ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχω δημοσιεύσει συνολικά 289 επιστημονικές εργασίες, άρθρα και επιστημονικά συγγράμματα και 6 Βιβλία

Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά- Πρακτικά Συνεδρίων-Τόμους Περιλήψεων ανακοινώσεων σε συνέδρια

2023

289. MEHMOOD, M., NASEEM, A. ALI, SALEEM, M., REHMAN, J., KONTAKIOTIS, G., JANJUHAH, H. T., KHAN, E. U., ANTONARAKOU, A., KHAN, I., REHMAN, A., SIYAR, S. M., 2023. Sedimentary Facies, Architectural Elements, and Depositional Environments of the Maastrichtian Pab Formation in the Rakhi Gorge, Eastern Sulaiman Ranges, Pakistan. Journal of Marine Science and Engineering, 11 (4), 726.
288. PSARRAS, Ch., MERLE, D., ANTONARAKOU, A., KOSKERIDOU, E., 2023. Late Miocene Conidae (Mollusca: Gastropoda) of Crete, (Greece). Part 3: subgenus Conus (Monteiroconus) da Motta, 1991. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 62, i-xxvi.
287. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β., ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΛΕΞΟΥΔΗ Β., ΓΡΑΜΠΑ Α., ΦΙΛΗΣ Χ., ΚΩΤΣΗ Ε., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., 2023. Ψηφιακές δεξιότητες στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εμπειρία από την κατάρτιση ανέργων / Digital skills in Geographic Information Systems: Unemployed personnel training experience. 1ο Διεθνές Συνέδριο ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ: «Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων την Εποχή της Αβεβαιότητας: Δρόμοι για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Συνοχή», 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023
286. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., ΛΕΚΚΑΣ Ε., ΒΟΥΖΑΤΟΥ Α., ΚΑΚΟΝΙΚΟΥ Χ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Π., 2023. Εναλλακτικές αντιλήψεις δασκάλων και μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή. 20 Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση, 15-16 Μαρτίου 2023, ΕΚΠΑ.
285. ARTIAGA TORRES D., GIBERT L., KONTAKIOTIS G., GARCÍA-VEIGAS J., ANTONARAKOU A., KARAKITSIOS V., 2023. The evaporites of Zakynthos Island (Ionian Sea, Greece): New insights for the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean. 36th International Meeting of Sedimentology (36th IMS), June 12-16, 2023, Dubrovnik, Croatia.
284. LYRAS G., GALANOPOULOS E., KARYDAS N., IAKOVIDIS A., PARASKEVOPOULOS K., GELEGENIS K., KOTZAMANI G., KONTAKIOTIS G., BESIOU E., VOULGARI M., GRAMBAS A., ALEXOUDI V., SOFIANOPOULOS G., ANTONARAKOU A., 2023. PalaeoScope: an augmented reality app for visually telling stories about the past. XXI INQUA Congress 2023, 13 - 20 July 2023, Rome, Italy.
283. AGIADI K., VASILIEV I., BUTISEACA G., KONTAKIOTIS G., THIVAIOU D., BESIOU E., ZARKOGIANNIS S., KOSKERIDOU E., ANTONARAKOU A., MULCH A., 2023. Fish starved to death by Mediterranean water-column stratification and high salinity in pre-evaporitic Messinian. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-1186, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-1186.
282. DIMOS I., VELAORA C., LOUVARIS K., KAKAROUNTAS A., ANTONARAKOU A., 2023. How a Rubric Score Application Empowers Teachers’ Attitudes over Computational Thinking Leverage. Information, 14, 118. https://doi.org/10.3390/info14020118
281. MOFORIS L., KONTAKIOTIS G., JANJUHAH H.T., ANTONARAKOU A., 2023. Paleoenvironmental changes across the K-Pg boundary: Sedimentological and paleoecological constraints from the Gardiki section (Ionian zone, Greece). 8th Pakistan Geological Congress 2023 (PGC-23), Institute of Geology, University of Azad Jammu and Kashmir, 9-11 February 2023.

2022

280. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ, Ο., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., 2022. Η Κλιματική Κρίση Και τα Πανεπιστήμια. 1Ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση, 15-17 Ιούνιου 2022, ΕΚΠΑ, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεματική Ενότητα: Εκαπίδευση και Κλιματική Κρίση σελ. 131. ISBN: 978960 4662845 https://hub.uoa.gr/proceedings-of-the-1st-conference-for-climate-crisis-...
279. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ, Ο., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., 2022. Διερεύνηση των απόψεων  φοιτητών γεωεπιστημών για την υβριδική εκπαίδευση σε περιόδους κρίσεων. 1Ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση, 15-17 Ιουνίου 2022, ΕΚΠΑ, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεματική Ενότητα: Εκαπίδευση και Κλιματική Κρίση σελ. 130. ISBN: 978960 4662845 https://hub.uoa.gr/proceedings-of-the-1st-conference-for-climate-crisis-...
278. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Π., ΝΑΣΤΟΣ Π., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε., ΧΑΤΖΑΚΗ, Μ., ΑΝΤΩΑΝΡΑΚΟΥ Α., 2022. Η δορυφορική τηλεπισκόπηση ως εργαλείο προώθησης της εκπαίδευσης για την κλιματική κρίση στα σχολεία. 1Ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση, 15-17 Ιούνιου 2022, ΕΚΠΑ, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Κλιματική Κρίση σελ. 126. ISBN: 978960 4662845 https://hub.uoa.gr/proceedings-of-the-1st-conference-for-climate-crisis-...
277. BAKOPOULOU A., KATSETSIADOU N.- A., KYRIAZIS E., ALEXOUDI V., GRAMBAS A., KOTSI E., STAMATI E., ANTONARAKOU A., LEKKAS E., 2022. Disaster and crisis management awareness level of local authorities in the District of Attica Municipalities before and after training courses. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-283.
276. DAMIGOU M., KOUMOUTSAKOU O., ANTONARAKOU A., 2022. Preliminary results from implementation of education through art to Geoscience Students. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-269.
275. KOUMOUTSAKOU O., ANTONARAKOU A., LIANOU, V., 2022. A study of students’ perceptions of the Covid-19 pandemic. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-264.
274. LYRAS G., KONTAKIOTIS G., GALANOPOULOS E., KARYDAS N., IAKOVIDIS A., PARASKEVOPOULOS K., GELEGENIS, K., KOTZAMANI G., BESIOU E., ANTONARAKOU A., 2022. Designing a Mammoth Herd for Augment Reality at the Acropolis of Athens. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-254.
273. TRIPOLITSIOTOU F., DRINIA H., ANTONARAKOU, A., 2022. The presence of a Natural History Museum in a school as a geology and geological heritage educational tool. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-253.
272. ANTONARAKOU A., LYRAS G., KONTAKIOTIS G., KOTZAMANI G., BESIOU E., VOULGARI M., ALEXOUDI V., GRAMBAS A., LEKKAS E., GALANOPOULOS E., KARYDAS N., IAKOVIDIS A., PARASKEVOPOULOS K., GELEGENIS, K., 2022. The PalaeoScope project: augmented and virtual reality recreations of the geological and archaeological past of Athens. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-252.
271. ZAFEIROPOULOS G., DRINIA H., ANTONARAKOU A., ZOUROS N., 2022. “Exploring the wondrous world of a limestone island”: a geoeducational program for the promotion of the geological heritage of Kalymnos island. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-091.
270. KONTOKOSTAS G., ANTONARAKOU A., DRINIA H., VASILATOS CH., LOZIOS S., 2022. Educational Proposal For Geology Through Walk Trails In The Urban Environment Of Palaio Faliron In Athens, Greece. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-088.
269. VASSILAKIS E., KONSOLAKI A., PETRAKIS S., KOTSI E., FILLIS CH., TRIANTAPHYLLOU M., ANTONARAKOU A., LEKKAS E., 2022. Combination of close-range remote sensing data (TLS and UAS) and techniques for structural measurements across the deformation zone of the Ionian thrust in Zakynthos Isl. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-057.
268. MARAVELIS, A.G., KONTAKIOTIS, G., BELLAS, S., ANTONARAKOU, A., BOTZIOLIS, C., JANJUHAH, H.T., MAKRI, P., MOISSETTE, P., CORNÉE, J.J., PASADAKIS, N., MANOUTSOGLOU, E., ZELILIDIS, A., KARAKITSIOS, V., 2022. Organic Geochemical Signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) Sedimentary Succession Onshore Crete Island, Greece. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-386.
267. GOLFINOPOULOS V., ZELILIDIS A., ANTONARAKOU A., ILIOPOULOS G., 2022. Biostratigraphic and palaeoecological study of the Jurassic - Cretaceous shale formations, north of Petousi fault in Epirus. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-239.
266. MOFORIS L., KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., JANJUHAH, H.T., ZAMBETAKIS-LEKKAS A., GALANAKIS D., PASCHOS P., KANELLOPOULOS C., SBORAS S., BESIOU E., KARAKITSIOS V., 2022. Depositional Environments, Diagenetic History, Economic and Strategic Importance of the Upper Cretaceous Carbonate Sediments in Ionian Zone (Epirus, Western Greece). 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-098.
265. TSAMI E., BATHRELLOS G., SKILODIMOU H., LYRAS G., ANTONARAKOU A., 2022. Differentiated Learning – Digital Game Based Learning in Geology and Mathematics in Primary School Students. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-358.
264. KARPOUZA M., BATHRELLOS G., SKILODIMOU H., KAVIRIS G., ANTONARAKOU A., TSAMI E., 2022. Disaster Risk Reduction Strategies in Secondary Education: A Teaching Intervention at Schools In The River Basin of Xerias River, Corinth (Greece). 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-357.
263. BESIOU E., KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., MULCH A., VASILIEV, I., 2022. New Paleoceanographic Constraints for the Tortonian-Messinian Transition: Carbon Cycle and Hydroclimate Insights from the Potamida Section (Crete Island, Eastern Mediterranean). 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022 - Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs. GSG2022-071.
262. DRINIA H., VOUDOURIS P., ANTONARAKOU A., 2022. Editorial of Special Issue—“Geoheritage and Geotourism Resources: Education, Recreation, Sustainability”. Geosciences, 12, 251. https://doi.org/10.3390/geosciences12060251.
261. KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., RUBAN D.A., 2022. Geological Oceanography: Towards a Conceptual Framework. Journal of Marine Science and Engineering, 10 (12), 2027, https://doi.org/10.3390/jmse10122027.
260. MOFORIS L., KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., JANJUHAH H.T., ZAMBETAKIS-LEKKAS A., GALANAKIS D., PASCHOS P., KANELLOPOULOS CH., SBORAS S., BESIOU E., KARAKITSIOS V., 2022. Depositional environments and diagenetic history of the Cretaceous sediments in Ionian Zone (Epirus, Western Greece). Symposium of the Committee of Paleontology-Stratigraphy (EPAS) of the Geological Society of Greece, 3 June 2022, Athens, Abstract book, p. 57-59,2022.
259. BESIOU E., KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., MULCH A., VASILIEV, I., 2022. Sea Surface Temperature and Salinity conditions in the Eastern Mediterranean Sea, during the Tortonian-Messinian Transition. Symposium of the Committee of Paleontology-Stratigraphy (EPAS) of the Geological Society of Greece, 3 June 2022, Athens, Abstract book, p. 14-15, 2022.
258. MOFORIS, L., KONTAKIOTIS, G., JANJUHAH, H.T., ZAMBETAKIS-LEKKAS, A., GALANAKIS, D., PASCHOS, P., KANELLOPOULOS, C., SBORAS, S., BESIOU, E., KARAKITSIOS, V., ANTONARAKOU, A., 2022. Sedimentary and Diagenetic Controls across the Cretaceous—Paleogene Transition: New Paleoenvironmental Insights of the External Ionian Zone from the Pelagic Carbonates of the Gardiki Section (Epirus, Western Greece). Journal of Marine Science and Engineering, 10(12), 1948, https://doi.org/10.3390/jmse10121948.
257. BUTISEACĂ, G.A., VAN DER MEER, M.T.J., KONTAKIOTIS, G., AGIADI, K., THIVAIOU, D., BESIOU, E., ANTONARAKOU, A., MULCH, A., VASILIEV, I.,2022. Multiple crises preceded the Mediterranean Salinity Crisis: Aridification and vegetation changes revealed by biomarkers and stable isotopes. Global and Planetary Change, 217, 103951, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103951.
256. MARAVELIS, A.G., KONTAKIOTIS, G., BELLAS, S., ANTONARAKOU, A., BOTZIOLIS, C., JANJUHAH, H.T., MAKRI, P., MOISSETTE, P., CORNEE, J.J., PASADAKIS, N., MANOUTSOGLOU, E., ZELILIDIS, A., KARAKITSIOS, V., 2022. Organic Geochemical Signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) Sedimentary Succession Onshore Crete Island, Greece: Implications for Hydrocarbon Prospectivity. Journal of Marine Science and Engineering, 10(9), 1323, https://doi.org/10.3390/jmse10091323.
255. AHMAD, I., SHAH, M.M., JANJUHAH, H.T., TRAVE, A., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., 2022. Multiphase Diagenetic Processes and Their Impact on Reservoir Character of the Late Triassic (Rhaetian) Kingriali Formation, Upper Indus Basin, Pakistan. Minerals, 12(8), 1049, https://doi.org/10.3390/min12081049.
254. BILAL, A., MUGHAL, S. M., JANJUHAH, T. H., ALI, J., NIAZ, A., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., USMAN, M., HUSSAIN, S. A., YANG, R., 2022. Petrography and provenance of the Sub-Himalayan Kuldana Formation: implications for tectonic setting and Palaeoclimatic conditions. Minerals, 12(7), 749, https://doi.org/10.3390/min12070794.  
253. MERELİ, A., EVELPIDOU, N., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., MERELI, M., TZOUXANIOTI, M., 2022. Investigation Of The Beliefs And Assessment Of The Security Feeling In Primary Education In Greece In Relationship To Rapid Onset Natural Disasters. International Journal of Educational Research Review, 7 (2), p. 56-70, https://doi.org/10.24331/ijere.1028563.
252. KONTAKIOTIS, G., BUTISEACĂ, G.A., ANTONARAKOU, A., AGIADI, K., ZARKOGIANNIS, S.D., KRSNIK, E., BESIOU, E., ZACHARIASSE, W.J., LOURENS, L., THIVAIOU, D., KOSKERIDOU, E., MOISSETTE, P., MULCH, A., KARAKITSIOS, V., VASILIEV, I., 2022. Hypersalinity accompanies tectonic restriction in the eastern Mediterranean prior to the Messinian Salinity Crisis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 592, 110903, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.110903.
251. MAKRI, P., HERMIDES, D., KONTAKIOTIS, G., ZARKOGIANNIS, S.D., BESIOU, E., JANJUHAH, H.T., ANTONARAKOU, A., 2022. Integrated Ecological Assessment of Heavily Polluted Sedimentary Basin within the Broader Industrialized Area of Thriassion Plain (Western Attica, Greece). Water, 14(3), 382, https://doi.org/10.3390/w14030382.
250. FAFLIORAS, G., KOUFIOTI, G., KOUNIOS, A., LOZIOS, S., NIKOLOPOULOS, A., KOUMOUTSAKOU, O., LEKKAS, E., ANTONARAKOU, A., 2022. The importance of Disaster Safety Education in adults. A systematic review. International Conference on Management of Educational Units (4th ICOMEU 2022): Emerging trends in education: A fusion of Pedagogy, Management, Robotics and STEAM. Conference Procceedings, p.177-178 ISBN: 978-618-5630-09-6.

