Πέρα από την αντίθεση κράτους και ιδιωτών στη διεξαγωγή αρχαιολογικού έργου: Προς ένα δημόσιο πλαίσιο γνώσης

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος. 2015. Πέρα από την αντίθεση κράτους και ιδιωτών στη διεξαγωγή αρχαιολογικού έργου: Προς ένα δημόσιο πλαίσιο γνώσης. In Πολιτισμός και προοπτική. Η σημασία της στρατηγικής σε τέσσερις τομείς του πολιτισμού, Σοφία Αντωνιάδου, Μαυραγάνη, Ελένη, and Πούλιος, Ιωάννης, 91-96. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.