Testament: The Formation of the Pauline Communities
Karakolis, Christos. “Church and Nation in the New Testament: The Formation of the Pauline Communities”. Saint Vladimir’s Theological Quarterly 57, no. 3-4 (2013): 361-380. Publisher's Version
church_and_nation_in_the_new_testament_t.pdf
The Sons of Zebedee and Two Other Disciples (John 21:2): Two Pairs of Puzzling Acquaintances in the Johannine Dénouement
Karakolis, Christos. “The Sons of Zebedee and Two Other Disciples (John 21:2): Two Pairs of Puzzling Acquaintances in the Johannine Dénouement”. In Character Studies in the Fourth Gospel: Narrative Approaches to Seventy Figures in John, 663–676. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013. Publisher's Version
character_studies_in_the_fourth_gospel.pdf_antigrafo.pdf
2012
Hermeneutical Reflections on Modern Jesus-Research: An Orthodox View
Karakolis, Christos. “Hermeneutical Reflections on Modern Jesus-Research: An Orthodox View”. In Gospel Images of Jesus Christ in Church Tradition and Biblical Scholarship. Fifth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Minsk, September, 427-434. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012. Publisher's Version
hermeneutical_reflections_on_modern_jesu.pdf
Otfried Hofius: Μια περιήγηση στον βίο και το έργο του
Καρακόλης, Χρήστος. “Otfried Hofius: Μια περιήγηση στον βίο και το έργο του”. Δελτίο Βιβλικών Μελετών 30, no. 1 (2012): 9-29.
60488851.pdf
Semeia Conveying Ethics in the Gospel according to John
Karakolis, Christos. “Semeia Conveying Ethics in the Gospel according to John”. In Rethinking the Ethics of John: “Implicit Ethics” in the Johannine Writings, 192-212. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012. Publisher's Version
semeia_conveying_ethics_in_the_gospel_ac.pdf
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...»: Παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, μετεξέλιξη και θεολογική σημασία του όρου Λόγος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
Καρακόλης, Χρήστος. “«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος..»: Παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, μετεξέλιξη και θεολογική σημασία του όρου Λόγος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο”. In Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, 9-29. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2012. Publisher's Version
61234939.pdf
2011
Ο οικουμενικός χαρακτήρας του αρχέγονου εκκλησιαστικού κηρύγματος: Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης
2011_2_10_karakolis.pdf
Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού: Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας
Καρακόλης, Χρήστος. “Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού: Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας”. In Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της: Από την Παλαιά Διαθήκη ώς τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ού αιώνα, 52-76. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2011. Publisher's Version
60488675.pdf
2010
Narrative Funktion und christologische Bedeutung der markinischen Erzählung vom Tod Johannes des Täufers (Mk 6:14-29)
In the gospel of Mark (6:14-29) the death of John the Baptist is reported in the most detailed fashion, compared to its synoptic parallels. In fact, this is the only extended story in the second gospel that interrupts the gospel’s linear narrative flow by referring to a past event. On the basis of stylistic, structural and narratological observations the present study attempts to illuminate the narrative function and the christological significance of this story by examining the relationship of Mk 6:14-16 to 8:27-29 and 9:9-13, as well as the relationship of 6:17-29 to the Marcan passion narrative. The study concludes that from a narrative, as well as a christological perspective, the second evangelist presents the death of John the Baptist as decisively pointing towards Jesus’ passion.
narrative_funktion_und_christologische_b.pdf
Η διήγηση της τελευταίας επιφάνειας του Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (28,16-20). Μορφή, αφηγηματική λειτουργία και θεολογικές προεκτάσεις σε αναφορά προς τη διήγηση του περιπάτου του Ιησού επί της θαλάσσης
Καρακόλης, Χρήστος. “Η διήγηση της τελευταίας επιφάνειας του Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (28,16-20). Μορφή, αφηγηματική λειτουργία και θεολογικές προεκτάσεις σε αναφορά προς τη διήγηση του περιπάτου του Ιησού επί της θαλάσσης”. In Αγία Γραφή και αρχαίος κόσμος. Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Λ. Γαλάνη, 207-242. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2010.
60488441.pdf
2009
In Memoriam: Savvas Agouridis (1921-2009)
Karakolis, Christos. “In Memoriam: Savvas Agouridis (1921-2009)”. Orthodoxes Forum 23 (2009): 105-106. Publisher's Version
Paul Praying in the Post-Pauline Era: A Structural and Theological Study of Paul's Prayer in Eph 3,14-19
Karakolis, Christos. “Paul Praying in the Post-Pauline Era: A Structural and Theological Study of Paul's Prayer in Eph 3,14-19”. In Das Gebet im Neuen Testament: Vierte europäische orthodox-westliche Exegetenkonferenz in Sâmbǎta de Sus, 4.-8. August 2007, 133-163. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. Publisher's Version
Ελλαδική Εκκλησία και Επιστήμη της Καινής Διαθήκης: Ιστορία, παρόν, προοπτικές
Καρακόλης, Χρήστος. “Ελλαδική Εκκλησία και Επιστήμη της Καινής Διαθήκης: Ιστορία, παρόν, προοπτικές”. In Εσωστρέφεια: Διαπίστωση και αντιμετώπιση ενός νεοελληνικού φαινομένου, 161-171. Αθήνα: Ακρίτας, 2009.
