Τα ανασκαφικά δεδομένα της στρωματογραφίας και της αρχιτεκτονικής ανά Τομή

Citation:

Μαντζουράνη, Ελένη, and Γιώργος Βαβουρανάκης. 2009. Τα ανασκαφικά δεδομένα της στρωματογραφίας και της αρχιτεκτονικής ανά Τομή. In Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού – Κουφόβουνου στην Κύπρο, Μέρος Α΄, Στωματογραφία και αρχιτεκτονική, Ελένη Μαντζουράνη, 1:37-208. Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.