Μεσοκυπριακοί τάφοι στη θέση Αυδήμου-Καμάρες, νο. 14 και 15

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος, and Γιώργης Μαγγίνης. 1995. Μεσοκυπριακοί τάφοι στη θέση Αυδήμου-Καμάρες, νο. 14 και 15. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 67-95.