Ο αληθινός Μεσσίας και οι αληθινοί μαθητές του: Μια βιωματική ανάγνωση με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Μκ. 8:27-38)

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Ο αληθινός Μεσσίας και οι αληθινοί μαθητές του: Μια βιωματική ανάγνωση με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Μκ. 8:27-38)”. Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως: Θεολογία, Εκκλησία, Κοινωνία σε διάλογο, 2021.