ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών και Συλλόγων-Διακρίσεις

 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
 • Μέλος του Δ.Σ. Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης Ε.Ι.Ε.
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων
 • Μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Διεθνούς Μικροπαλαιοντολογικής Εταιρείας (The Micropaleontological Society, London)
 • Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μικροπαλαιοντολογίας, Μικροβιολογίας, Μειοβενθολογίας (International Society of Environmental Micropaleontology, Microbiology, Meiobenthology)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας
 • Μέλος της Επιτροπής της Διδακτικής των Γεωπιστημών
 • Συντονίστρια της Επιτροπής Μέσης Εκπαίδευσης (Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία-Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων-Γεωτεχνικό Επιμελητήριο)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

1992-1996 Συμμετοχή στο Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Ουτρέχτης, Ολλανδία, επιδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Εταιρεία πετρελαίων Shell, με θέμα «Miocene Marine Archives Reading (MIOMAR)», με αντικείμενο τη μελέτη του κλίματος της Μεσογείου κατά το Ανώτερο-Μέσο έως Ανώτερο Μειόκαινο. Κύριες περιοχές μελέτης: Κρήτη, Σικελία και Μάλτα.
1994-1996: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αναβάθμιση των  συλλογών του Παλαιοντολογικού και Γεωλογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών».
1997-1999 Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΕΝΕΔ/95, με θέμα «Bιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη τομών του Μειοκαίνου σε περιοχές της Ελλάδας», με αντικείμενο την εφαρμογή της οικοστρωματογραφίας, στρωματογραφίας ιζηματογενών ακολουθιών και παλαιοοικολογίας σε ιζήματα Μειοκαινικής ηλικίας από διάφορες λεκάνες του Ελλαδικού χώρου
2001-2003: Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα ως βιοστρωματογραφικοί και παλαιοπεριβαλλοντικοί δείκτες για το διάστημα Κατώτερο-Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο- Πλειόκαινο-Πλειστόκαινο», με αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συγκεντρώσεων των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων με σκοπό τη βιοστρωματογραφική, παλαιοοικολογική και παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη της Ανατολικής Μεσογείου από το Κατώτερο Μειόκαινο έως Πλειστόκαινο.
2002: Βοηθός Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “WINE” (Working group on Insectivores of the Neogene of Eurasia).
2002-2005:

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα της ESF, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Environments and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN)”, με αντικείμενο την λεπτομερή ανάλυση και συσχετισμό των χερσαίων και θαλασσίων οικοσυστημάτων για την καλύτερη αναβίωση των περιβαλλοντικών αλλαγών σε επιλεγμένα διαστήματα του Νεογενούς των Ευρασιατικών περιοχών.

2005–2006: Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Μειόκαινο με βάση τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα», με αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συγκεντρώσεων των πλαγκτονικών Τρηματοφόρων για το παραπάνω διάστημα όπως επίσης και αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου με σκοπό την κατανόηση των κλιματικών συμβάντων της υπό μελέτης  περιόδου.
2005-2007: Συμμετοχή στο έργο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – υποέργο με τίτλο «Παγκόσμια κλιματική πτώση θερμοκρασίας κατά το Μέσο Μειόκαινο: παλαιο-οικο-βιογεωγραφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου» (Επιστ. Υπεύθυνη Επικ. Καθ. Χ. Ντρίνια).
2005-2007: Συμμετοχή στο Διεθνές Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος – Ιταλίας (ΓΓΕΤ) με τίτλο «Γεωβιολογία και Παλαιοωκεανογραφία της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Μέσο Μειόκαινο», με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Επικ. Καθ. Χ. Ντρίνια, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον  Δρα Fabrizio Lirer, Instituto Ambiente Marino Costiero (IAMC)-CNR, Naples, Italy
2007-2008: Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών κατά τα τελευταία 170 χιλιάδες χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο (ΝΑ Αιγαίο, θάλασσα της Κρήτης, Λιβυκό Πέλαγος)»
2005-2009: Συμμετοχή στο IGCP521 ερευνητικό πρόγραμμα "Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation" (Συντονιστές: Valentina Yanko-Hombach, Canada, Yucel Yilmaz, Turkey, Pavel Dolukhanov, UK).
2009: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο: «Ειδική έρευνα επισήμανσης και χαρακτηρισμού της ενεργητικότητας των ρηγμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές του Δήμου Ηρακλείου»
2012-2015: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας THALYS-UOA –ISOLARIO (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Νησιωτική βιοποικιλότητα και πολιτισμική εξέλιξη: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιο, Φιλιππίνες» (70/3/11669, MIS: 375910, Επιστημ. Υπεύθυνη Καθηγήτρια  Χ. Ντρίνια)
2012-2015: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας THALYS-UOA -MEDSALC (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Κρίση αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της». (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Β. Καρακίτσιος)
2017-2020: Συμμετοχή στο Διεθνές Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου Γεωλογικού Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (Φρανκφούρτη, Γερμανία) και του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ, Ελλάδα), με θέμα «Quantification of the environmental changes in the Eastern Mediterranean at the onset of the Messinian Salinity Crisis (Crete - Greece) (QUANTMES)», Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Dr. Iuliana Vasiliev-Popa και Καθηγ. Βασίλειος Καρακίτσιος.
2019 – σήμερα: Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ:

