Συστήματα οικονομικής διαχείρισης στη Μεσοποταμία (4η-2η χιλιετία π.Χ.) [=Systems of economic administration in Mesopotamia (4th – 2nd mill. B.C.]

Citation:

Kopanias, K. Forthcoming. Συστήματα οικονομικής διαχείρισης στη Μεσοποταμία (4η-2η χιλιετία π.Χ.) [=Systems of economic administration in Mesopotamia (4th – 2nd mill. B.C.]. In Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γεώργιο Στυλ. Κορρέ, P Kalogerakou and Sgouritsa, N. Athens. Copy at http://www.tinyurl.com/hga3muy