Συνέχεια και ασυνέχεια στη σχέση μεταξύ των δύο Διαθηκών

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Συνέχεια και ασυνέχεια στη σχέση μεταξύ των δύο Διαθηκών”. Εστιακά Σύμμεικτα: Ετήσια έκδοση Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης 1 (2008): 51-63.