2021

249. MOISSETTE, P., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., CORNEE, J.-J., KARAKITSIOS, V., 2021. Bryozoan faunas at the Tortonian–Messinian transition. A palaeoenvironmental case study from Crete Island, eastern Mediterranean. Geodiversitas, 43 (26), 1365-1400.
248. ZACHARIASSE, J.W., KONTAKIOTIS, G., LOURENS, L.J., ANTONARAKOU, A., 2021. The Messinian of Agios Myron (Crete, Greece): A key to better understanding of diatomite formation on Gavdos (south of Crete). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 581, 2021, 110633, ISSN 0031-0182, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110633
247. GIAMALI, C.; KONTAKIOTIS, G.; ANTONARAKOU, A.; KOSKERIDOU, E., 2021. Ecological Constraints of Plankton Bio-Indicators forWater Column Stratification and Productivity: A Case Study of the Holocene North Aegean Sedimentary Record. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 1249. https://doi.org/10.3390/jmse9111249
246. ALI, S.K.; JANJUHAH, H.T.; SHAHZAD, S.M.; KONTAKIOTIS, G.; SALEEM, M.H.; KHAN, U.; ZARKOGIANNIS, S.D.; MAKRI, P.; ANTONARAKOU, A., 2021. Depositional Sedimentary Facies, Stratigraphic Control, Paleoecological Constraints, and Paleogeographic Reconstruction of Late Permian Chhidru Formation (Western Salt Range, Pakistan). J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 1372. https://doi.org/10.3390/jmse9121372
245. JANJUHAH, H.T.; KONTAKIOTIS, G.; WAHID, A.; KHAN, D.M.; ZARKOGIANNIS, S.D.; ANTONARAKOU, A., 2021. Integrated Porosity Classification and Quantification Scheme for Enhanced Carbonate Reservoir Quality: Implications from the Miocene Malaysian Carbonates. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 1410. https://doi.org/ 10.3390/jmse9121410.
244. ZACHARIASSE, J.W., KONTAKIOTIS, G., LOURENS, L.J., ANTONARAKOU, A., 2021. The Messinian of Agios Myron (Crete, Greece): A key to better understanding of diatomite formation on Gavdos (south of Crete). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 581, 110633. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110633
243. BAKOPOULOU, A.; ANTONARAKOU, A.; ZAMBETAKIS-LEKKAS, A., 2021. Existing and Emerging Students’ Alternative Ideas on Geodynamic Phenomena: Development, Controlling Factors, Characteristics. Educ. Sci. 2021, 11, 646. https://doi.org/10.3390/educsci11100646
242. ZAFEIROPOULOS, G.; DRINIA. H.; ANTONARAKOU, A.; ZOUROS, N., 2021. From Geoheritage to Geoeducation, Geoethics and Geotourism: A Critical Evaluation of the Greek Region. Geosciences 2021, 11, 381. https://doi.org/10.3390/geosciences11090381
241. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2021. Climate Change and Marine Geological Dynamics. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(7), 779; https://doi.org/10.3390/jmse9070779
240. KARPOUZA, M., CHOUSIANITIS, K., BATHRELLOS, G.D., SKILODIMOU, H., KAVIRI, G., ANTONARAKOU, A., 2021 Hazard zonation mapping of earthquake-induced secondary effects using spatial multi-criteria analysis. Nat. Hazards 109, 637–669 (2021). https://doi.org/10.1007/s11069-021-04852-0
239. KONTAKIOTIS, G.; EFSTATHIOU, E.; ZARKOGIANNIS, S.D.; BESIOU, E.; ANTONARAKOU, A., 2021. Latitudinal Differentiation among Modern Planktonic Foraminiferal Populations of Central Mediterranean: Species Specific Distribution Patterns and Size Variability. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 551. https://doi.org/10.3390/jmse9050551
238. ASIMAKOPOULOU, P., NASTOS, P., VASSILAKIS, E., HATZAKI, M., ANTONARAKOU, A., 2021. Earth Observation as a Facilitator of Climate Change Education in Schools: The Teachers’ Perspectives. Remote Sens. 2021, 13, 1587. https://doi.org/10.3390/rs13081587
237. AGIADI, K., THIVAIOU, D., BUTISEACA, G., KONTAKIOTIS, G., ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., KOSKERIDOU, E., MULCH, A., VASILIEV, I., 2021. Seawater temperature, productivity and marine fish metabolism in the Messinian eastern Mediterranean. EGU General Assembly 2021.
236. BESIOU, E., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MULCH, A., VASILIEV, I., 2021. Climate and carbon cycle changes drive the hydrographic configuration of the eastern Mediterranean through the Tortonian-Messinian Transition. EGU General Assembly 2021. EGU21-8853.
235. BUTISEACA, G.A., VAN DER MEER, M., KONTAKIOTIS, G., AGIADI, K., ANTONARAKOU, A., MULCH, A., VASILIEV, I., 2021. Multiple crises before the big crisis: Early Messinian Eastern Mediterranean paleoclimate reconstruction inferred from biomarkers and stable isotopes (Crete, Greece). EGU General Assembly 2021.
234. KONTAKIOTIS, G., BUTISEACA, G.A., ANTONARAKOU, A., KARAKITSIOS, V., ZARKOGIANNIS, S.D., BESIOU, E., AGIADI, K., KOSKERIDOU, E., THIVAIOU, D., MULCH, A., VASILIEV, I., 2021. The eastern Mediterranean pre-MSC brine pool as an analogue for future subtropical hydroclimate. EGU General Assembly 2021, EGU21-8711.
233. KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, V., MARAVELIS, A.G., ZARKOGIANNIS, S.D., AGIADI, K., ANTONARAKOU, A., PASADAKIS, N., ZELILIDIS, A., 2021. Integrated isotopic and organic geochemical constraints on the depositional controls and source rock quality of the Neogene Kalamaki sedimentary successions (Zakynthos island, Ionian Sea). Mediterranean Geoscience Reviews, https://doi.org/10.1007/s42990-020-00045-2.
232. PREISS-DAIMLER, I., ZARKOGIANNIS, S. D., KONTAKIOTIS, G., HENRICH, R., ANTONARAKOU, A., 2021. Paleoceanographic perturbations and the marine carbonate system during the Middle to Late Miocene carbonate crash—A critical review. Geosciences, 11, 94, https://doi.org/10.3390/geosciences11020094. (Cite Score=2.1).