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και στελεχών στην Οργάνωση, Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Ε.Υ),
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης - Ξένης Γλώσσας (Ε.Υ.),
 • Ειδική Εκπαίδευση: Σχεδιασμός Διδακτικών Παρεμβάσεων (Ε.Υ.),
 • Θέματα Ισότητας Φύλων στην Εκπαίδευση (Ε.Υ.),
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ακαδ. Υπευθ.),
 • Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Ακαδ, Υπευθ.),
 • Περιβαλλοντική Ελπίδευση και Ηθική (Ακαδ.  Υπευθ.)
2021-2022: Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, με τίτλο: «Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Απικής».
2021-2023: Επιστημονική Υπεύθυνη της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτόμων Εφαρμογών για την Ανάδειξη του Ιστορικού και Γεωλογικού Παρελθόντος Τουριστικών Περιοχών» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PalaeoScope ΕΣΠΑ 2014-2020
2021-2023: Διεθνές Επιστημονικό Πρόγραμμα TELLUS Appel d’offres 2021, CNRS, Geosciences Montpellier France, με τίτλο: «MOUVEMENTS VERTICAUX EXTREMES DANS LES AVANTS-ARCS : l’exemple du Dodécanèse (Grèce)»
2021-2023: Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ministerio de Ciencia e Innovatcion de Spain, με τίτλο: «New evaporite records from the Eastern and Western Mediterranean: contributions to the evolution of the last saline giant and opportunities for the energy transition (EVAMED)»
2020-2023: Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανοικτές Ψηφιακές Δεξιότητες/ Παίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω / Kidedu» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2029-ΣΑΕ 069.
2020-2023: Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα από DFG, German Research Foundation με τίτλο: «INTOMESS: Quantification of salinity and temperature changes accompanying the way into the Mediterranean Messinian Salinity Crisis»
2022-2023: «Επαυξημένη περιήγηση σε απολιθωματοφόρες περιοχές» [ΑΤΤΡ4-0352515] «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» Επιστημονική Υπεύθυνη

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και Συναντήσεις

Συμμετοχή σε περισσότερα από 100 Επιστημονικά Συνέδρια Ημερίδες και Συναντήσεις

1990: Global events and Neogene evolution of the Mediterranean and Symposium on Ancient ecosystems as Monitores of organic fluxes. Barcelona, Ixth Congress R.C.M.N.S., 19-24 November
1992: Atlantic general events during Neogene. Lisboa, 12-15 October, First Congress R.C.A.N.S.
1994: 7ο Πανελλήνιο Γεωλογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
1994: 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα-Κρήτη, 4-7 Νοεμβρίου
1995: 1st Intern. Meeting on MIOMAR Project, Απρίλιος 1995, Ουτρέχτη Ολλανδία, με την ανακοίνωση:
First results of the quantitative and qualitative micropaleontological analysis of Metochia section, Gavdos Island
1995: 5th International Conference on Palaeoceanography, Halifax, 10-14 October, με την ανακοίνωση:
Palaeoceanographic changes in eastern Mediterranean during the late Miocene (Tortonian-Messinian).
1996: 3o Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Αθήνα
1996: 2nd Intern. Meeting of MIOMAR Project, 9-12 Σεπτεμβρίου, Ιεράπετρα, Κρήτη, με την ανακοίνωση:
Paleoenvironmental analysis using statistical methods
1997: International Symposium on Engineering Geology and the Environment, IAEG, Athens, Greece, 23-27 June
1997: First International Conference on Neogene Mediterranean Paleoceanography, Erice, Sicily, 28-20 September, με την ανακοίνωση:

Benthic foraminiferal response to insolation-linked paleoceano-graphical changes and indication for an early influence of the Messinian Salinity Crisis in the Mediterranean Late Miocene

1998: R.C.M.N.S. Interim-Colloquium “Mediterranean Neogene Cyclostratigraphy in marine continental palaeoenvironments”, Πάτρα, 27-29 Μαΐου, με την ανακοίνωση:

Study of the Upper Miocene fauna of Faneromeni section, Eastern Crete. Biostratigraphical implications and cyclostratigraphical patterns

1998:

8ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στην περιβαλλοντική Γεωλογία, Πάτρα, 25-29 Μαΐου, με την ανακοίνωση:
Biostratigraphical and paleoecological analysis of the Neogene deposits of Kalamos island, Ionian Sea, West Greece

1999: 1ο Διεθνές Συμπόσιο Παλαιοντολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας με τίτλο «Εξελικτική Πορεία της πανίδας των Θηλαστικών τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Η Θέση Βατερά. 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου, Πολιχνίτος, Λέσβου
1999: 5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου, με τις ανακοινώσεις:

-Αστρονομικοί κύκλοι και ιζηματογενείς ακολουθίες. Παλαιοκλιματικές εφαρμογές
-Παλαιογεωγραφική και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία των συμπυκνωμένων ακολουθιών στη Νήσο Κεφαλληνία

2000: Διεθνές Συμπόσιο «Elephants have a snorkel!» In honor of Paul Y. Sondaar 4-6 Δεκεμβρίου, Ρότερνταμ Ολλανδίας
2001: 9o Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
2002: 6th European Paleobotany-Palynology Conference, Athens, August 29-September 2, την ανακοίνωση:

The occurrence of Bolboforma, in the Late Miocene Metochia section, Gavdos Island.

