Ο ΠΜ-ΜΜ θολωτός τάφος Β στο Απεσωκάρι Μεσαράς: Τα αποτελέσματα των εργασιών των ετών 2012 και 2013

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος. 2015. Ο ΠΜ-ΜΜ θολωτός τάφος Β στο Απεσωκάρι Μεσαράς: Τα αποτελέσματα των εργασιών των ετών 2012 και 2013. In Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, Παυλίνα Καραναστάση, Τζιγκουνάκη, Αναστασία, and Τσιγωνάκη, Χριστίνα, 217-226. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.