2020

231. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, G., TRIPATI, A., GREAVES, M., 2020. Influence of surface ocean density on plankton calcification. Conservation Paleobiology Symposium, Bologna, Italy, 3-4 February 2020. DOI:/10.5281/ZENODO.3663054.
230. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, Κ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Φ., 2020: Προτάσεις για τη διδασκαλία της έννοιας του γεωλογικού χρόνου σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. «Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» 19 Σεπτεμβρίου 2020, 271-277. I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6 – 3
229. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., GKANIATSA, G., KUPPILI, V., MARATHE, S., WANELIK, K., LIANOU, V., BESIOU, E., MAKRI, P., ANTONARAKOU, A., 2020. An improved cleaning protocol for foraminiferal calcite from unconsolidated core sediments: HyPerCal—A new practice for micropaleontological and paleoclimatic proxies. Journal of Marine Science and Engineering, 8 (12), 998, https://doi.org/10.3390/jmse8120998. (IF=2.033).
228. MAKRI, P., STATHOPOULOU, E., HERMIDES, D., KONTAKIOTIS, G., ZARKOGIANNIS, S., SKILODIMOU, H., BATHRELLOS, G., ANTONARAKOU, A., SCOULLOS, M., 2020. The environmental impact of a complex hydrogeological system on hydrocarbon-pollutants’ natural attenuation: The case of the coastal aquifers in Eleusis, West Attica, Greece. Journal of Marine Science and Engineering, 8 (12), 1018, https://doi.org/10.3390/jmse8121018. (IF=2.033).
227. HERMIDES, D., MAKRI, P., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2020. Advances in the coastal and submarine groundwater processes: Controls and environmental impact on the Thriassion Plain and Eleusis Gulf (Attica, Greece). Journal of Marine Science and Engineering, 8 (11), 944, https://doi.org/10.3390/jmse8110944. (IF=2.033).
226. AGIADI, K., HOHMANN, N., ANTONARAKOU, A., BESIOU, E., BIANUCCI, G., BORGHI, E., CAMPOS, I.B., CARNEVALE, G., CARUSO, A., COLLARETA, A., GARCIA-RAMOS, D.A., GLIOZZI, E., FARANDA, C., HARZHAUSER, M., ILIOPOULOS, G., KONTAKIOTIS, G., KOSKERIDOU, E., LOZAR, F., MANCINI, A.M., MOISSETTE, P., TAVIANI, M., THIVAIOU, D., VASILIEV, I., ZARKOGIANNIS, S., GARCIA-CASTELLANOS, D., CAMERLENGHI, A., 2020. The Messinian ecological crisis: challenges and opportunities for marine organisms. Final MEDSALT Symposium 2020, 25-27 February 2020, Piran, Slovenia.
225. BUTISEACA, G.A., KONTAKIOTIS, G., BESIOU, E., AGIADI, K., ANTONARKOU, A., MULCH, A., VASILIEV, I., 2020. High salinity changes in response to tectonic restriction in the Upper Miocene of Mediterranean. Goldschmidt Virtual 2020, 21-26 June.
224. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2020. Preservation potential assessment of central Atlantic biogenic carbonate deposits using X-Ray Micro-Computed Tomography (XMCT). EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 4-8 May, 2020. DOI:10.5194/EGUSPHERE-EGU2020-11397.  
223. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, G., TRIPATI, A., GREAVES, M., 2020. Influence of surface ocean density on plankton calcification. Conservation Paleobiology Symposium, Bologna, Italy, 3-4 February 2020. DOI:/10.5281/ZENODO.3663054.  
222. ZARKOGIANNIS, S.D., FERNANDEZ, V., GREAVES, M., MORTYN, P.G., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2020. Supporting data for "X-Ray tomographic data of planktonic foraminifera species Globigerina bulloides from the eastern tropical Atlantic across Termination II". Gigascience Database, http://doi.org/10.5524/100786.
221. ZARKOGIANNIS, S.D., FERNANDEZ, V.; GREAVES, M.; MORTYN, P.G.; KONTAKIOTIS, G.; ANTONARAKOU, A., 2020. X-Ray tomographic data of planktonic foraminifera species Globigerina bulloides from the eastern tropical Atlantic across Termination II. Gigabyte 1, http://dx.doi.org/10.46471/gigabyte.5.  
220. ZARKOGIANNIS, S.D., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2020. Recent planktonic foraminifera population and size response to eastern Mediterranean hydrography. Revue de Micropaléontologie 69, 100450, http://dx.doi.org/10.1016/j.revmic.2020.100450
219. KONTOKOSTAS, G., ANTONARAKOU, A., FOUNTOPOULOU, M., DRINIA, H., LOZIOS, S., 2020. Urban geology: educational proposal for Geoscience. a case study from the inner city of Athens, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece 56 (1), 133-146
218. ZARKOGIANNIS, S.D., ANTONARAKOU, A., FERNANDEZ, V., MORTYN, P.G., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., GREAVES, M., 2020. Evidence of stable foraminifera biomineralization during the last two climate cycles in the tropical Atlantic Ocean. Journal of Marine Science and Engineering 8, 737, http://dx.doi.org/10.3390/jmse8100737.  
217. GIAMALI, C., KONTAKIOTIS, G., KOSKERIDOU, E., IOAKIM, C., ANTONARAKOU, A., 2020. Key environmental factors controlling planktonic foraminiferal and pteropod community’s response to Late Quaternary hydroclimate changes in the South Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Journal of Marine Science and Engineering 8, 709. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8090709.  
216. KONTAKIOTIS, G., MOFORIS, L., KARAKITSIOS, V., ANTONARAKOU, A., 2020. Sedimentary Facies Analysis, Reservoir Characteristics and Paleogeography Significance of the Early Jurassic to Eocene Carbonates in Epirus (Ionian Zone, Western Greece). Journal of Marine Science and Engineering 8, 706, http://dx.doi.org/10.3390/jmse8090706.  
215. KONTAKIOTIS G., KARAKITSIOS V., CORNÉE J.-J., MOISSETTE P., ZARKOGIANNIS S.D., PASADAKIS N., KOSKERIDOU E., MANOUTSOGLOU E., DRINIA H., ANTONARAKOU A., 2020. Preliminary results based on geochemical sedimentary constraints on the hydrocarbon potential and depositional environment of a Messinian sub-salt mixed siliciclastic-carbonate succession onshore Crete (Plouti section, eastern Mediterranean). Mediterranean Geoscience Reviews 2, 247-265, https://doi.org/10.1007/s42990-020-00033-6.  
214. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ, Φ., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., 2020. Γνωρίζω τον Τόπο μου: Πάρνηθα και Πεντέλη. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Τόμος Πρακτικών 8ου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής”, Πάτρα 11-13 Σεπτεμβρίου 2020, 524-530. ISBN 978-960-86120-8-2
213. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, Κ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Φ., ΒΑΣΤΑΡΔΗ Α, ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ, Ε., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι., 2020. Τα ποτάμια του κόσμου. Πρόταση διδασκαλίας, με δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης, για μαθητές με αναπηρίες όρασης. Νέος Παιδαγωγός, 21, 600-608, ISSN: 2241-6781

2019

212. PSYCHOGIOU, M., LOUVARIS, K., GEOGIOU, K., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., 2019. Literacy in Geosciences among Students: An in-depth study into Greek secondary education. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22-24 May 2019
211. MARMARINOS, K., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANTONIOU, F., 2019. Designing an educational scenario aiming to teach the concept of geological time to secondary education students with visual disabilities. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22-24 May 2019
210. ASIMAKOPOULOU, P., NASTOS, P., VASSILAKIS, E., ANTONARAKOU, A., 2019. Earth Observation for Earth System Science Education: the MICE activity. 15th International Congress of the Geological Society of Greece.
209. PSYCHOGIOU, M., GEORGIOU, K., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., 2019. A field trip enhanced with ARTutor, an augmented reality educational platform. European Geologist European Geologist, 20.
208. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, G., TRIPATI, A., GREAVES, M., 2019. Influence of surface ocean density on pelagic calcification. Cambridge Centre for Climate Science (CCFCS) Conference, 18th March 2019.
207. TSIOLAKIS, E., TSAILA-MONOPOLI, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., SPROVIERI, M., GERAGA, M., FERENTINOS, G., THEODOROU, G., ZISSIMOS, A., 2019. Integrated paleohydrology reconstruction and Pliocene climate variability in Cyprus Island (eastern Mediterranean). 5th WMESS 2019, Prague, Czech Republic.
206. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2019. Logarithmic expression of Globigerina bulloides shell evolution through biometric analysis: Paleoceanographic implications for the late Quaternary. 5th WMESS 2019, Prague, Czech Republic.
205. MOFORIS, L., KARAKITSIOS, V., KONTAKIOTIS, G., GALANAKIS, D., ANTONARAKOU, A., 2019. Hydrocarbon Potential, Sediment Characteristics and Facies Analysis of a Lower Jurassic-Eocene Carbonate Succession in Western Greece. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-331.
204. KOSTIS, A., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KOSKERIDOU, E., DRINIA, H., 2019. Integrated Stratigraphy and Paleoceanographic Reconstruction for the Messinian Sedimentary Sequence in a Marginal Sector of the Eastern Mediterranean: Agios Myron Section (Crete Island). 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-316.
203. BESIOU, E., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., KARAKITSIOS, V., 2019. Evidence of Strong Sea Surface Temperature and Salinity Decline after the Tortonian-Messinian Boundary based on Paired Foraminiferal Sr/Ca and δ18O Analyses. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-315.
202. KARAKITSIOS, V., KAFOUSIA, N., KONTAKIOTIS, G., AGIADI, K., ANTONARAKOU, A., 2019. Paleoenvironmental conditions and hydrocarbon potential assessment on the Late Miocene evaporitic sediments of Zakynthos Island (Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-040.
201. PSARRAS, C., KOSKERIDOU, E., MERLE, D., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KYRIAKOULIS, I., 2019. Spatial distribution of epibenthic molluscs on a Tortonian reef in central Crete, Greece. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-338.
200. ZARKOGIANNIS, S.D., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., MORTYN, P.G., 2019. Abiotic Forcing On Planktonic Foraminifera Shell Mass Variations. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, GSG2019-322.
199. GKANIATSA, G., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., LIANOU, V., ANASTASAKIS, G., 2019. Towards a Biostratigraphic-Controlled Chronostratigraphic Framework for the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Harokopio University of Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-317.
198. VASILIEV, I., KARAKITSIOS, V., BOULOUBASSI, I., AGIADI, K., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M., GOGOU, A., KAFOUSIA, N., DE RAFÉLIS, M., ZARKOGIANNIS, S., KACZMAR, F., PARINOS, C., PASADAKIS, N., 2019. Large sea surface temperature, salinity, and productivity-preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea. European Geosciences Union, Vienna, 7-12 April 2019, Geophysical Research, Abstracts, EGU2019-10865.
197. ZARKOGIANNIS, S.D., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., 2019. Logarithmic expression of Globigerina bulloides shell evolution through the biometric analysis: paleoceanographic implications for the late quaternary, earth and environmental science. IOP Conference Series, 362(1), 012100, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012100.
196. TSIOLAKIS, E., TSAILA-MONOPOLI, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., SPROVIERI, M., GERAGA, M., FERENTINOS, G., THEODOROU, G., ZISSIMOS, A., 2019. Integrated paleohydrology reconstruction and Pliocene climate variability in Cyprus Island (eastern Mediterranean). IOP Conference Series, 362(1), 012103, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012103.
195. LOUVARI, M.A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G., DI BELLA, L., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, G., 2019. Quantitative data on latest-Quaternary benthic foraminiferal assemblages in the South Evoikos Gulf semi-enclosed basin (central Aegean, Greece). Data in Brief, https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104539.
194. KONTAKIOTIS G., BESIOU E., ANTONARAKOU A., ZARKOGIANNIS S.D., KOSTIS A., MORTYN P.G., MOISSETTE P., CORNÉE J.-J., SCHULBERT C., DRINIA H., ANASTASAKIS G., KARAKITSIOS V., 2019. Decoding sea surface and paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean over the Tortonian-Messinian Transition, Paleogeography Paleoclimatology Paleoecology, 534, 109312, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109312.
193. LOUVARI, M.A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G., DI BELLA, L., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, G., 2019. Impact of the latestglacial–Holocene eustatic oscillations on central Aegean shelf ecosystems: A benthic foraminiferal based palaeoenvironmental assessment of South Evoikos Gulf, Greece. Journal of Marine Systems, 199, 103181, https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2019.05.007.
192. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KARAGEORGIS, A.P., BESIOU, E., ZARKOGIANNIS, S., DRINIA, H., MORTYN, G.P., TRIPSANAS, E., 2019. Eco-biostratigraphic advances in late Quaternary geochronology and palaeoclimate: the marginal Gulf of Mexico analogue. Geological Quarterly, 63 (1), 178–191, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1457.
191. GIAMALI, C., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., IOAKIM, CHR., KARAGEORGIS, A., ROUSSAKIS, G., KARAKITSIOS, V., 2019. Multiproxy marine ecosystem response of abrupt Holocene climatic changes in the northeastern Mediterranean sedimentary archive. Quaternary Research, 1-21, https://doi.org/10.1017/qua.2019.38.
190. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., TRIPATI, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., DRINIA, H., GREAVES, M., 2019. Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification. Scientific Reports, 9, 533, https://doi.org/10.1038/s41598-018-36935-7.
189. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., DRINIA, H., 2019. Latitudinal planktonic foraminifera shell mass differences during Termination I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences, 221, 012052, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012052.
188. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., VASILATOS, C., BESIOU, E., ZARKOGIANNIS, S., DRINIA, H., MORTYN, P.G., TSAPARAS, N., MAKRI, P., KARAKITSIOS, V., 2019. Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean Sea. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences, 221, 012051, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012051.
187. VASILIEV, I., KARAKITSIOS, V., BOULOUBASSI, I., AGIADI, K., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M., GOGOU, A., KAFOUSIA, N., DE RAFÉLIS, M., ZARKOGIANNIS, S., KACZMAR, F., PARINOS, C., PASADAKIS, N., 2019. Large sea surface temperature, salinity, and productivity-preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology. 34, 182-202, https://doi.org/10.1029/2018PA003438.

