Classes

DGD 57: Ανάπτυξη Γραπτών Δραστηριοτήτων στο Μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας/Entwicklung schriftlicher Aktivitäten im DaF-Unterricht

Semester: 

Spring

Offered: 

2022

Το μάθημα στοχεύει στις  δεξιότητες  του γραπτού λόγου και στα είδη κειμένων. Θα παρουσιαστούν οι αναμενόμενες δεξιότητες μέσα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες για  κάθε επίπεδο χωριστά.  Μέσα από αυτό θα διασαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ γραπτού λόγου της μητρικής και μη.  Στη συνέχεια θα γίνει αντιπαράθεση με  διάφορα διδακτικά συγγράμματα σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Γ 014: Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία - Εφαρμογές/Ausgewählte Fragestellungen linguistischer Analyse: Theorie - Praxis

Semester: 

Spring

Offered: 

2022

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση -με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας- επιλεγμένων ζητημάτων της Συγκριτικής ή/και της Θεωρητικής Γλωσσολογίας με γνώμονα την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.Συγκεκριμένα το μάθημα θα επικεντρωθεί σε ειδικά ζητήματα γλωσσολογικής, πραγματολογικής και διαπολιισμικής ανάλυσης υπό το πρίσμα της διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Ενδεικτικές θεματικές, οι οποίες θα διαφωτιστούν και θα αναλυθούν σε βάθος είναι:

GS459: Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας/Entwicklung von Aktivitäten der Sprachmittlung im DaF-Unterricht/

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ορμώμενοι από τις επικοινωνιακές στρατηγικές μιας γλώσσας  και τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα μελετήσουμε την εφαρμογή του κλάδου αυτού της γλωσσολογίας συγκεκριμένα στη διαδικασία της διδασκαλίας και εκμάθησης της  Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα αυτό έχει στόχο την κατανόηση της διαφοροποίησης μεταξύ μετάφρασης και διαμεσολάβησης. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες μετάφρασης και διαμεσολάβησης ώστε να είναι η βάση για:

DGD 63: Ανάπτυξη Πραγματολογικής Ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας/Entwicklung der pragmatischen Kompetenz im DaF-Unterricht

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της  πραγματολογικής ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ορμώμενοι από τις βασικές αρχές της πραγματολογίας  και το κυρίαρχο αξίωμά της ότι ο λόγος είναι «πράξη», θα μελετήσουμε την εφαρμογή πορισμάτων του κλάδου αυτού της γλωσσολογίας στη διαδικασία της διδασκαλίας και εκμάθησης της  Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

DLY 28: Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης/Einführung in die Theorie und Praxis des Übersetzens

Semester: 

Winter

Offered: 

2020

Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση της μεταφραστικής διαδικασίας, της οποίας το αποτέλεσμα οφείλει να εγγυάται την ισοδυναμία με το πρωτότυπο. Στο επίκεντρο θα είναι η ιστορική επισκόπηση των σημαντικότερων θεωριών, που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων της μεταφραστικής διαδικασίας. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση

1. για την ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψην τα είδη κειμένου και τα διάφορα επίπεδα (λεξιλογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, υφολογικό και πραγματολογικό)

DGC 48:Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης /Theorie und Praxis der Übersetzung

Semester: 

Spring

Offered: 

2019

Το μάθημα αυτό έχει στόχο την κατανόηση της μεταφραστικής διαδικασίας, της οποίας το αποτέλεσμα οφείλει να εγγυάται την ισοδυναμία με το πρωτότυπο.Τα διάφορα εργαλεία, όπως π.χ. λεξικά, βοηθήματα, αυτόματοι μεταφραστές,  πλατφόρμες παράλληλων κειμένων, θα συγκριθούν και θα μελετηθούν με στόχο την αξιολόγησή τους ως προς την χρησιμότητά τους στην εκάστοτε μεταφραστική πράξη.