Ελλαδική Εκκλησία και Επιστήμη της Καινής Διαθήκης: Ιστορία, παρόν, προοπτικές

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Ελλαδική Εκκλησία και Επιστήμη της Καινής Διαθήκης: Ιστορία, παρόν, προοπτικές”. In Εσωστρέφεια: Διαπίστωση και αντιμετώπιση ενός νεοελληνικού φαινομένου, 161-171. Αθήνα: Ακρίτας, 2009.