2002: The third International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology”, Vienne, Austria, September 1-6, με την ανακοίνωση:

Cyclostratigraphic determination of the replacement of Globorotalia menardii group by Globorotalia miotumida group. A significant climatic change signal

2002: 1st Scientific Conference of European federation of Marine Science and technology societies (EFMS) and Hellenic oceanographers association (HOA): “Oceanographical aspects for a sustainable Mediterranean”, Athens, 27-29 September, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Planktonic Foraminiferal ecozones: Response of the pelagic environment to paleoclimatic changes in the Eastern Mediterranean Sea

2002: 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου, με τις ανακοινώσεις:

-Η εφαρμογή παλαιοοικολογικών και στατιστικών μεθόδων με βάση τα βενθονικά Τρηματοφόρα για τη διερεύνηση παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών
-Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις επί των αποθέσεων του Ανωτ. Πλειοκαίνου της τομής Ατσιπάδες (Κ. Κρήτη)

2002: 3th General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “The Middle Miocene Crisis”, Frankfurt am Main, Deutschland, 13-16 November, με την ανακοίνωση:

Foraminiferal Sequence Biostratigraphy of the Middle Miocene Potamos section from Gavdos Island, Creece

2003: 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης 6-9 Μαΐου, με τις ανακοινώσεις:

-Ανω-Πλειοκαινικά βενθονικά Τρηματοφόρα και μαλάκια από την τομή Ατσιπάδες-Κεντρική Κρήτη: ποικιλότητα ειδών και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία
-Biostratigraphy, Paleoecology and use in paleoenvironmental assessment on benthic and planktonic foraminifera from the pre-evaporitic diatomaceous sediments from Gavdos island, southern Greece

2003: Coccolithophores 2003, INA Workshop on extant Coccolithophorid research, Heraklion, Crete October 1-6, 2003
2003: 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, με τις ανακοινώσεις:

-Benthic Foraminiferal biofacies associated with Middle to Early Late Miocene oxygen deficient conditions in the Eastern Mediterranean

και με poster:

-Climatic Variations During Sapropel Deposition in Gavdos island, eastern Mediterranean Sea: a Key for understanding formation processes
-
Paleoecological restrictions and applications in micropaleontology

2003: General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “Birth of the New World”, Stara Lesna, Slovakia, 12-16 November, με τις ανακοινώσεις:

-Late Miocene to Pleistocene paleoclimatic changes in eastern Mediterranean 
-Late Miocene benthic Foraminifera adaptation to changing bottom water conditions: a case from Gavdos island, eastern Mediterranean

και με poster:

-Distribution patterns of Foraminifera in Late Miocene eastern Mediterranean sediments in relation to Environmental gradients: first results

2004:

15-17/4, 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Θεσσαλονίκη, με τις ανακοινώσεις:

-Diversity and abundance trends of Benthic Foraminifera from the southern part of Iraklion Basin, central Crete

και με poster:

-Foraminiferal record of environmental changes: pre-evaporitic diatomaceous sediments from Gavdos island, southern Greece

2004:

14-20/4, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Θεσσαλονίκη, με τις ανακοινώσεις:

-Assessment of micropaleontological sedimentary parameters as proxies of surface water properties in Gavdos island, Eastern Mediterranean
-
Brittle tectonic, sedimentation and morphological alteration of Megara basin
-Astronomically forced climate changes in the Late Miocene-Pliocene-Pleistocene marine sequences from Eastern Mediterranean

2004:

Third Congress of RCANS, “The Atlantic Neogene in the XXIth Century: State of the Art”, July 2004, Morrocco, με την ανακοίνωση:

Short–term climatic changes during the Middle-Late Miocene. Comparison between eastern Mediterranean and Atlantic records

2004:

19-25/7, 4th International Congress “Environment and Identity in the Mediterranean: The Messinian Salinity Crisis Revisited”, Universitá di Corsica, Pasquale Paoli, με το poster:

Paleoecological Aspects preceding the Messinian Salinity Crisis: A case study from Gavdos island

2004:

13-18/9, Isparta, Turkey. 4th International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” με την ανακοίνωση:

Foraminiferal biofacies on the Bo shelf, Gavdos Island, Eastern Mediterranean: paleoenvironmental implications

2004: 3-7/11, General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): "Α Bridge to cross”, 3-7, Heraklion. Crete, 2004.
2005:

6-10/9, 12th R.C.M.N.S. Congress in Vienna, “Patterns and Processes in the Neogene of Mediterranean Region”, 6-10 September, 2005 Vienna, με την ανακοίνωση:

-Distribution of Benthic and Planktonic Foraminifera in the surface exposures of Ierapetra Basin Early Pliocene (E. Crete, Greece)

και με poster:

-The marine faunistic assemblages of the Pliocene of Paleometocho and Athienou (Cyprus, East Medietrranean): some palaeoecological aspects

2005:

8-15/10,, Istanbul, Turkey, 1st Plenary Meeting and field trip of Project IGCP-521, “Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 Ky: sea level change and human adaptation (2005-2008), με την ανακοίνωση:

Late Quaternary benthic foraminifera assemblages in the North Evoikos Basin, Aegean Sea

2005:

1η Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας (ΕΠΑΣ) με θέμα «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα», 4 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, με τις ανακοινώσεις:

-Η εφαρμογή της Κυκλοστρωματογραφίας και Αστροχρονολόγησης στα Νεογενή θαλάσσια ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου
-Παλαιοντολογικές, Στρωματογραφικές και Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στην Κύπρο.
-Παλαιοπεριβαλλοντικές μεταβολές κατά τα τελευταία 170 χιλιάδες χρόνια στο Λιβυκό Πέλαγος

2006:

European Geosciences Union, General Assembly 2006, Vienna, Austria, 02 – 07 April 2006, με τις παρουσιάσεις poster με τίτλο:

-Calcareous Plankton Biostratigraphy and age of the Lower-Middle Miocene deposits of Levkas Island, Ionian Sea, Greece
-Late Quaternary paleoenvironmental history of a semi-enclosed marine basin, (North Evoikos, central Aegean Sea) from subsurface data

2006:

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλίειας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, με την ανακοίνωση:

Calcareous nannofossil and plankonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5 and S6 in the Libyan Sea (eastern Mediterranean)

2006:

2nd MERF Workshop, ICTA, Autonomous University of Barcelona (UAB), Edifici Cn, October 16-18, 2006.