2018

186. LOUVARI, M.A., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., FREZZA, V., DI BELLA, L., 2018. Late Glacial to Holocene benthic foraminiferal shelf successions from the Central and Eastern Mediterranean basin: A palaeoenvironmental and palaeobathymetric perspective. FORAMS 2018, 17-24 June, Edinburgh, Scotland.
185. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., MORTYN, P.G., SCHMIDT, M.W., SCHULBERT, C., 2018. Dissolution assessment of surface Atlantic sediments using X-ray micro-computed tomography (μCT). FORAMS 2018, 17-24 June, Edinburgh, Scotland.
184. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., DRINIA, H., 2018. Latitudinal planktonic foraminifera shell mass differences during Termination I. 4th WMESS 2018, Prague, Czech Republic.
183. ANTONARAKOU, Α., KONTAKIOTIS, G., VASILATOS, CH., BESIOU, E., ZARKOGIANNIS, S., DRINIA, H., MORTYN, P.G., MAKRI, P., KARAKITSIOS, V., 2018. Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean Sea. 4th WMESS 2018, Prague, Czech Republic.
182. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., TRIPATI, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., DRINIA, H., GREAVES, M., 2018. Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification. Scientific Reports. DOI:10.1038/s41598-018-36935-7.
181. ZARKOGIANNIS, S., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., DRINIA, H., 2018 (accepted). Latitudinal planktonic foraminifera shell mass differences during Termination I. IOP: Earth & Environmental Sciences.
180. ANTONARAKOU, Α., KONTAKIOTIS, G., VASILATOS, CH., BESIOU, E., ZARKOGIANNIS, S., DRINIA, H., MORTYN, P.G., MAKRI, P., KARAKITSIOS, V., 2018. Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean sea. IOP: Earth & Environmental Sciences.
179. MOISSETTE P., CORNÉE J.-J., ANTONARAKOU A., KONTAKIOTIS G., DRINIA H., KOSKERIDOU E., TSOUROU T., AGIADI K., KARAKITSIOS V., 2018. Palaeoenvironmental changes at the Tortonian/Messinian boundary: A deep-sea sedimentary record of the eastern Mediterranean Sea. Paleogeography Paleoclimatology Paleoecology, 505, 217-233, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.05.046.
178. ZARKOGIANNIS, S.D., KONTAKIOTIS, G., VOUSDOUKAS, M.I., VELEGRAKIS, A.F., COLLINS, M.B., ANTONARAKOU, A., 2018. Scarping of artificially-nourished mixed sand and gravel beaches: Sedimentological characteristics of Hayling Island beach, Southern England. Coastal Engineering, 133, 1-12.
177. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ZARKOGIANNIS, S., MORTYN, P.G., DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., ANASTASAKIS, G., 2018. Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine systems. Journal of Marine Systems, 181, 63-78.
176. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ Φ, ΝΤΡΙΝΙΑ Χ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α, 2018. Ψάχνω τον χαμένο... Παλαιοντολογικό θησαυρό-Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πρακτικά συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, σς 778-785

2017

175. DAILOGLOU, K., TSOUROU, T, DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, A., 2017. Ostracod assemblages as a tool for documenting dynamics in marginal semi-enclosed marine environments: a case study from Late Quaternary sediments of Saronikos Gulf (Attica, central Greece). Geophysical Research Abstracts, 19, EGU2017-8240-1.
174. ΛΟΥΒΑΡΗΣ, Κ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., 2017. Η Περιγραφική Αξιολόγηση στην ύλη της Γεωλογίας στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογία – Γεωγραφία. Η χρήση Ρούμπρικας ως εργαλείο συνδυασμού Περιγραφικής Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης μαθητών. Νέος Παιδαγωγός.
173. ΨΥΧΟΓΙΟΥ, Μ., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, Β., 2017. Η Χρήση των Ασκήσεων Υπαίθρου στη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία»: μία Έρευνα για την Ελληνική πραγματικότητα. Τόμος Πρακτικών 4ου Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, 1-2 Απριλίου, Αθήνα, σ.906-916. ISBN: 978-618-82301-2-5.
172. ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΨΥΧΟΓΙΟΥ, Μ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., 2017. Περπατώντας στον Γεώτοπο του Ηφαιστείου Σουσάκι με μαθητές της Δευτεροβάθμιας: μια διαδρομή με γεωλογικές αναγνώσεις. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 12-14 Μαίου 2017, σ. 13.
171. LOUVARI, M.A., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, G., 2017. Sea level fluctuations of NW-Central Aegean shelf environments, during the past 20,000 years, by means of benthic foraminiferal assemblages. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p. 135-136.
170. PSARRAS, C., KOSKERIDOU, E., MERLE, D., ANTONARAKOU, A., 2017. Contribution of fossil color patterns for the systematic study of Tertiary to Recent Gastropods from Crete, Greece. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p. 143
169. AGIADI, K., KOSKERIDOU, E, GIAMALI, CH., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, K., 2017. A Zanclean fish fauna from the eastern Ionian domain. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 82.
168. AGIADI, K., MOISSETTE, P., CORNEE, J.J., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KOSKERIDOU, E, DRINIA, H., SOUPIONA, A., KARAKITSIOS, K., 2017. Messinian fish otolith assemblages from Crete and Zakynthos Islands. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 81.
167. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., 2017. Factors controlling planktonic foraminifera shell mass in the Eastern Mediterranean. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 76.
166. TSIOLAKIS, E., TSAILA-MONOPOLI, S., ANTONARAKOU, A., GERAGA, M., FERENTINOS, G., THEODOROU, G., KONTAKIOTIS, G., 2017. Pliocene-Middle Pleistocene planktonic foraminifera record and paleoenvironmental reconstruction of Cuprus Island (Eastern Mediterranean). 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 144.
165. DAILOGLOU, K., LOUVARI, M.-A., TSOUROU, T., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ANASTASAKIS, G., 2017. Understanding the dynamics of a semi-enclosed marine environment as inferred from the benthic microfauna of Saronikos Gulf, Eastern Mediterranean, during the last 20,000 yrs. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 134.
164. LOUVARI, M.-A., DRINIA, H., TSOUROU, D., DAILOGLOU, K., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ANASTASAKIS, G., 2017. Sea level change vs river input: Late Quaternary benthic microfauna of the central Aegean semi-enclosed shelf basins. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 132.
163. GIAMALI, CH., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A, IOAKIM, CHR., KONTAKIOTIS, G., KARAGEORGIS, A.P., ROUSAKIS, G., 2017. Integrated isotopic, foraminiferal, pteropod and palynological evidence of Holocene climatic instability in the North Aegean Sea. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 75.
162. MOISSETTE, P., CORNEE, J.J., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., TSOUROU, T., AGIADI, K., KARAKITSIOS, V., 2017. Deep-water environments at the Tortonian-Messinian boundary: a case study on benthic communities from Crete Island. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 47.
161. GKANIATSA, G., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ANASTASAKIS, G., DRINIA, H., VERYKIOU, E., 2017. An integrated bio-chrono-stratigraphically controlled framework for the last 85 kyr and its application to the sedimentary marine record of the north Aegean Sea. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 73.
160. KOSTIS, A., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ZACHARIASSE, J.W., DRINIA, H., LIANOU, V., 2017. Pre-evaporitic periods of maximum northern summer insolation on Gavdos are marked by diatomites and in central Crete by sapropels: productivity or preservation? 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 74.
159. BESIOU, E., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., 2017. Biogenic carbonate storage and its potential significance to eastern Mediterranean climate during the Late Miocene. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 83.
158. KONTAKIOTIS, G., ZARKOGIANNIS, S., MORTYN, P.G., VASILATOS, C., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., 2017. Field observations and sedimentological implications over fine-grained replenished beaches: The Mediterranean analogue of “Barceloneta beach, Spain”. 15th RCMNS Congress, 3-6 September 2017, Athens, Greece, p. 77.
157. DAIOGLOU, K., LOUVARI, M.A., TSOUROU, T., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, G., KONTAKIOTIS, G., 2017. Late Quartenary benthic foraminiferal record and paleoenvironmental reconstruction of Saronikos Gulf, central Aegean, Greece. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p.132-134.
156. BESIOU, E., ANTONARAKOU, A., KARAGEORGIS, A.P., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, G.P., DRINIA, H., 2017. A chronostratigraphic bio-ecozonal methodology as a tool for correlating deep-sea marine records during the last deglaciation. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p. 128-129.
155. GKANIATSA, G., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., 2017. Climatic variability in the north Aegean Sea (Eastern Mediterranean) during the late Quaternary. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p.130-131.
154. KOSTIS, A., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., KONTAKIOTIS, G., 2017. Paleoenviromental implications of the increase in CaCO3 content in the pre-envaporitic Messinian sediments in Crete. 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p. 125-126.
153. TSIOLAKIS, E., TSAILA-MONOPOLIS, S., ANTONARAKOU, A., GERAGA, M., FERENTINOS, G., THEODOROU, G., KONTAKIOTIS, G., 2017. Pliocene-Middle Pleistocene planktonic foraminiferal biostratigraphy from Cyprus Island (Eastern Mediterranean). 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology, 19-22 May, Lesvos, Greece, p. 141-142.
152. AGIADI, K., KOSKERIDOU, E., GIAMALI, C., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, V., 2017. Fish otoliths from the Zanclean of southwestern Peloponnesus (Greece). 15th Annual Meeting of the Association of European Vertebrate Palaeontologists, EAVP.
151. GKANIATSA, G., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., 2017. Dynamics of Late Quaternary sapropel periods documented by micropaleontological and sedimentological data from North Aegean Sea. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-9310-1.
150. KOSKERIDOU, E., GIAMALI, C., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, V., 2017. Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications. Geobios, 50, 267-277
149. AGIADI, K., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KAFOUSIA, N., MOISSETTE, P., CORNEÉ, J.-L., MANOUTSOGLOU, E., KARAKITSIOS, K., 2017. Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna. International Journal of Earth Sciences, 106, 1147-1159, http://dx.doi.org/10.1007/s00531-016-1355-7.
148. KARAKITSIOS, V., ROVERI, M., LUGLI, S., MANZI, V., GENNARI, R., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M., AGIADI, K., KONTAKIOTIS, G., KAFOUSIA, N. AND DE RAFELIS, M., 2017. A Record of the Messinian Salinity Crisis in the Eastern Ionian Tectonically Active Domain (Greece, Eastern Mediterranean). Basin Research, 29, 203-233, doi:10.1111/bre.12173.
147. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., ZARKOGIANNIS, S., MÖBIUS, J., 2017. Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes and their susceptibility to diagenetic alteration in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 174, 12-24, https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2017.05.005.

