Ερμηνεία του κατά Μάρκον Ευαγγελίου

Μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, του αρχαιότερου χριστιανικού ευαγγελίου. Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο και ερμηνεία ιστορική, φιλολογική, αφηγηματική και θεολογική. Σύγκριση με τα άλλα ευαγγέλια, κυρίως με τα άλλα δύο συνοπτικά ευαγγέλια, των οποίων το κατά Μάρκον αποτελεί την κύρια πηγή. Ανάδειξη της θεολογικής ιδιοπροσωπίας και των θεολογικών στόχων του ευαγγελιστή. Τοποθέτηση του ευαγγελίου εντός της ευρύτερης πρωτοχριστιανικής γραμματείας, αλλά και εντός του ελληνορρωμαϊκού και ιουδαϊκού περιγύρου του. Διαχρονική κατανόηση, επίδραση και πρόσληψη του ευαγγελίου και της θεολογίας του. Αφηγηματολογική ανάλυση χαρακτήρων και ανάλυση της χρήσης παλαιοδιαθηκικών θεμάτων. Τοποθέτηση της ερμηνείας στο πλαίσιο των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων.

Semester: 

Winter

Offered: 

2020