2006:

11th International Nannoplankton Association Conference, 24-29 September, Lincoln, Nebraska, με την ανακοίνωση:

Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal assemblages and paleoecological reconstruction of sapropel S1 in the Southeast Aegean Sea

2007:

Sixth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2-5 April, 2007, Amman, Jordan, με το poster:

Late Miocene Bryozoan assemblages from Gavdos island (south Greece) and their paleoecological significance

2007:

European Geosciences Union, General Assembly 2007, Vienna, Austria, 15 – 20 April 2007, με τις παρουσιάσεις poster με τίτλο:

-Stable isotope signatures for paleoenvironmental reconstructions of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone (Levkas island, Ionian Sea)
-Benthic fauna of a Pleistocence shallow water hydrothermal vent, Kos island, Aegean Sea
-Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal assemblages and paleoecological reconstruction of sapropel S1 in SE Aegean Sea.

2007:

110 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, «Γεωπεριβάλλον: Χθες, Σήμερα, Αύριο», 24-26 Μαΐου, Αθήνα, 2007, με τις ανακοινώσεις:

-Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone, Levkas Island, Ionian Sea
-Plankton ecostratigraphy and pollen assemblage zones over the last 14000 years in SE Aegean Sea (core NS-14)

και με poster:

-Tortonian Clypeaster fauna (Echinoidea: Clypeasteroida) from Gavdos Island (Greece)

2007:

The Micropaleontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring Meeting, 7-8 June 2007, Angers, France, με την ανακοίνωση με τίτλο:

Coccolithore and planktonic foraminifera export production and seasonality in nearshore sediment traps south of Crete (Eastern Mediterranean)

2007:

25th IAS Meeting of Sedimentology, Conference and Cultural Center of the University of Patras, Greece, 4th-7th September 2007, με την παρουσίαση poster:

Variability in planktonic foraminifera and coccolithophore assemblages as compared to TOC and aeolian input variations in sapropels S6-S14: Evidence from KC 19C core (Levantine basin, E. Mediterranean)

2008:

Third International Conference on the Geology of the Tethys (8-11 January, 2008, South Valley University – Aswan με την ανακοίνωση:

Early Tortonian paleoceanographic reconstruction of the Eastern Mediterranean Sea based on foraminifera stable isotope analysis

2008:

EMMM 2008 Fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February 2008, με τις ανακοινώσεις:

Oligocene-Early Miocene Paleoceanographic Events of Afales Basin, Ithaki island, Ionian Sea, W. Greece: Evidence from Benthic and Planktonic Foraminifera

Foraminiferal Assemblages and Paleoclimatic changes in the Langhian record of the Ionian Sea

2008:

European Geosciences Union, General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13–18 April 2008, με τις παρουσιάσεις poster με τίτλο:

Temperature and water column conditions linked to sapropel S1 formation in the Aegean Sea: planktonic foraminiferal, Mg/Ca, and Uk’37evidence
Response of benthic foraminiferal assemblages to the Neogene tectono-sedimentary evolution of the Pre-Apulian zone (Levkas Island, western Greece)

2008:

33rd International Geological Congress, August 6-14August, Oslo 2008, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Calcareous plankton events and climate variability during Late Zanclean in the eastern Mediterranean (Pissouri basin, Cyprus)

2008:

ESF Symposium: Climate Extremes During Recent Millenia and their Impact on Mediterranean Societies”, National & Kapodistrian University of Athens, organized by ESF, MedClivar, IGBP-PAGES, The Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environment, National and Kapodistrian University of Athens, Academy of Athens, με την ανακοίνωση:

Comparing late glacial – Holocene plankton ecozones and pollen assemblage zones in the south – eastern Aegean Sea: evidence for climatic variability (E. Mediterranean).

2008:

3rd MedCLIVAR-ESF Workshop: Understanding the mechanisms responsible for the changing in the Mediterranean circulation and sea level trends. Hydrobiological Station and Aquarium of Rhodes, HCMR, 29 September-1 October 2008, Rhodos, με την ανακοίνωση:

Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea.

2008:

Fourth Plenary Meeting and Field Trip of International Geoscience Programme (UNESCO - IUGS - IGCP), IGCP 521, October 4/16, 2008, National Institute of Marine Geology and Geoecology (GeoEcoMar), Bucharest, Romania, Department of Natural History of the Regional Historical Museum, Varna, Bulgaria, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Foraminiferal response to Eastern Mediterranean circulation and oxygenation during sapropel S1 formation

2009:

Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009, με τις ανακοινώσεις:

-Μulti-proxy evidence for climatic variability during late glacial Ηolocene in the south - eastern aegean sea
-Palaeoclimatic changes in the early Late
Μiocene record of the Ionian islands (western Greece)
-Using Planktonic Foraminifera Mg/Ca ratios
to detect a double temperature-salinity trend in the Aegean Sea

2009:

European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19/24 April 2009, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Assessing the salinity effect on planktonic foraminiferal Mg/Ca: Evidence from Aegean Sea core-top samples (Eastern Mediterranean)

