«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...»: Παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, μετεξέλιξη και θεολογική σημασία του όρου Λόγος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος..»: Παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, μετεξέλιξη και θεολογική σημασία του όρου Λόγος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο”. In Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, 9-29. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2012.
61234939.pdf11.25 MB