2016

146. KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, V., MORTYN, P.G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., AGIADI, K., KAFOUSIA, N. & M. DE RAFELIS, 2016. Response of the central Mediterranean Sea to climate variability during the earliest Pliocene: insights from the Kalamaki section (Zakynthos Island, Ionian Sea). 12th International Conference on Paleoceanography, ICP12, Utrecht, the Nederlands, August 29 – September 2, 2016.
145. ZARKOGIANNIS, S., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., MORTYN, G.P., KONTAKIOTIS, G., 2016. Sensitivity of planktonic foraminifer shell mass to ambient sea water density: Atlantic and Mediterranean perspectives. 41st CIESM Congress, Kiel, Germany, 12-16 September, 2016.
144. GIAMALI, C., IOAKIM, C., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., XIROKOSTAS, N., ROUSAKIS, G., KARAGEORGIS, A.P., 2016. Upper water column variations in the South Aegean Sea during climate change events in the last 19.000 years. 41st CIESM Congress, Kiel, Germany, 12-16 September, 2016.
143. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., MORTYN, P.G., ZARKOGIANNIS, S., 2016. Eastern Mediterranean marine ecosystem monitoring through morphologically abnormal bio-indicators. 41st CIESM Congress, Kiel, Germany, 12-16 September, 2016
142. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., DRINIA, H., ZARKOGIANNIS, S., 2016. Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes in the eastern Mediterranean Sea and their paleoenvironmental implications. 12th International Conference on Paleoceanography, ICP12, Utrecht, the Nederlands, August 29 – September 2, 2016.
141. Bakopoulou, A., Antonarakou, A., Lozios, S., Zambetakis-Lekkas, A., 2016. Development and precodification of a lithosphere questionnaire as atoll in educational research (Geosciences). Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, L, 201-208, http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.11720
140. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSOUROU, Th., KONTAKIOTIS, G., PSYCHOGIOU, M., ANASTASAKIS, G., 2016. Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present. Continental Shelf Research, 126, 36-49, http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2016.07.009.
139. KONTAKIOTIS, G., KARAKITSIOS, V., MORTYN, P.G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., AGIADI, K., KAFOUSIA, N., DE RAFELIS, M., 2016. New insights into the early Pliocene hydrographic dynamics and their relationship to the climatic evolution of the Mediterranean Sea. Paleogeography Paleoclimatology Paleoecology, 459, 348-364, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.07.025.
138. KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., 2016. Assessing the reliability of foraminiferal Mg/Ca thermometry by comparing field-samples and culture experiments: A review. Geological Quarterly, 60 (3), 547-560, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1272.

2015

137. BAKOPOULOU, A., ANTONARAKOU, A., LOZIOS, S., ZAMBETAKIS-LEKKAS, A., 2015. Holistic approach of the curriculum of Greek junior high school on lithosphere and the implementation of the GeoCause–PaP–CoRe baseline approach on geoscience curriculum development. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIX, 29-37, 10.12681/bgsg.11048.
136. DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., ANTONARAKOU, A., KONSTANTOPOULOS, K., 2015. Late Quaternary paleoenvironmental evolution of the southern Evoikos Basin, Aegean Sea as deduced from palaeontological and sedimentological data. 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, 2015, Krakow, p. 159.
135. KOKKINOU, E., KAMBERIS, E., SKILODIMOU, H., BATHRELOS, G., ANTONARAKOU, A., 2015. Morphotectonic analysis and structural development of an active tectonic horst: the case of Giouchtas Mountain (Central Crete, Greece). International Journal of Earth Science, 124 (3), 587-602.
134. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., DRINIA, H., SPROVIERI, M., BESIOU, E. & E. TRIPSANAS, 2015. Biotic and geochemical (δ18Ο, δ13C, Mg/Ca, Ba/Ca) responses of Globigerinoides ruber morphotypes to upper water column variations during the last deglaciation, Gulf of Mexico. Geochimica et Cosmochimica Acta, 170, 69-93, http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2015.08.003.

2014

133. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G. & H. DRINIA, 2014. Globigerinoides ruber (w) morpho-specific response on past SSS and SST changes inferred from stable isotopes and geochemical proxies. “The Micropalaentological Society Annual General Meeting 2014 – Microfossil phylogenies and their applications”, 19-20 November 2014, Oxford University Museum of Natural History, UK.
132. KARAKITSIOS, V., ROVERI, M., LUGLI, S., MANZI, V., GENNARI, R., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M., KONTAKIOTIS, G. & K. AGIADI, 2014. Basin dynamics modulates evaporate deposition during the Messinian Salinity Cricis in Zakynthos area (Ionian Sea). RCMNS Interim Colloquium: The Messinian Salinity Crisis: From Geology to Geobiology, 25-28 Sept. 2014 Torino, Abstract Book, p. 31.
131. AGIADI, K., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A., GIAMALI, C., KONTAKIOTIS, G. & KARAKITSIOS, V., 2014. The Messinian-Zanclean transition of the Ioanian Sea fish assemblages. RCMNS Interim Colloquium: The Messinian Salinity Crisis: From Geology to Geobiology, 25-28 Sept. 2014 Torino, Abstract Book, p. 4.
130. DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A., MOISSETTE, P., CORNEE, J.J., KONTAKIOTIS, G. & KARAKITSIOS, V., 2014. The Tortonian-Messinian transition in Ag. Ioannis section, Messara Basin, central Crete: Biostratigraphical and paleoenvironmental implications. RCMNS Interim Colloquium: The Messinian Salinity Crisis: From Geology to Geobiology, 25-28 Sept. 2014 Torino, Abstract Book, p. 21.
129. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., KAFOUSIA, N., AGIADI, K., DE RAFELIS, M. & KARAKITSIOS, V., 2014. Oxygen isotope signature of the late Miocene-Pliocene deposits from Kalamaki section (Zakynthos Island, Greece). RCMNS Interim Colloquium: The Messinian Salinity Crisis: From Geology to Geobiology, 25-28 Sept. 2014 Torino, Abstract Book, p. 33.
128. AGIADI, K., KARAKITSIOS, V., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., KAFOUSIA, N., 2014. Fish otoliths from the Messinian of Zakynthos island (Ionian Sea, Eastern Mediterranean). XIV Giornate di Paleontologia, Bari 11-13 giugno 2014, Volume dei Riassunti, p. 76-77.
127. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., ANASTASAKIS, G., 2014. Late Quaternary micropaleontological record of a land-locked marine basin, North Evoikos, Central Aegean Sea. Quaternary International, 345, 18-31.

2013

126. KARYMBALIS, E., KOUGEMITROU, E., GAKI-PAPANASTASIOU, K., TSANAKAS, K., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., STATHOPOULOS, V., 2013. GEOMORPHIC EVOLUTION OF THE Pinios River delta, in Central Greece, in the Late Holocene. 8th International Conference on Geomorphology, Paris, 2013, p. 912.
125. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., MANOUTSOGLOU, E., MOISSETTE, P., CORNEE, J.J., KARAKITSIOS, V., 2013. Biostratigraphy and Palaecological implications of the Tortonia-Messinian transition of Faneromeni section, Sitia Basin, Eastern Crete. 14th RCMNS Congress on Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 8-12 Sept. 2013 Instabul, Turkey, Book of Abstracts, p. 199.
124. VELITZELOS, D., DERMITZAKIS, M., ANTONARAKOU, A., DENK, T., KONTAKIOTIS, G., 2013. First evidence of Palms in the island of Crete, Southern Greece. 14th RCMNS Congress on Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 8-12 Sept. 2013 Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, p. 230.
123. DRINIA H., ANTONARAKOU A., KONTAKIOTIS, G., TSIOLAKIS E., 2013. Eastern Mediterranean foraminiferal palaeoecological responses to Late Pliocene environmental changes. 14th RCMNS Congress on Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 8-12 Sept. 2013 Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, p. 224.
122. KARAKITSIOS, V., ROVERI, M., LUGLI, S., MANZI, V., GENNARI, R., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M., AGIADI, K., KONTAKIOTIS, G., 2013. Remarks on the Messinian evaporates of Zakynthos Island (Ionian Sea, eastern Mediterranean). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.
121. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., LOUVARI, M.-A., 2013. Foraminiferal biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of the basal part of Kalamavka formation (Late Miocene, Ierapetra Basin, Eastern Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.
120. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., MIHALAKOPOULOS, S., TSIOLAKIS, E., 2013. Eastern Mediterranean foraminiferal paleoecological responses to Mid-Pliocene climatic regime: A preliminary note. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.
119. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., ZACHARIASSE, J.W., 2013. Late Quaternary paleoenvironmental changes in the Aegean Sea: Interrelations and interactions between north and south Aegean Sea. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.
118. TSIOLAKIS, E., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G., TSAILA-MONOPOLIS, S., FERENTINOS, G., THEODOROU, G., ZISSIMOS, A.M., 2013. Middle Pliocene micropaleontological and stable isotope records from Cyprus Island (Eastern Mediterranean).10th Applied Isotope and Geochemistry Conference, 22-27 September 2013, Budapest, Book of Abstracts, Central European Geology, Vol. 56/2–3, DOI: 10.1556/CEuGeol.56.2013.2–3.1.
117. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., DRINIA, H., BESSIOU, E., TRIPSANAS, E., KARAGEORGIS, A., 2013. Mg/Ca variations in Globigerinoides ruber morphotypes in the Gulf of Mexico. 11th International Conference of Paleoceanography, 1-6 Sept. Barcelona, Abstract, 2013

2012

116. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M.V., MORTYN, P.G., MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., DERMITZAKIS, M.D., 2012. Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea, Proceedings of the 10th Pan-Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 11pp.
115. TSOUROU, TH., DRINIA H., ANTONARAKOU, A., LIANOU, V., 2012. A rich Ostarcod fauna from Cape Calogeras (Zakynthos Island, Ionian Sea, Greece). Proceedings of the 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 10pp.
114. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., TRIANTAPHYLLOU, M.V., MORTYN, P.G. & MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., 2012. Globigerinoides ruber: Key-species of carbonate diagenesis for Mg/Ca paleothermometry in high salinity settings. Proceedings of the 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 10pp.
113. TSOUROU, TH., DRINIA H., ANTONARAKOU, A., LIANOU, V., 2012. Pleistocene Ostarcoda from Cape Calogeras (Zakynthos Island, Ionian Sea, Greece). 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, Abstract book, p. 153-154.
112. ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., TRIANTAPHYLLOU, M.V., MORTYN, P.G. & MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., 2012. Globigerinoides ruber: Key-species of carbonate diagenesis for Mg/Ca paleothermometry in high salinity settings. 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, Abstract book, p. 150-151.
111. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M.V., MORTYN, P.G., DERMITZAKIS, M.D. & MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., 2012. Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea. 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, Abstract book, p. 148-149.
110. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., 2012. Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth Science, 101 (2), 521 –534.

2011

109. KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., ANTONARAKOU, A., MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À. & TRIANTAPHYLLOU, M.V., 2011. Field-based validation of a diagenetic effect on G. ruber Mg/Ca paleothermometry: Core top results from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 12(9): Q09004. doi:10.1029/2011GC003692.