Ο ξυλοδαρμός του αρχισυναγώγου Σωσθένους (Πρ. 18,17): Η σημασία μιας αφηγηματικής λεπτομέρειας
Καρακόλης, Χρήστος. “Ο ξυλοδαρμός του αρχισυναγώγου Σωσθένους (Πρ. 18,17): Η σημασία μιας αφηγηματικής λεπτομέρειας”. In Απόστολος Παύλος και Κόρινθος: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Κόρινθος, 23–25 Σεπτεμβρίου 2007, 2:35-57. Αθήνα: Ψυχογιός, 2009.
2008
"Alle schlugen Sosthenes, Gallio aber kümmerte sich nicht darum" (Apg 18,17): Zur Bedeutung eines narrativen Details
Karakolis, Christos. “"Alle schlugen Sosthenes, Gallio aber kümmerte sich nicht darum" (Apg 18,17): Zur Bedeutung eines narrativen Details”. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche 99, no. 2 (2008): 233-246. Publisher's Version
Erste internationale Konferenz "Der Apostel Paulus und Korinth"
Karakolis, Christos. “Erste internationale Konferenz "Der Apostel Paulus und Korinth"”. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenchaft und die Kunde der Älteren Kirche 99, no. 1 (2008): 139. Publisher's Version
Resümee der Diskussionen
Karakolis, Christos. “Resümee der Diskussionen”. In Einheit der Kirche im Neuen Testament. Vorträge des Dritten ostwestlichen Symposiums europäischer Neutestamentler, St. Petersburg, 24–31.08.2005, 277-287. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.
Συνέχεια και ασυνέχεια στη σχέση μεταξύ των δύο Διαθηκών
Καρακόλης, Χρήστος. “Συνέχεια και ασυνέχεια στη σχέση μεταξύ των δύο Διαθηκών”. Εστιακά Σύμμεικτα: Ετήσια έκδοση Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης 1 (2008): 51-63.
2007
Across the Kidron Brook, Where There Was a Garden: Two Old Testament Allusions and the Theme of the Heavenly King in the Johannine Passion Narrative
Η Αγία Γραφή στη ζωή και στη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή
Καρακόλης, Χρήστος. “Η Αγία Γραφή στη ζωή και στη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή”. In Πρακτικά διορθόδοξων επιστημονικών συνεδρίων Αθηνών και Λεμεσού: Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Άγιον Όρος - Φιλοκαλική εμπειρία, 169-185. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2007.
2006
Δομή και θεολογία στην προς Εφεσίους Επιστολή: Το παράδειγμα της προσευχής του Παύλου στο Εφ. 3,14-19
Καρακόλης, Χρήστος. “Δομή και θεολογία στην προς Εφεσίους Επιστολή: Το παράδειγμα της προσευχής του Παύλου στο Εφ. 3,14-19”. In Αγία Γραφή και σύγχρονος άνθρωπος. Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο, 213-233. Θεσσαλονίκη: Πουρνάρας, 2006.
Ο κόσμος σε κρίση και η κρίση του Θεού: Σχεδίασμα βιβλικής προσέγγισης
"Πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρών, ὅπου ἦν κῆπος" (Ιω. 18,1): Δύο παλαιοδιαθηκικοί υπαινιγμοί και το θέμα του ουρανίου βασιλέως στην ιωάννεια διήγηση του Πάθους
Καρακόλης, Χρήστος. “"Πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρών, ὅπου ἦν κῆπος" (Ιω. 18,1): Δύο παλαιοδιαθηκικοί υπαινιγμοί και το θέμα του ουρανίου βασιλέως στην ιωάννεια διήγηση του Πάθους”. In Διακονία - Λειτουργία - Χάρισμα: Τιμητικός τόμος προς τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Αντ. Γαλίτη, 341-354. Αθήνα: Εν Πλω, 2006.
2005
A Mystery Hidden to Be Revealed? Philological and Theological Correlations between Eph 3 and 1
Karakolis, Christos. “A Mystery Hidden to Be Revealed? Philological and Theological Correlations between Eph 3 and 1”. In Ethik als angewandte Ekklesiologie. Der Brief an die Epheser, 65-108. Rome: Benedictina, 2005.
