Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Citation:

Αραμπατζής Θ, Γαβρόγλου Κ, Διαλέτης Δ, Χριστιανίδης Γ, Κανδεράκης Ν, Βερνίκος Σ. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων; 1999.