Ο θολωτός τάφος Β στη θέση Απεσωκάρι Μεσαράς

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος. 2012. Ο θολωτός τάφος Β στη θέση Απεσωκάρι Μεσαράς. In Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 2. Πρακτικά της 2ης συνάντησης, 26-28 Νοεμβρίου 2010, Μιχάλης Ανδριανάκης, Βαρθαλίτου, Πετρούλα, and Τζαχίλη, Ίρις, 144-153. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.