2009:

9ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας-Αλιείας, 13-16 Μαΐου 2009, Πάτρα, με τις ανακοινώσεις:

-Planktonic foraminiferal mg/ca as a proxy for paleoceanographic reconstruction during deposition of holocene s1 sapropel in aegean sea
-Palaeoenvironmental implications recorded by foraminifera and bryozoan faunas from the early late miocene of Gavdos island

2009:

13th Congress RCMNS, Earth System Evolution and the Mediterranean area from 23Ma to the present, 2-6 September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Pamense”, με τις παρουσιάσεις poster με τίτλο:

-Biostratigraphy and paleoecological implications of calcareous microfossils in the Afales section (Oligocene), Ithaki Island, western Greece
-Benthic foraminiferal distribution and tectonic significance of the early Late Miocene tectonostratigraphic deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece
-Microfacies analysis and paleoecological implications of Miocene reefal limestones in Gavdos island, southern Greece
-Zanclean-Piacenzian climate variability in the eastern Mediterranean (Pissouri basin, Cyprus Island)

2009:

70th anniversary of Professor Dr. Emil Constaninescu, Bucharest, 30-31 October 2009, με την ανακοίνωση:

The marine microfossil record of past climatic changes in Eastern Mediterranean

2010:

European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 19/24 April 2010, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

The Messinian/Early Pliocene transition in eastern Mediterranean. New paleoenvironmental data from the kalamaki section (Zakynthos island, Greece)

2010:

39th International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea (CIESM), 10-14 May 2010, Venice, Italy, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Evidence of humid mid-Holocene in the south-eastern Aegean Sea

2010:

10th International Conference on Paleoceanography, August 29-September 3rd, San Diego, California, USA, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Validating a confounding salinity influence on G. ruber Mg/Ca thermometry from subtropical settings: A case study from the Aegean Sea (Eastern Mediterranean)

2010:

12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, με τις ανακοινώσεις:

-Benthic foraminifera associated with the zooxantellate coral Cladocora in the Pleistocene of the Kos island (Aegean Sea, Greece): sea level changes and environmental conditions
-Plankton Biostratigraphy and Paleoclimatic implications of an Early Late Miocene sequence of Levkas Island, Ionian Sea, Greece
-Miocene Scleractinian corals of Gavdos Island, Southern Greece: Implications for tectonic control and sea level changes
-High resolution Biostratigraphy and Paleoecology of the Early Pliocene succession of Pissouri Basin (Cyprus Island)

2010:

XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece, με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and paleoenvironmental implications of a middle Miocene transgressive sequence on the Ionian zone of Levkas Island, Ionian Sea, Greece

2010:

INQUA 501-IGCP 521 Six Plenary Meeting and Field Trip, Rhodes, Greece, 27 Sept-5 Oct, 2010 με την παρουσίαση poster με τίτλο:

Factors controlling the distribution of small-sized planktonic foraminifera in the Late Quaternary landlocked basin of North Evoikos Gulf, central Argean Sea

2011:

RCANS, Joint Meeting, Salamanca 2011, “Climate changes bioevents and geochronology in the Atlantic and Mediterranean over the last 23 Myr

2012:

10ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας-Αλιείας, 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα, με τις παρουσιάσεις poster με τίτλο:

-Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea
-Globigerinoides ruber: Key-species of carbonate diagenesis for Mg/Ca paleothermometry in high salinity settings

2013:

11th International Conference of Paleoceanography, 1-6 September, Barcelona, Spain, με την παρουσίαση με τίτλο:

Mg/Ca variability in Globigerinoides ruber morphotypes in the Gulf of Mexico

2013:

10th Applied Isotope and Geochemistry Conference, 22-27 September 2013, Budapest, με την παρουσίαση με τίτλο:

-Early-Middle Pliocene micropaleontological and stable isotope records from Cyprus Island (Eastern Mediterranean)

2013:

14th RCMNS Congress on Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 8-12 September 2013, Istanbul, Turkey, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

-First evidence of Palms in the island of Crete, Southern Greece
-Eastern Mediterranean foraminiferal palaeoecological responses to Late Pliocene environmental changes

2013:

13th International Congress of the Geological Society of Greece, 5-8 September 2013, Chania, με την με τις ανακοινώσεις:

-Remarks on the Messinian evaporates of Zakynthos Island (Ionian Sea, eastern Mediterranean)
-
Late Quaternary paleoenvironmental changes in the Aegean Sea: Interrelations and interactions between north and south Aegean Sea

2014:

XIV Giornate di Paleontologia, Bari 11-13 July 2014, με την παρουσίαση με τίτλο:

Fish otoliths from the Messinian of Zakynthos island (Ionian Sea, Eastern Mediterranean)

2014:

RCMNS Interim Colloquium: The Messinian Salinity Crisis: From Geology to Geobiology, Torino 25-28 September 2014, με την ανακοίνωση:

Basin dynamics modulates evaporate deposition during the Messinian Salinity Crisis in Zakynthos area (Ionian Sea)

και με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

-Oxygen isotope signature of the late Miocene-Pliocene deposits from Kalamaki secyion (Zakynthos Island, Greece)
-The Tortonian-Messinian transition in Ag. Ioannis section, Messara Basin, central Crete: Biostratigraphical and paleoenvironmental implications
-The Messinian-Zanclean transition of the Ioanian Sea fish assemblages

2014:

The Micropalaentological Society 3rd Annual General Meeting 2014 – “Microfossil phylogenies and their applications”, 19-20 November 2014, Oxford University Museum of Natural History, UK, με την παρουσίαση με τίτλο:

Globigerinoides ruber (w) morpho-specific response on past SSS and SST changes inferred from stable isotopes and geochemical proxies

2015:

2nd International Congress on Stratigraphy, STRATI 2015, 19-23 July 2015, Graz, Austria, με την παρουσίαση με τίτλο:

New data on the northern Aegean late Miocene marine gateway (Strymon basin, Greece)

2015:

ICES Annual Science Conference 2015, 21-25 September 2015, Copenhagen, Denmark, με την παρουσίαση με τίτλο:

Changes in ocean chemistry during the late Miocene

2016:

12th International Conference on Paleoceanography, ICP12, Utrecht, the Nederlands, August 29 – September 2, 2016, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

-Response of the central Mediterranean Sea to climate variability during the earliest Pliocene: insights from the Kalamaki section (Zakynthos Island, Ionian Sea)
-Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes in the eastern Mediterranean Sea and their paleoenvironmental implications

2016:

COST-ANR MEDSALT SYMPOSIUM, CA15103, Palermo, Italy, 24-26 October, 2016, με την ανακοίνωση:

Onshore-offshore correlation of the Messinian salinity crisis record in the Strymon-Prinos-Kavala area

2017:

Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

- Source rock potential and organic matter characterization of the Messinian evaporitic sequence on Zakynthos Island, Ionian Sea
-
Dynamics of Late Quaternary sapropel periods documented by micropaleontological and sedimentological data from North Aegean Sea

2017:

15th Annual Meeting of the Association of European Vertebrate Palaeontologists, EAVP, με την παρουσίαση με τίτλο:

Fish otoliths from the Zanclean of southwestern Peloponnesus (Greece)

2017:

2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

- Pliocene-Middle Pleistocene planktonic foraminiferal biostratigraphy from Cyprus Island (Eastern Mediterranean)
-
Paleoenviromental implications of the increase in CaCO3 content in the pre-envaporitic Messinian sediments in Crete
-
Climatic variability in the north Aegean Sea (Eastern Mediterranean) during the late Quaternary
-
A chronostratigraphic bio-ecozonal methodology as a tool for correlating deep-sea marine records during the last deglaciation
-
Late Quartenary benthic foraminiferal record and paleoenvironmental reconstruction of Saronikos Gulf, central Aegean, Greece

2017:

15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

- Field observations and sedimentological implications over fine-grained replenished beaches: The Mediterranean analogue of “Barceloneta beach, Spain”
-
Biogenic carbonate storage and its potential significance to eastern Mediterranean climate during the Late Miocene
-
Pre-evaporitic periods of maximum northern summer insolation on Gavdos are marked by diatomites and in central Crete by sapropels: productivity or preservation?
-
Holocene tephrostratigraphic record in the Nisyros-Yali-Kos volcanic center: Evidence of unknown Plinian eruptions.
-
An integrated bio-chrono-stratigraphically controlled framework for the last 85 kyr and its application to the sedimentary marine record of the north Aegean Sea
-
Deep-water environments at the Tortonian-Messinian boundary: a case study on benthic communities from Crete Island
-
Integrated isotopic, foraminiferal, pteropod and palynological evidence of Holocene climatic instability in the North Aegean Sea
-
Sea level change vs river input: Late Quaternary benthic microfauna of the central Aegean semi-enclosed shelf basins
-
Understanding the dynamics of a semi-enclosed marine environment as inferred from the benthic microfauna of Saronikos Gulf, Eastern Mediterranean, during the last 20,000 yrs
-
Pliocene-Middle Pleistocene planktonic foraminifera record and paleoenvironmental reconstruction of Cuprus Island (Eastern Mediterranean)
-
Messinian fish otolith assemblages from Crete and Zakynthos Islands.
-
A Zanclean fish fauna from the eastern Ionian domain

Και την ανακοίνωση με τίτλο:

- Factors controlling planktonic foraminifera shell mass in the Eastern Mediterranean

2018:

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2018, 3-7 September 2018, Prague, Czech Republic, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

- Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean sea
- Latitudinal planktonic foraminifera shell mass differences during Termination I

2018:

FORAMS 2018 , 17-24 June, Edinburgh, Scotland, με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

- Dissolution assessment of surface Atlantic sediments using X-ray micro-computed tomography (μCT)
- Late Glacial to Holocene benthic foraminiferal shelf successions from the Central and Eastern Mediterranean basin: A palaeoenvironmental and palaeobathymetric perspective.

2019:

5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 9-13 Σεπτεμβρίου με τις παρουσιάσεις με τίτλο:

-Logarithmic expression of Globigerina bulloides shell evolution through biometric analysis: paleoceanographic implications for the late Quaternary.
-Integrated paleohydrology reconstruction and Pliocene climate variability in Cyprus Island (eastern Mediterranean).

2019:

Cambridge Centre for Climate Science (CCfCS) Conference, Cambridge, UK, 18 Μαρτίου 2019, με την παρουσίαση:

-Influence of surface ocean density on pelagic calcification.

2019:

European Geophysical Union (EGU) General Assembly 2019, Vienna, Austria, 7-12 April, 2019 με την ανακοίνωση:

-Large sea surface temperature, salinity, and productivity-preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea.