2010

108. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., 2010. Factors controlling the distribution of small-sized planktonic foraminifera in the Late Quaternary landlocked basin of North Evoikos Gulf, central Argean Sea. INQUA 501-IGCP 521 Six Plenary Meeting and Field Trip, Rhodes, Greece, 27 Sept-5 Oct, 2010., Proceedings, pp.20-21.
107. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSOUROU, TH., TZORTZAKI, E., FILIPPAKI, A., NIKOLAOU, C., 2010. The Messinian/Early Pliocene transition in eastern Mediterranean. New paleoenvironmental data from the kalamaki section (Zakynthos island, Greece). European Geosciences Union, Vienna April 2010, Geophysical Research, EGU 2010, Abstracts, vol. 12, 13926-1.
106. KONTAKIOTIS, G., MORTYN, P.G., ANTONARAKOU, A., MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., TRIANTAPHYLLOU, M.V., 2010. Validating a confounding salinity influence on G. ruber Mg/Ca thermometry from subtropical settings: A case study from the Aegean Sea (Eastern Mediterranean),10th International Conference on Paleoceanography, August 29-September 3rd, San Diego, California, USA, 2010, Abstracts.
105. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., GOGOU, A., BOULOUBASSI, I., KOULI, K., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS, G., PAPANIKOLAOU, M., KATSOURAS, G., LYKOUSIS, V., 2010. Evidence of humid mid-Holocene in the south-eastern Aegean Sea, 39th International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea (CIESM), 10-14 May 2010, Venice, Italy, Abstracts.
104. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G., 2010. Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a Middle Miocene transgressive sequence on the Ionian zone of Levkas Island, Ionian Sea, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 100, 259-268.
103. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G., 2010. Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a Middle Miocene transgressive sequence on the Ionian zone of Levkas Island, Ionian Sea, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Abstracts, p.27.
102. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS, G., TSOLAKIS, E., THEODOROU, G., 2010. High resolution Biostratigraphy and Paleoecology of the Early Pliocene succession of Pissouri Basin (Cyprus Island). Bulletin of the Geological society of Greece, XLIII (2), 763-772.
101. DRINIA, H., POMONI-PAPAIOANNOU, F., TSAPARAS, N., ANTONARAKOU, A., 2010.Miocene Scleractinian corals of Gavdos Island, Southern Greece: Implications for tectonic control and sea level changes. Bulletin of the Geological society of Greece, XLIII (2), 620-626.
100. DRINIA, H., KOSKERIDOU, E., ANTONARAKOU, A., TZORTZAKI, E.,2010.Benthic Foraminifera associated with the zooxanthellate coral Cladocora in the Pleistocene of the Kos Island (Aegean Sea, Greece): sea level changes ana palaeoenvironmental conditions. Bulletin of the Geological society of Greece, XLIII (2), 513-619.
99. ANTONARAKOU, A., 2010. Plankton Biostratigraphy and Paleoclimatic implications of an Early Late Miocene sequence of Levkas Island, Ionian Sea, Greece. Bulletin of the Geological society of Greece, XLIII (2), 568-578.
98. TRIANTAPHYLLOU , M. V., ANTONARAKOU, A., DIMIZA, M., ANAGNOSTOU, C., 2010.Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal distributional patterns during sapropels S6, S5 and S1 in the Libyan Sea (eastern Mediterranean). Geo Marine Letters, 30 (1), 1-13

2009

97. DERMITZAKIS, M., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., 2009. The marine microfossil record of past climatic changes in Eastern Mediterranean. Scientific session “Mineralogy and Geodiversity” dedicated to the 70th anniversary of Professor Dr. Emil Constantinescu, Bucharest, October 2009, Abstracts, 30-31
96. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., KOULI, K., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS, G., PAPANIKOLAOU, M.D, ZIVERI, P., MORTYN, P.G., LIANOU, V., LYKOUSIS, V., DERMITZAKIS, M.D., 2009. Comparing Late Glacial–Holocene ecostratigraphy of the south-eastern Aegean Sea, based on plankton and pollen assemblages.Geo Marine Letters, 29 (4), 249-267, DOI:10.1007/s00367-009-0139-5.
95. DRINIA, H., POMONI-PAPAIOANNOU, F., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., 2009. Microfacies analysis and paleoecological implications of Miocene reefal limestones in Gavdos island, southern Greece. 13th Congress RCMNS, Earth System Evolutionand the Mediterranean area from 23Ma to the present, 2-6 September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Pamense”, Abstracts, 45, 1/4, p. 43-44.
94. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., LOURENS, L., ZIVERI, P., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS, G., TSΙOLAKIS, E., THEODOROU, G., DERMITZAKIS, M.D., 2009. Zanclean-Piacenzian climate variability in the eastern Mediterranean (Pissouri basin, Cyprus Island). 13th Congress RCMNS, Earth System Evolutionand the Mediterranean area from 23Ma to the present, 2-6 September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Pamense”, Absracts, 45, 1/4, p. 270-271.
93. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., 2009. Benthic foraminiferal distribution and tectonic significance of the early Late Miocene tectonostratigraphic deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece.13th Congress RCMNS, Earth System Evolutionand the Mediterranean area from 23Ma to the present, 2-6 September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Pamense”, Abstracts, 45, 1/4, p.63-64.
92. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M.V., TSAILA-MONOPOLIS, S., DERMITZAKIS, M., 2009. Biostratigraphy and paleoecological implications of calcareous microfossils in the Afales section (Oligocene), Ithaki Island, western Greece. 13th Congress RCMNS, Earth System Evolutionand the Mediterranean area from 23 Ma to the present, 2-6 September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Pamense”, Abstracts, 45, 1/4, p. 197-198.
91. DRINIA, H., TSAPARAS, N., ANTONARAKOU, A., 2009. Palaeoenvironmental implications recorded by foraminifera and bryozoan faunas from the early late miocene of Gavdos island. Proceedings of the 9th Symposium of Oceanography –Fisheries, 13-16 May 2009, Patras, p. 85-90.
90. KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., TRIANTAPHYLLOU M.V., MORTYN P.G., BOULOUBASSI, I., GOGOU, A., KATSOURAS, G., DERMITZAKIS M., LYKOUSIS V., MARTÍNEZ-BOTÍ M. À., 2009. Planktonic foraminiferal Mg/Ca as a proxy for paleoceanographic reconstruction during deposition of holocene s1 sapropel in aegean sea. Proceedings of the 9th Symposium of Oceanography –Fisheries, 13-16 May 2009, Patras, p. 73-78, DOI:10.13140/2.1.2742.3685.
89. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MORTYN, P.G.,TRIANTAPHYLLOU, M.V., MARTÍNEZ-BOTÍ, M.À., DERMITZAKIS, M.D., 2009. Assessing the salinity effect on planktonic foraminiferal Mg/Ca: Evidence from Aegean Sea core-top samples (Eastern Mediterranean). European Geosciences Union, Vienna April 2009, Geophysical Research Abstracts, vol.11, 1301.
88. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M.V., MORTYN, P.G., DERMITZAKIS, M.D., MARTÍNEZ-BOTÍ, M. À., 2009. Using Planktonic Foraminifera Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity trend in the Aegean Sea.Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 13-14.
87. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., LIRER, F., SPROVIERI, M., 2009. Palaeoclimatic changes in the early Late Μiocene record of the Ionian islands (western Greece).Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009, Τόμος Περιλήψεων,σελ. 9-10.
86. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., DERMITZAKIS, M.D., ZIVERI, P., GOGOU, A., MARINO, G., LYKOUSIS, V., BOULOUBASSI, I., EMEIS, K.-C., KOULI, K., DIMIZA, M., ROSELL-MELÉ, A., PAPANIKOLAOU, M., KONTAKIOTIS, G., LIANOU, V., KATSOURAS, G., NUNEZ, N., 2009. Μulti-proxy evidence for climatic variability during late glacial – Ηolocene in the south - eastern aegean sea. Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 2-3.

2008

85. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., KONTAKIOTIS, G. & G., ANASTASAKIS, 2008. Foraminiferal response to Eastern Mediterranean circulation and oxygenation during sapropel S1 formation. Fourth Plenary Meeting and Field Trip of the International Geoscience Programme (UNESCO-IUGS-IGCP), IGCP 521, October 4-16, 2008, Abstracts.
84. TRIANTAPHYLLOU, M.V., DERMITZAKIS, M.D., ANTONARAKOU, A., KOULI, K., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS, G., PAPANIKOLAOU, M., LIANOU, V., ZIVERI, P., MORTYN, P.G. & v. LYKOUSIS, 2008. Comparing late glacial – Holocene plankton ecozones and pollen assemblage zones in the south – eastern Aegean Sea: evidence for climatic variability (E. Mediterranean).Climate Extremes During Recent Millenia and their Impact on Mediterranean Societies”, Symposium organized by MedCLIVAR, ESF, PAGES, Mariolopoulos-Karaginis Foundation, NKUOA, Academy of Science, Athens, 13-16 September 2008, Abstracts.
83. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., LOURENS, L. ZIVERI, P., TSIOLAKIS, E., TSAILA-MONOPOLIS, S., THEODOROU, G., DERMITZAKIS, M., KONTAKIOTIS, G., KONSTANTINIDOU, E., ATHENASIOU, M., 2008. Calcareous plankton events and climate variability during Late Zanclean in the Eastern Mediterranean (Pissouri Basin, Cyprus). 33rd International Geological Conference, Oslo, Norway, Abstract in CD.
82. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., LIRER, F., SPROVIERI, M., KONTAKIOTIS, G., TSAPARAS, N., GALANAKIS, D., PASCHOS, P., 2008. Response of benthic foraminiferal assemblages to the Neogene tectono-sedimentary evolution of the Pre-Apulian zone (Levkas Island, western Greece). European Geosciences Union2008, Vienna 15-20 April 2008, Geophysical Research Abstracts, vol.10, 06345.
81. KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU,A., MORTYN, P.G., TRIANTAPHYLLOU, M.V., BOULOUBASSI, I., ZIVERI, P., LYKOUSIS, V., DERMITZAKIS, M.D., 2008. Temperature and water column conditions linked to sapropel formation in the Aegean Sea: Planktonic foraminiferal, Mg/Ca, and Uk37 evidence. European Geosciences Union2008, Vienna 15-20 April 2008 , Geophysical Research Abstracts, vol.10, 06161
80. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., LIRER, F., FORESI, L.M. & G. KONTAKIOTIS 2008. Foraminiferal Assemblages and Paleoclimatic changes in the Langhian record of the Ionian Sea. EMMM 2008, Proceedings of the fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February 2008 , pp.4.
79. DRINIA, H. & ANTONARAKOU, A., 2008. Oligocene-Early Miocene Paleoceanographic Events of Afales Basin, Ithaki island, Ionian Sea, W. Greece: Evidence from Benthic and Planktonic Foraminifera. EMMM 2008, Proceedings of the fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February 2008, pp.4.
78. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., SPROVIERI, M., F. LIRER, 2008. Early Tortonian paleoceanographic reconstruction of the Eastern Mediterranean Sea based on foraminifera stable isotope analysis. Third International Conference on the Geology of the Tethys, 8-11 January, 2008, South Valley University – Aswan, Abstracts, p. 9.
77. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A., & KONTAKIOTIS, G., 2008. On the occurence of Early Pliocene marine deposits in Ierapetra basin, E. Crete. Bulletin of Geosciences, 83 (1), 63-78.

