Η ερμηνευτική δεινότητα του Σπυρίδωνος Μαρινάτου: απόπειρα επιστημολογικής ανατομίας της ερευνητικής του προσωπικότητας

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος. 2013. Η ερμηνευτική δεινότητα του Σπυρίδωνος Μαρινάτου: απόπειρα επιστημολογικής ανατομίας της ερευνητικής του προσωπικότητας. In Σπ. Μαρινάτος 1901-1974. Η ζωή και η εποχή του (Ιστορήματα 4), Ελένη Μαντζουράνη and Μαρινάτου, Ναννώ, 287-313. Αθήνα: Καρδαμίτσα.