Μεσοκυπριακοί τάφοι στη θέση Αυδήμου-Καμάρες ΙΙ

Citation:

Μαγγίνης, Γιώργης, and Γιώργος Βαβουρανάκης. 2004. Μεσοκυπριακοί τάφοι στη θέση Αυδήμου-Καμάρες ΙΙ. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 93-147.