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Απαντήσεις σε απορίες από την Καινή Διαθήκη
Καρακόλης, Χρήστος. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Απαντήσεις σε απορίες από την Καινή Διαθήκη. 2nd ed. Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 2005.
Το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος και οι μυστηριακές λατρείες
Καρακόλης, Χρήστος. “Το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος και οι μυστηριακές λατρείες”. In Χριστιανική Λατρεία και ειδωλολατρία: Πρακτικά Στ´ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων: 20–23 Σεπτεμβρίου 2004, 199-226. Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005.
2004
Erwägungen zur Exegese des Alten Testaments bei den griechischen Kirchenvätern: Eine orthodoxe Sicht
Karakolis, Christos. “Erwägungen zur Exegese des Alten Testaments bei den griechischen Kirchenvätern: Eine orthodoxe Sicht”. In Das Alte Testament als christliche Bibel in orthodoxer und westlicher Sicht, 21-38. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.
Η καινοδιαθηκική επιστήμη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία: Ανάγκη και πρόκληση μιας συνθέσεως
Καρακόλης, Χρήστος. “Η καινοδιαθηκική επιστήμη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία: Ανάγκη και πρόκληση μιας συνθέσεως”. In Διακονία και λόγος. Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, 53-76. Αθήνα: Αρμός, 2004.
«Λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι» (Β´ Τιμ. 2,18): Ερμηνευτική, συγκριτική και θεολογική θεώρηση μιας εσχατολογικής παρεκτροπής
Καρακόλης, Χρήστος. “«Λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι» (Β´ Τιμ. 2,18): Ερμηνευτική, συγκριτική και θεολογική θεώρηση μιας εσχατολογικής παρεκτροπής”. In Η πνευματική παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου: Ποιμαντικές Επιστολές. Εισηγήσεις ΙΑ´ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων: Λευκάδα 25–28 Σεπτεμβρίου 2003, 205-224. Θεσσαλονίκη, 2004.
2003
Καρακόλης, Χρήστος. “Η παραβολή του ασώτου υιού: Μια αλληγορική προσέγγιση της ιστορίας της σωτηρίας;”. In Tό κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Θέματα εισαγωγικά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, 219-241. Βόλος: Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος, 2003.
Καρακόλης, Χρήστος. “Χριστός και «Ἕλληνες» στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: Ερμηνευτικές-θεολογικές απόψεις”. In Kωνσταντίνος Δ. Mουρατίδης, υπέρμαχος Ορθοδοξίας, 195-221. Αθήνα: ΠΕΘ, 2003.
2002
Karakolis, Christos. “Jesus as Yahweh of the Old Testament Epiphanies in the Gospel according to John”. Δελτίο Βιβλικών Μελετών 21 (2002): 55-65.
Αμαρτία - Βάπτισμα - Χάρις (Ρωμ. 6,1-14): Συμβολή στην παύλεια σωτηριολογία
Καρακόλης, Χρήστος. Αμαρτία - Βάπτισμα - Χάρις (Ρωμ. 6,1-14): Συμβολή στην παύλεια σωτηριολογία. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2002.
Θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Καρακόλης, Χρήστος. Θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2002.
2001
Καρακόλης, Χρήστος. “Ρωμ. 6,10: Ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα”. Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 36 (2001): 273-303.
1999
Karakolis, Christos. “Die Exegese von Mt 5,13-16 bei den griechischen Kirchenvätern und christlichen Schriftstellern der ersten fünf Jahrhunderte”. Γρηγόριος ο Παλαμάς 82, no. 777 (1999): 283-311.
Καρακόλης, Χρήστος. “«Τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου»: Εκκλησία και κόσμος στην προς Εφεσίους Επιστολή βάσει του Εφ. 1,23β και της συνάφειάς του”. In Ο απόστολος Παύλος και το φυσικό περιβάλλον, 329-363. Βέροια: Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 1999.
1998
Καρακόλης, Χρήστος. “«Εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ» (Ιω. 5,14α): Συνάντηση και αποκάλυψη”. Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 33 (1998): 649-672.
1997
Karakolis, Christos. “Die Eschatologie des Barnabasbriefes”. Γρηγόριος ο Παλαμάς 80, no. 770 (1997): 803-867.
Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
Καρακόλης, Χρήστος. Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1997.
Καρακόλης, Χρήστος. “Περί το χειρόγραφο 7Q5 του Qumran”. Γρηγόριος ο Παλαμάς, no. 769 (1997): 619-638.
Καρακόλης, Χρήστος. “«Σάρξ» και «πνεῦμα» στην προς Γαλάτας Επιστολή και στον Γνωστικισμό”. In Εισηγήσεις Η΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων: Η προς Γαλάτας επιστολή του αποστόλου Παύλου: Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, 155-174. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1997.