ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σπουδές

 • 1984: Περάτωση των Σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης με το βαθμό «Άριστα»

 • 1991: Πτυχίο Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας με βαθμό «Λίαν Καλώς»
  Διπλωματική Εργασία: «Συμβολή στη Γεωλογία της Νήσου Κάλαμος (Δυτική Ελλάδα)», επιβλέπων Καθηγητής Μ. Δ. Δερμιτζάκης
 • 2001: Διδάκτωρ Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, με βαθμό «Άριστα».
  Διδακτορική Διατριβή:
  «Βιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική Ερμηνεία σε Μειοκαινικά Ιζήματα της Ανατολικής  Μεσογείου (Νήσος Γαύδος)», επιβλέπων Καθηγητής Μ. Δ. Δερμιτζάκης

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (πολύ καλά)
 • Γαλλικά (πολύ καλά)

Υποτροφίες

1991: Πρόγραμμα ERASMUS στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης-Ολλανδία, 6 μήνες
1991-1994: Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
2007: Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας (2 εβδομάδες)

Σεμινάρια-Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση

Φεβρουάριος-Ιούνιος 1990: Μελέτη και εξειδίκευση στον προσδιορισμό Πλαγκτονικών  Τρηματοφόρων από τον Δρ. Βασίλη Τσαπραλή-Παλαιοντολόγος, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΙΓΜΕ.
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1990: Σεμινάριο «Γεωλογία των ιζηματογενών λεκανών και συσχετισμός τους με ορυκτές πρώτες ύλες». Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας στο πλαίσιο κατάρτισης νέων ανέργων γεωλόγων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (επιδοτούμενο από την ΕΟΚ).

Φεβρουάριος-Ιούλιος 1991:
Επιμόρφωση και εξειδίκευση στη Βιοστρωματογραφία Νεογενούς με βάση τα Πλαγκτονικά Τρηματοφόρα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse και υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Δ. Δερμιτζάκη.
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1991:
Εξειδίκευση σε θέματα Ταξινόμησης Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων του Καινοζωικού, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Απρίλιος-Ιούνιος 1992: Μελέτη και εξειδίκευση στη Βιοστρωματογραφία και ταξινόμηση των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων για το διάστημα του Πλειο-Πλειστοκαίνου, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Μάρτιος-Ιούνιος 1993: Μελέτη και προσδιορισμός Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων του Μειοκαίνου, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Μάρτιος-Ιούνιος 1994: Σεμινάρια Ωκεανογραφίας, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Μάρτιος-Ιούνιος 1995: Εξείδικευση σε θέματα οικοστρωματογραφίας και παλαιοοικολογίας, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Οκτώβριος 1995: Εξείδικευση σε θέματα οικοστρωματογραφίας και παλαιοοικολογίας, Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδία με την καθοδήγηση του Καθηγητή Jan Willem Zachariasse.
Φεβρουάριος 1996: Εξειδίκευση στις σύγχρονες μεθόδους στρωματογραφίας – κυκλοστρωματογραφία στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδίας με την καθοδήγηση του Dr. F. Hilgen.
Μάρτιος 2002: Μετάβαση στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ουτρέχτης-Ολλανδίας και συνεργασία με τους Dr. F. Hilgen και Lucas Lourens σε θέματα στρωματογραφικών μεθόδων – κυκλοστρωματογραφία.
Μάρτιος 2006: Μετάβαση στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών στη Νάπολη – Ιταλία (Istituto Ambiente Marino Costiero (IAMC)-CNR di Napoli) και συνεργασία με τον Dr. Fabrizio Lirer σε θέματα μελέτης και προσδιορισμού Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων του Κατωτέρου – Μέσου Μειοκαίνου.
Ιούνιος 2006: 
Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και συνεργασία με τον Dr. L. Lourens σε θέματα ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη μελέτη σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα.
Ιούνιος 2007: Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και συνεργασία με τον Dr. L. Lourens σε θέματα ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη μελέτη σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα, Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών του Υπ. Παιδείας.

Οκτώβριος 2007:
Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο Universitat Autonoma Barcelona (Institute of Environmental Science and Technology), συνεργασία με τον Dr. Graham Mortyn σε θέματα ανάπτυξης και μεθοδολογίας για την μελέτη ιχνοστοιχείων (Mg, Sr) στα κελύφη των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων.