Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων: Νοηματικές αντιστοιχίες και ηθική διδασκαλία στο Φιλ. 1,12-2,18

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων: Νοηματικές αντιστοιχίες και ηθική διδασκαλία στο Φιλ. 1,12-2,18”. In Εκκλησία - Θεολογία - Βασιλεία: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γεώργιο Π. Πατρώνο, 521–540. Αθήνα: Σμίλη, 2019.
61237783.pdf21.53 MB