2019:

15th International Congress of the Geological Society of Greece, 22-24 Μαΐου, Αθήνα, Ελλάδα με τις παρουσιάσεις:

-Abiotic forcing on planktonic foraminifera shell mass variations
-
Towards a Biostratigraphic-Controlled Chronostratigraphic Framework for the Aegean Sea (Eastern Mediterranean).
-
Spatial distribution of epibenthic molluscs on a Tortonian reef in central Crete, Greece.
-
Paleoenvironmental conditions and hydrocarbon potential assessment on the Late Miocene evaporitic sediments of Zakynthos Island (Greece).
-
Evidence of Strong Sea Surface Temperature and Salinity Decline after the Tortonian-Messinian Boundary based on Paired Foraminiferal Sr/Ca and δ18O Analyses.
-
Integrated Stratigraphy and Paleoceanographic Reconstruction for the Messinian Sedimentary Sequence in a Marginal Sector of the Eastern Mediterranean: Agios Myron Section (Crete Island).
-
Hydrocarbon Potential, Sediment Characteristics and Facies Analysis of a Lower Jurassic-Eocene Carbonate Succession in Western Greece.
-
Lithostratigraphic response of the last sea level cycle in the Saronikos shelf

2020:

European Geophysical Union (EGU) General Assembly 2020, Vienna, Austria, 4-8 May, 2020 με τις ανακοινώσεις:

-Preservation potential assessment of Central Atlantic biogenic carbonate deposits using X-ray micro-computed tomography (XMCT).
-The impact of the Messinian Salinity Crisis on marine biota

2020:

Conservation Paleobiology Symposium, Bologna, Italy, 3-4 February με την παρουσίαση:

-Influence of surface ocean density on plankton calcification

2020:

Goldschmidt Virtual Conference 2020, 21-26 June με την παρουσίαση:

-High salinity changes in response to tectonic restriction in the Upper Miocene of Mediterranean.

2021:

European Geophysical Union (EGU) General Assembly 2021, 19-30 April, 2021 με τις ανακοινώσεις:

- The eastern Mediterranean pre-MSC brine pool as an analogue for future subtropical hydroclimate.
-
Multiple crises before the big crisis: Early Messinian Eastern Mediterranean paleoclimate reconstruction inferred from biomarkers and stable isotopes (Crete, Greece).
-
Climate and carbon cycle changes drive the hydrographic configuration of the eastern Mediterranean through the Tortonian-Messinian Transition.
-
Seawater temperature, productivity and marine fish metabolism in the Messinian eastern Mediterranean.

2022:

International Conference on Management of Educational Units (4th ICOMEU 2022): Emerging trends in education: A fusion of Pedagogy, Management, Robotics and STEAM, 2022, με την ανακοίνωση:

-The importance of Disaster Safety Education in adults. A systematic review.

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνεδρίων-Ημερίδων

1994: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Μάιος, 4-7/11/1994.
1999: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Παλαιοντολογίας-Πλαιοανθρωπολογίας με θέμα «Εξελικτική πορεία της πανίδας των Θηλαστικών τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Η θέση Βατερά», 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου.
2002: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 6th European Paleobotany-Palynology Conference, Athens, August 29-September 2
2004: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5th Workshop of EEDEN – A bridge to cross”, Ηράκλειο, Κρήτης, 3-7/11/2004
2005: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με θέμα: «Συμβολή των μεθόδων Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4/11/2005.
2007: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με θέμα: «Γεωπεριβάλλον: χθες, σήμερα, αύριο», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24/5-26/5/2007.
2009: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ με θέμα: «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6/3/2009.
2009: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για το Έτος του Δαρβίνου με θέμα: «Κάρολος Δαρβίνος: Η Ζωή και το επιστημονικό του έργο», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18-20/12/2009.
2010:

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο: «Γεωλογία, Ανάπτυξη και Περιβάλλον: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές», Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19/10/2010.

2011: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο: «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες-Ορυκτός Πλούτος, Νερά-Περιβάλλον, και Πολιτισμός», Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 18/5/2011.
2012: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ετήσιας Επιστημονικής Συνεδρίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρεία, «Νέο Αμφιθέατρο» Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 6/2/2012.
2012: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο: «Λιγνίτες-Υδρογονάνθρακες: δυναμική και προοπτικές στον ελλαδικό χώρο», Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλος, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, Τμήμα Γεωλογία & Γεωπεριβάλλοντος, 17/2/2012.
2013: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ετήσιας Επιστημονικής της Ελληνικής  Γεωλογικής Εταιρείας, Κεντρικό Κτίριο πανεπιστημίου Αθηνών, Αίθουσα «Αργυριάδης», 1/4/2013.
2013-σήμερα: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ετήσιας Ομιλίας «Γ. Μαρίνος-Ι. Παπαναστασίου» της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
2019: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας που διοργανώνει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος σε συνεργασία με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Γ., με τίτλο: «Ο ρόλος του Γεωλόγου στη διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών», 24/1/2019.
2019: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 21-23/5/2019, που διοργανώνει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
2022: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 21-23/5/2022, που διοργανώνει το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

2005:

Ημερίδα που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Ραφήνας, υπεύθυνη Γεωργία Παπαδοπούλου-Μαθηματικός, 17/4/2005, με θέμα:

«Παλαιοντολογικοί Θησαυροί της Ραφήνας»

2005:

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ¨ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ¨ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 7/12/2005, με τίτλο: «Στη Βιθυνία με το ¨Βασιλικό Δρομώνιον¨ του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου», με θέμα:

«Γεωλογική Ιστορία της Βιθυνίας»

2009:

Ερευνητικό Κέντρο Μακρυλιάς, Κρήτη. Διοργάνωση Νομαρχία Ιεράπετρας, Κοινότητα Mακρυλιάς, 19/11/2009, κεντρική ομιλία με θέμα:.