2007

76. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU A., KOULI K., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS G., ZIVERI P., MORTYN G., LYKOUSIS V., DERMITZAKIS M.D., 2007. Plankton ecostratigraphy and pollen assemblage zones over the last 14000 yrs in SE Aegean Sea (core NS-14). Abstracts of the 11th G.S.G.International Congress, 24-26 May, Athens, p. 187.
75. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., ΤSAPARAS, N., SEGOU, M., KARAKITSIOS, V., 2007. Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, Levkas island, Ionian Sea. Abstracts of the 11th G.S.G.International Congress, 24-26 May, Athens, p. 44.
74. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N. & DERMITZAKIS M. D., 2007. Foraminiferal stratigraphy and paleoecological implications in turbidite-like deposits from the Early Tortonian (Late Miocene) of Greece. Journal of Micropaleontology, 26: 145-158.
73. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N. & KONTAKIOTIS, G., 2007. Paleoecological conditions preceding the Messinian Salinity Crisis: A case from Gavdos Island. Geobios, 40, 251-265.
72. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., TSAPARΑS, N. & DERMITZAKIS, M.D., 2007. Micropaleontological parameters as proxies of Late Miocene surface water properties and paleoclimate in Gavdos Island, eastern Mediterranean. Geodiversitas, 29(3), 379-399.
71. TSAPARAS, N., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., MARCOPOULOU-DIAKANTONI, A. & DERMITZAKIS, M.D. 2007. Tortonian Clypeaster fauna (Echinoidea: Clypeasteroida) from Gavdos Island (Greece). Bulletin of the Geological society of Greece, XXXX, 225-237.
70. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU A., KOULI K., DIMIZA, M., KONTAKIOTIS G., ZIVERI P., MORTYN G., LYKOUSIS V., DERMITZAKIS M.D., 2007. Plankton ecostratigraphy and pollen assemblage zones over the last 14000 yrs in SE Aegean Sea (core NS-14). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, 209-224.
69. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., TSAPARAS, N., SEGOU, M. & KARAKITSIOS, V. 2007. Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone, Levkas Island, Ionian Sea. Bulletin of the Geological society of Greece, XXXX, 39-52.
68. ANTONARAKOU, A., TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANASTASAKIS, G., 2007. Variability in planktonic foraminifera and coccolithophore assemblages as compared to TOC and aeolian input variations in sapropels S6-S14: evidence from KC-19C core (Levantine basin, E. Mediterramnean). 25th IAS Meeting of Sedimentology, Patras, 4-7 September 2007, Book of Abstarcts, p. 194.
67. TRIANTAPHYLLOU, M.V., KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., MALINVERNO, E., STAVRAKAKIS, S., ZIVERI P., MORTYN P.G., LYKOUSIS V., DERMITZAKIS M.D., 2007. Coccolithore and planktonic foraminifera export production and seasonality in nearshore sediment traps south of Crete (Eastern Mediterranean). The Micropaleontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring Meeting, 7-8 June 2007, Angers, France, Abstracts p. 44.
66. TSAPARAS, N., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., MARCOPOULOU-DIAKANTONI, A. & M.D. DERMITZAKIS, 2007.Late Miocene Bryozoan assemblages from Gavdos island (south Greece) and their paleoecological significance. Sixth International symposium on Eastern Mediterranean Geology, Jordan, Proceedings volume, p. 271-274.
65. TRIANTAPHYLLOU, M. V., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DIMIZA, M., ZIVERI, P., MORTYN, P.G., LIANOU, V., LYKOUSIS, V., DERMITZAKIS, M.D., 2007. Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal assemblages and paleoecological reconstruction of sapropel S1 in SE Aegean Sea. Geophysical Research Abstracts, vol., 9, 07805 European Geoscience Union 2007, Vienna 15-20 April 2007, 07805,EGU.
64. KOSKERIDOU, E., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KYRIAKOPOULOS, K., 2007. Benthic fauna of a Pleistocence shallow water hydrothermal vent, Kos island, Aegean Sea.Geophysical Research Abstracts, vol., 9, 07193, European Geoscience Union, EGU.
63. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., SPROVIERI, M., LIRER, F., 2007. Stable isotope signatures for paleoenvironmental reconstructions of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone (Levkas island, Ionian Sea). Geophysical Research Abstracts, vol., 9, 06111, European Geoscience Union, EGU

2006

62. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H., POMONI-PAPAIOANNOU, F., 2006. The application of cyclostratigraphy and astrochronology in the Neogene marine deposits of Eastern Mediterranean. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIX/I, 17-27.
61. GAUDANT J., TSAPARAS N., ANTONARAKOU A., DRINIA H., DERMITZAKIS M., 2006. A new marine fish fauna from the pre-evaporitic Messinian of Gavdos Island (Greece). Comptes Rendus Palevol., 5, 795-802.
60. DRINIA, H, KOSKERIDOU, E. & ANTONARAKOU, A., 2006. Benthic foraminiferal assemblages from the Late Pliocene Iraklion basin in Central Crete, Greece. Neues Jahrbuch fur geologie und Palaontologie, 239(3), 341-366
59. TRIANTAPHYLLOU M.V., ANTONARAKOU A., SEPETZOGLOU CH., ANAGNOSTOU Ch., 2006. Calcareous nannofossil and planktonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5, and S6 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Proccedings of the 8th Hellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Thessaloniki, 4-8 June 2006 ,pp. 139-143.
58. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., SEPETZOGLOU, C., ANAGNOSTOU, C., 2006. Calcareous nannofossil and planktonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5 and S6 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Proccedings of the 8th Hellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Thessaloniki, 4-8 June 2006, Abstract Book, p.33.
57. TRIANTAPHYLLOU, M.V., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., DIMIZA, M., ZIVERI, P., MORTYN, G., GOGOU, A., LYKOUSIS, V., DERMITZAKIS, M., 2006.Calcareous Nannofossil and Planktonic Foraminiferal Assemblages and Paleoecological Reconstruction of Sapropel S1 in Southeast Aegean Sea. 11th International Nannoplankton Association Conference, Lincoln, Nebraska, 24-29 September, Abstracts, p. 106.
56. DRINIA, H., ANASTASAKIS, G., ANTONARAKOU, A., 2006. Late Quaternary paleoenvironmental history of a semi-enclosed marine basin, (North Evoikos, central Aegean Sea) from subsurface data. Geophysical Research Abstracts, vol., 8, 08766, European Geoscience Union. EGU
55. ANTONARAKOU, A., DI STEFANO, A., DRINIA, H., LIRER, F., FORESI, L., KONTAKIOTIS, G., TSAPARAS, N., 2006. Calcareous Plankton Biostratigraphy and age of the Lower-Middle Miocene deposits of Levkas Island, Ionian Sea, Greece. Geophysical Research Abstracts, vol., 8, 07158, European Geoscience Union. EGU

2005

54. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., ΣΕΠΕΤΖΟΓΛΟΥ Χ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ., 2005. Παλαιοπεριβαλλοντικές μεταβολές κατά τα τελευταία 170 χιλιάδες χρόνια στο Λιβυκό Πέλαγος: ανάλυση με βάση τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώματα και τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα. Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, 4 Νοεμβρίου 2005, «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα», Τεύχος Περιλήψεων, σ.30-31.
53. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Ι., ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ-ΛΕΚΚΑ Α., ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Ε., ΒΑΡΔΑΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε., ΦΙΛΛΙΠΙΔΗ Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ., ΚΟΕΚΕΡΙΔΟΥ Ε., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ Α., ΚΟΥΛΗ Κ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Μ., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Γ., 2005. Παλαιοντολογικές, Στρωματογραφικές και Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στην Κύπρο. Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, 4 Νοεμβρίου 2005, «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα»., Τεύχος Περιλήψεων, σ.12-14.
52. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΠΟΜΟΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Φ., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., 2005. Η εφαρμογή της Κυκλοστρωματογραφίας και Αστροχρονολόγησης στα Νεογενή θαλάσσια ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, 4 Νοεμβρίου 2005, «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα», Τεύχος Περιλήψεων, σ. 2-3.
51. DRINIA, H.,ANASTASAKIS, G., ANTONARAKOU, A., 2005. Late Quaternary benthic foraminifera assemblages in the North Evoikos Basin, Aegean Sea. 1st Plenary Meeting and field trip of Project IGCP-521, “Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 Ky: sea level change and human adaptation, Istanbul, Turkey, October 8-15, 2005, Abstracts, p. 41-42.
50. KOSKERIDOU, E., VARDALA-THEODOROU, E., TSIOLAKIS, E., PANAYIDES, I., THEODOROU, G., ANTONARAKOU, A., 2005. The marine faunistic assemblages of the Pliocene of Paleometocho and Athienou (Cyprus, East Medietrranean): some palaeoecological aspects. 12th Congress RCMNS, 6-11 Sept., 2005, Abstracts, p. 134-136.
49. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., KONTAKIOTIS, G., 2005. Distribution of Benthic and Planktonic Foraminifera in the surface exposures of Ierapetra Basin Early Pliocene (E. Crete, Greece).12th Congress RCMNS, 6-11 Sept., 2005, Abstracts, p. 72-73.
48. GAUDANT J., TSAPARAS N., ANTONARAKOU A., DRINIA H., DERMITZAKIS M., 2005. The Tortonian fish fauna of Gavdos Island (Greece). Comptes Rendus Palevol, 4, 687-695.
47. DRINIA, Η., KOSKERIDOU, E. & A. ANTONARAKOU, 2005. Late Pliocene benthic foraminifera and mollusks from the Atsipades section, central Crete; paleoecological distribution and use in paleoenvironmental assessment. Geobios, 38 (3), 315-324

2004

46. ANTONARAKOU, A., DRINIA, H. & J. W. ZACHARIASSE, 2004. Cyclostratigraphic determination of the replacement of Globorotalia menardii group by Globorotalia miotumida group. A significant climatic change signal. Journal of Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, vol. 1, pp. 155-175.
45. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., DERMITZAKIS, M.D. & C. DOUKAS, 2004. Foraminiferal sequence eco-biostratigraphy of the Middle-early Late Miocene Potamos Section from Gavdos island, Greece. Courier Forschunginstitut Senckenberg CFS, 249, 29-43.
44. DRINIA, H., & A. ANTONARAKOU, 2004. Foraminiferal biofacies on the Bo shelf, Gavdos island, Eastern Mediterranean: paleoenvironmental implications. 4th International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Book of Abstracts, p.53-54.
43. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N. & KONTAKIOTIS, G., 2004. Paleoecological aspects preceding the Messinian Salinity Crisis: A case from Gavdos Island. 4th International Congress «Environment and Identity in the Mediterranean: The Messinian Salinity Crisis Revisited», Abstracts, 29-25 July, Corte, p.33.
42. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., DERMITZAKIS, M.D., 2004. Short–term climatic changes during the Middle-Late Miocene. Comparison between eastern Mediterranean and Atlantic records. 3RD RCANS Congress, “The Atlantic Neogene in the XXIth Century: State of the Art”. Morrocco, Abstacts volume.
41. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., DERMITZAKIS, M.D. & KONTAKIOTIS, G., 2004. Foraminiferal record of environmental changes: pre-evaporitic diatomaceous sediments from Gavdos Island, southern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI/2, p.782-791.
40. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A. & N. TSAPARAS, 2004. Diversity and abundance trends of planktonic and benthic foraminifera from the southern part of the Iraklion Basin, central Crete. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI/2, p.772-781.
39. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., DERMITZAKIS, M.D. & KONTAKIOTIS, G., 2004. Foraminiferal record of environmental changes: pre-evaporitic diatomaceous sediments from Gavdos Island, southern Greece. 10th International Congress of the Geological Society of Greece, 14-17 April, 2004, Thessaloniki, Abstracts, p.383-384.
38. DRINIA, H, ANTONARAKOU, A. & N. TSAPARAS, 2004. Diversity and abundance trends of planktonic and benthic foraminifera from the southern part of the Iraklion Basin, central Crete. 10th International Congress of the Geological Society of Greece, 14-17 April, 2004, Thessaloniki, Abstracts, p.381-382.
37. ANTONARAKOU A., HILGEN F.J., LOURENS L.J., ZACHARIASSE W.J., 2004. Astronomically forced climate changes in the Late Miocene-Pliocene-Pleistocene marine sequences from Eastern Mediterranean. Proc. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14 to 20 April, 2004, Thessaloniki, Greece, p. 1330-1333.
36. GALANAKIS, D., ANTONARAKOU, A., GEORGIOU, Ch. & DRINIA, H., 2004. Brittle tectonic, sedimentation and morphological alteration of Megara Basin. Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14 to 20 April, 2004, Thessaloniki, Greece, p.835-838.
35. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N. & M.D. DERMITZAKIS, 2004. Assessment of micropaleontological sedimentary parameters as proxies of surface water properties in Gavdos Island, Eastern Mediterranean. Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14 to 20 April, 2004, Thessaloniki, Greece, p. 455-457.
34. ANTONARAKOU, A. & H. DRINIA, 2004. The occurrence of Bolboforma, in the Upper Miocene Metochia section, Gavdos island, South of Crete, (Greece). Newesletters on Stratigraphy, 40 (1/2), 111-122.

