Φωτογραφικό υλικό

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ GEM (5-7 Ιουλίου 2021)

Ενδεικτικά στιγμιότυπα από τα εργαστήρια
Ενδεικτικές κατασκευές μαθητριών

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ GEM (21-23 Ιουνίου 2022)