ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εισηγήσεις σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

2019-σήμερα: Εισήγητρια σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
1993: Εισηγήτρια σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη και νέες τεχνικές προστασίας του περιβάλλοντος», Νοέμβριος 1993-Δεκέμβριος 1993 (διοργάνωση Τομέας Ιστ. Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Μ. Δ. Δερμιτζάκης).
1992: Εισηγήτρια σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιμόρφωση ξεναγών σε ειδικές μορφές τουρισμού», Νοέμβριος 1992-Δεκέμβριος 1992 (διοργάνωση Τομέας Ιστ. Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Μ.Δ. Δερμιτζάκης)

Συμμετοχή σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

1993-2005:

Συμβολή στην οργάνωση και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων των παρακάτω μαθημάτων του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας:

 • Μικροπαλαιοντολογία,
 • Παλαιοντολογία Ι
 • Ειδικά Κεφάλαια Παλαιοντολογίας
2005-σήμερα:

Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας στον προπτυχιακό κύκλο μαθημάτων.

Ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Μικροπαλαιοντολογία
 • Στρωματογραφία (εργαστήρια)
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία
 • Διδακτική της Γεωλογίας και των Γεωεπιστημών

Συμμετοχή σε μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

2005-2014:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ειδίκευση «Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία», του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Παλαιοντολογικές Μέθοδοι
 • Στατιστική - Βιομετρία
 • Μικροπαλαιοντολογία
 • Θαλάσσια Οικοσυστήματα
 • Στρωματογραφία Πελαγικών και Νηριτικών Σχηματισμών
2014-σήμερα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ειδίκευση «Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι», του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:
 • Εργαστηριακή Πρακτική Ειδίκευσης (Υ201)
 • Βιομετρία – Γεωβιογενείς Δείκτες (Υ202)
 • Ασκήσεις Υπαίθρου – Χαρτογράφηση (Υ002)
 • Θαλάσσια Οικοσυστήματα (Υ203)
 • Παλαιοκλιματικοί Δείκτες (Ε205)
 • Βιόσφαιρα και Γεωπεριβαλλοντικές Εφαρμογές (Ε208)
2016-2018: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Διδακτική των Γεωεπιστημών
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2018-σήμερα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» ειδίκευση «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο περιβάλλον»,  ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Παλαιωκεανογραφικοί και Παλαιοκλιματικοί Δείκτες
2018-σήμερα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2018-σήμερα: Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τη συνεργασία των Τμημάτων, Γεωλογίας ΑΠΘ, Βιολογίας ΑΠΘ, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλονντος ΕΚΠΑ, Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Γεωγραφίας Αιγαίου, «Παλαιοντολογία-Γεωοβιολογία», ανάθεση διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

 • Πλαγκτονικά Τρηματοφόρα: Συστηματική-Βιοστρωματογραφία
 • Παλαιοκλιματικοί Δείκτες
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Έρευνας στη Μικροπαλιοντολογία

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και Διδακτορικών Διατριβών

 • Επιβλέπουσα σε Διδακτορικές Διατριβές: 8
 • Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών: 20
 • Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε Διδακτορικές Διατριβές: 17
 • Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών: 10
 • Επιβλέπουσα σε Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες: 30
 • Μέλος τριμελούς σε Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες: 33