2003

33. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. & M.D. DERMITZAKIS, 2003. Planktonic foraminiferal ecozones: response of the pelagic environment to paleoclimatic changes in the eastern Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, vol. 4/2, 21-38
32. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A., TSAPARAS, N., DERMITZAKIS M. D. & C. DOUKAS, 2003. Late Miocene benthic Foraminifera adaptation to changing bottom water conditions: a case from Gavdos Island, eastern Mediterranean. General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “Birth of the New World”, Stara Lesna, Slovakia, 12-16 November, Abstracts, p. 7-8.
31. ANTONARAKOU, A., HILGEN, F.J., LOURENS, L.J., & W.J. ZACHARIASSE, 2003. Late Miocene to Pleistocene paleoclimatic changes in eastern Mediterranean. General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “Birth of the New World”, Stara Lesna, Slovakia, 12-16 November, Abstracts p. 9.
30. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. & M.D. DERMITZAKIS, 2003. Distribution patterns of Foraminifera in Late Miocene eastern Mediterranean sediments in relation to Environmental gradients: first results. General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “Birth of the New World”, Stara Lesna, Slovakia, 12-16 November, Abstracts, p. 6.
29. DOUKAS, C.S., DIMITRIOU J. & A. ANTONARAKOU, 2003. Paleoecological restrictions and applications in micropaleontology. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, full paper vol. B., pp.163-170.
28. ANTONARAKOU, A. & H. DRINIA, 2003. Climatic variations during sapropel deposition in Gavdos island, Eatesrn Mediterranean Sea: A key for understanding formation processes. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, full paper vol. B., pp.55-62.
27. DRINIA, H., TSAPARAS, N., ANTONARAKOU, A. & G. GOUMAS, 2003. Benthic foraminiferal biofacies associated with Middle Miocene oxygen-dificient conditions in the Eastern Mediterranean. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, full paper vol. A., pp.191-198.
26. DOUKAS, C.S., DIMITRIOU J. & A. ANTONARAKOU, 2003. Paleoecological restrictions and applications in micropaleontology. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, Abstracts p. 225.
25. ANTONARAKOU, A. & H. DRINIA, 2003. Climatic variations during sapropel deposition in Gavdos island, Eatesrn Mediterranean Sea: A key for understanding formation processes. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, Abstracts p. 220.
24. DRINIA, H., TSAPARAS, N., ANTONARAKOU, A. & G. GOUMAS, 2003. Benthic foraminiferal biofacies associated with Middle Miocene oxygen-dificient conditions in the Eastern Mediterranean. Proceedings of the 8th International Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, Abstracts p. 80.
23. DRINIA, H., & A. ANTONARAKOU, 2003. Biostratigraphy, Paleoecology and use in paleoenvironmental assessment on benthic and planktonic foraminifera from the pre-evaporitic diatomaceous sediments from Gavdos island, southern Greece. Proceedings of the 7th Hellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Crete, 6-9 May, Abstracts, p. 293.
22. DRINIA, H., KOSKERIDOU, E. & A. ANTONARAKOU, 2003. Late Pliocene benthic foraminifera and molluscs from the Atsipades section, central Crete: species diversity and paleoenvironmental significance. Proceedings of the 7th Hellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Crete, 6-9 May, Abstracts, p. 133
21. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. & N. TSAPARAS, 2003. Plio-Pleistocene shallow-marine benthic foraminifera from the Katakolon section (western Greece): an attempt of quantitative paleoenvironmental analysis. Revue de Paleobiologie, 22 (1), 243-259.
20. DRINIA, H. & A. ANTONARAKOU, 2003. Late Miocene paleoclimatic variations in the Eastern Mediterranean. An ecostratigraphical approach. Neues Jahrbuch fur geologie und Palaontologie, 10, 603-616.

2002

19. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. DERMITZAKIS M. D. & C. DOUKAS, 2002. Foraminiferal Sequence Biostratigraphy of the Middle Miocene Potamos section from Gavdos Island, Creece. General meeting conference of the European Science Foundation Programme: Environments and Ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN): “The Middle Miocene Crisis”, Frankfurt am Main, Deutschland, 13-16 November, Abstracts, p. 43-44.
18. ANTONARAKOU, A. & H. DRINIA, 2002. The occurrence of Bolboforma, in the Late Miocene Metochia section, Gavdos island. 6th European Paleobotany-Palynology Conference, Athens, August 29-September 2, Book of Abstracts, p. 50-51.
17. ANTONARAKOU, A. & H. DRINIA, 2002. Cyclostratigraphic determination of the replacement of Globorotalia menardii group by Globorotalia miotumida group. A significant climatic change signal. The Third International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” EMMM’ 2002, Vienna-Austria, 1-6 September, Book of Abstracts, p. 43.
16. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. & M.D. DERMITZAKIS, 2002. Planktonic foraminiferal ecozones: response of the pelagic environment to paleoclimatic changes in the Eastern Mediterranean Sea. Proceedings of 1st Scientific Conference of EFMS and HO: “Oceanographical aspects for a sustainable Mediterranean”, Athens, September 2002, CD, 4 pp.
15. DRINIA, H., ANTONARAKOU, A. & M.D. DERMITZAKIS, 2002. Planktonic foraminiferal ecozones: response of the pelagic environment to paleoclimatic changes in the Eastern Mediterranean Sea. Proceedings of 1st Scientific Conference of EFMS and HO: “Oceanographical aspects for a sustainable Mediterranean”, Athens, September 2002, Book of Abstracts, p.7.
14. ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ, Ε., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, 2002. Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις επί των αποθέσεων του Ανωτ. Πλειοκαίνου της τομής Ατσιπάδες (Κ. Κρήτη). Proceedings of the 6thHellenic Geographical Conference, October 2002, pp.123-130.
13. ΔΗΜΙΖΑ, Μ., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΤΣΑΠΑΡΑΣ, Ν. & Μ. Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, 2002. Η εφαρμογή παλαιοοικολογικών και στατιστικών μεθόδων με βάση τα βενθονικά Τρηματοφόρα για τη διερεύνηση παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών. Proceedings of the 6th Hellenic Geographical Conference, October 2002, pp. 54-61.

2001

12. ANTONARAKOU, A., 2001. Βιοστρωματογραφική και παλαιοπεριβαλλοντική ερμηνεία σε Μειοκαινικά ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου (Νήσος Γαύδος). Διδακτορική Διατριβή, ΓΑΙΑ Νο 20, σελ. 214.

2000

11. ANTONARAKOU, A., DERMITZAKIS, M.D., DRINIA, H., TRIANTAPHYLOU, M.V. & TSAPARAS, N., 2000. Study of the Upper Miocene fauna of Faneromeni section, Eastern Crete. Biostratigraphical implications and Cyclostratigraphical patterns. Proceedings Interim-Colloquium/RCMNS “Mediterranean Neogene Cyclostratigraphy in marine-continental paleoenvironments”, Patras, May 1998, Geological Society of Greece, Special Publications, No 9, p. 3-8.

1999

10. SCHENAU, S.J., ANTONARAKOU, A., HILGEN, F.J., LOURENS, L.J., NIJENHUIS, I.A., VAN DER WEIJDEN, C.H. & ZACHARIASSE, W.J., 1999. Organic-rich layers in the Metochia section (Gavdos, Greece): evidence for a single mechanism of sapropel formation during the past 10 My. Marine Geology, vol. 153, pp. 117-135.
9. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ.Δ., 1999. Αστρονομικοί κύκλοι και ιζηματογενείς ακολουθίες. Παλαιοκλιματικές εφαρμογές. Proceedings of the 5th Hellenic Geographical Congress, November 1999, 455-468.
8. ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. Β., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α. & Μ.Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, 1999. Παλαιογεωγραφική και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία των συμπυκνωμένων ακολουθιών στη νήσο Κεφαλληνία. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Νοέμβριος 1999, σελ. 610-619.
7. PAVLAKIS, P., DERMITZAKIS, M.D., DRINIA, H., ANTONARAKOU, A.& TSOUROU, TH., 1999. Paleobiogeographical reconstruction of the Katharo plain. Biologia Gallo-hellenica,vol. 25 (2), pp.157-186.

1998

6. ANTONARAKOU, A., DERMITZAKIS, M.D., DRINIA, H., TRIANTAPHYLOU, M.V. & TSAPARAS, N., 1998. Study of the Upper Miocene fauna of Faneromeni section, Eastern Crete. Biostratigraphical implications and Cyclostratigraphical patterns. Interim-Colloquium/RCMNS “Mediterranean Neogene Cyclostratigraphy in marine-continental paleoenvironments”, Patras-Greece, 27-29 May, Coll. Abst, p. 25.
5. ANTONARAKOU, A., DERMITZAKIS, M.D., DRINIA, H., TRIANTAPHYLOU, M.V. & TSAPARAS, N., 1998. Biostratigraphical and paleoecological analysis of the Neogene deposits of Kalamos island, Ionian Sea, West Greece. Bull. of the Geological Society of Greece. Proceedings of the 8th International Congress, Patras, May, 1998. Bulletin of Geological Society of Greece, vol. XXXII/2, p. 125-132.

1997

4. SEIDENKRANZ, M-S., JORISSEN, F.J., ANTONARAKOU, A., & HILGEN, F.J., 1997. Benthic foraminiferal response to insolation-linked paleoceano-graphical changes and indication for an early influence of the Messinian Salinity Crisis in the Mediterranean Late Miocene. First International Conference on Neogene Mediterranean Paleoceanography, Erice, Sicily, 28-30 September, 1997, Abstracts, p.73.

1996

3. LOURENS, L., ANTONARAKOU, A., HILGEN, F.J., VAN HOOF, A.A.M., F., VERNAUD-GRAZZINI, C. & ZACHARIASSE, W.J., 1996. Evaluation of the Pliocene to Early Pleistocene Astronomical Time scale. Paleoceanography, vol. 11, No. 4, pp. 391-413.

1995

2. SEIDENKRANZ, M-S., JORISSEN, F.J., PEYPOUQUET, J.P., ANTONARAKOU, A., HILGEN, F.J. & ZACHARIASSE, W.J., 1995. Palaeoceanographic changes in eastern Mediterranean during the late Miocene (Tortonian-Messinian). 5th International Conference on Palaeoceanography, Halifax, 10-14 October, 1995, Abstracts, p.76.

1991

1. ANTONARAKOU, A., 1991. Basic terms of Taphonomy. In: M.D. Dermitzakis, (Ed.), Geological Seminar Sedimentary and energy-related raw materials, 1st Cycle, 1-14, (in Greek).

 


Βιβλία, e-books

Climate Change and Marine Geological Dynamics Geoheritage and Geotourism Resources: Education, Recreation, Sustainability. Geosciences Recent Advances in Geological Oceanography Η Μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογές της. Ο μικρόκοσμος της πέτρας

 

o ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ-ΛΕΚΚΑ, Α., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΤΣΟΥΡΟΥ, Θ., DI STEFANO, A., BALDASSINI, N., 2015. Η Μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογές της. Ο μικρόκοσμος της πέτρας, Ελληνικά Ακαδημαικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www. kallipos.gr, e book: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3435
o KONTAKIOTIS, G.; ANTONARAKOU, A., 2021. Climate Change and Marine Geological Dynamics. MDPI, Basel, Switzerland, p. 1-184. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-1697-4.
o DRINIA, H., VOUDOURIS, P., ANTONARAKOU, A., 2022. Geoheritage and Geotourism Resources: Education, Recreation, Sustainability. Geosciences, pp. 251, https://doi.org/10.3390/geosciences12060251
o KONTAKIOTIS, G., ANTONARAKOU, A., RUBAN, D.A., 2023. Recent Advances in Geological Oceanography. ISBN 978-3-0365-6299-5 (hardback); ISBN 978-3-0365-6300-8 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-6300-8, pp.444. JMSE.
o ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ, Ο., ΛΥΡΑΣ, Γ., ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, Ζ., 2023. Διδακτική των Γεωεπιστημών. Ελληνικά Ακαδημαικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www. kallipos.gr, e book (in press)
o ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ., ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΔΗΜΙΖΑ, Μ., ΤΣΟΥΡΟΥ, Θ., 2023. Εισαγωγή στις ΒιοΓεωεπιστήμες-Αρχές Μικροπαλαιοντολογίας. Ελληνικά Ακαδημαικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www. kallipos.gr, e book (in press).

 Άρθρα

o ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. & Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, 2008. Βιογεωχημικές και Ισοτοπικές Μέθοδοι σε κελύφη Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων: Νέοι μέθοδοι προσδιορισμού του παλαιοκλίματος. Ηιών, Ενημερωτικό δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης, Τεύχος 5, 2008, σ. 14-17.