Στοιχεία επικοινωνίας

* Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα φάσμα φύλου πέρα από το δυαδικό αρσενικό-θηλυκό. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «κορίτσι» συμπεριλαμβανομένων όλων των ατόμων, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες. Ενθαρρύνουμε ρητά και καλούμε μεταξύ ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως κορίτσια, να συμμετάσχουν στα θερινά σχολεία GEM.

 

Πανεπιστημιόπολη 157 84, Αθήνα
Email: elenikli@math.uoa.gr
          Ελένη ΚληΑκολουθείστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Instagram: gem_nkua https://www.instagram.com/gem_nkua/

Twitter: @gem_nkua https://twitter.com/gem_nkua

Facebook: gem.nkua https://www.facebook.com/gem.nkua


 

http://scholar.uoa.gr/gpsych/GEMSummerCamp2021