«Κλιματικές καταγραφές στη νήσο Κρήτη»

Υπεύθυνη Εκδόσεων

Guest Editor: Journal of Marine Science and Engineering, SI: Climate Change and Marine Geological Dynamics (https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/cynthia_climate_change_marine_geological_dynamics).

Guest Editor: Water, SI: (Paleo)oceanographic Dynamics, Sedimentary Processes, and Ecosystem Response to a Continuously Changing Mediterranean Hydroclimate (https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/mediterranean_hydroclimate).

Guest Editor: Geosciences, SI: Geoheritage and Geotourism Resources: Education, Recreation, Sustainability (https://www.mdpi.com/journal/geosciences/special_issues/geoheritage_geotourism_resources).

Guest Editor: Geosciences, SI: Geoheritage and Geotourism Resources: Education, Recreation, Sustainability II (https://www.mdpi.com/journal/geosciences/special_issues/geoheritage_geotourism_resources_II).

Guest Editor: Journal of Marine, SI: Science and Engineering, Guest Editor, Recent Advances in Geological Oceanography (https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/cl_recent_advances_geological_oceanography).

Guest Editor: Journal of Marine, SI: Science and Engineering, Guest Editor, Recent Advances in Geological Oceanography II (https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/16D321F9EU).

Guest Editor: Applied Sciences, SI: Recent Developments and Applications in Environmental Monitoring and Engineering (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/environmental_monitoring_engineering).

Κριτής σε Διεθνή Περιοδικά

 • Sedimentary Geology
 • Marine and Petroleum Geology
 • Marine Environmental Research
 • Marine Pollution Bulletin
 • Marine Micropaleontology
 • Paleoceanography and Paleoclimatology
 • Global and Planetary Change
 • Estuarine, Coastal and Shelf Science
 • The Holocene
 • Journal of Marine Science and Engineering
 • Water
 • Journal of Paleolimnology
 • Geoscience
 • Applied Sciences
 • Remote sensing
 • AIMS Geoscience
 • Materials
 • Fluids
 • Bulletin of the Geological Society of Greece
 • Environmental Processess
 • Marine Geology

Διακρίσεις

2015-σήμερα: Editorial Board του περιοδικού Bulletin of the Geological Society of Greece.
2020-σήμερα:

Topic Editorial Board του περιοδικού Journal of Marine Science and Engineering (MDPI Publisher) (https://www.mdpi.com/journal/jmse/topic_editors).

2020-σήμερα: Editorial Board Member του περιοδικού Journal of Marine Science and Engineering (MDPI Publisher) (https://www.mdpi.com/journal/jmse/editors).
2020-σήμερα: Section Editorial Board στον τομέα Geological Oceanography του περιοδικού Journal of Marine Science and Engineering (MDPI Publisher) (https://www.mdpi.com/journal/jmse/sectioneditors/geological_oceanography).
2022-σήμερα: Editorial Advisory Board του περιοδικού Geological Bulletin of the Punjab University (Mazhar Art Press Publisher) (http://pu.edu.pk/home/journal/31/Editorial-Board.html)

Διεθνείς Συνεργασίες

 • College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA. (Prof. G. Klinkhammer, Dr. A. Ungerer, Dr. B. Haley).
 • Instituto Ambiente Marino Costiero, CNR, Capo Granitola, Trapani, Italy (Prof. M. Sprovieri).
 • Department of Ocean, Earth, and Atmospheric Sciences, Old Dominion University, Norfolk, VA 23529, USA (Prof. Matthew. W. Schmidt).
 • Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Department of Geography, Universitat Autςnoma de Barcelona (UAB), Edifici Cn - Campus UAB, Bellaterra 08193, Spain. (Assoc. Prof. P. Graham Mortyn, Prof. P. Ziveri).
 • CNRS, UMR 5243-Géosciences Montpellier, équipe Bassins, Université Montpellier 2, CC 060, pl. Eugène bataillon, 34095 Montpellier Cedex 05, France (Prof. J.J. Cornée).
 • Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università degli Studi di Parma, Italy (Prof. M. Roveri, V. Manzi, Dr R. Gennari).
 • Faculteit Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht (Prof. W.J. Zachariasse, Prof. L.J. Lourens).
 • Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Sezione di Scienze della Terra Università di Catania, Italy. (Asist. Prof. A. Di Stefano).
 • Institute for Coastal Marine Environment (IAMC), Italian National Research Council (CNR), Calata Porta di Massa, Porto di Napoli, 80133 Naples, Italy (Dr. F. Lirer).
 • Geological Survey of Cyprus (Dr. E. Tsiolakis).
 • Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre Frankfurt (Dr. Iuliana Vasiliev-Popa)

Διοικητική Δραστηριότητα

2019-σήμερα: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ: «Έρευνα στην εκπαίδευση των Μαθηματικών και φυσικών επιστημών»
2018-σήμερα: Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, υπεύθυνη σε θέματα εκπαίδευσης
2018-σήμερα: Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος: «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»
2018-σήμερα: Μέλος της ΕΔΕ του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας ΑΠΘ, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλονντος ΕΚΠΑ, Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Γεωγραφίας Αιγαίου.
2017-σήμερα: Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ
2017-σήμερα: Υπεύθυνη Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων-Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία-ΓΕΩΤΕΕ
2015-σήμερα: Μέλος Επιτροπών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλοντος του ΕΚΠΑ
2006-σήμερα: Επόπτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