Ψηφιακές αναπαραστάσεις προϊστορικών κτηρίων

Citation:

Βαβουρανάκης, Γιώργος. 2011. Ψηφιακές αναπαραστάσεις προϊστορικών κτηρίων. In Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARC_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Νίκος Ζαχαριάς, 84-96. Καλαμάτα: Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας.