Το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος και οι μυστηριακές λατρείες

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος και οι μυστηριακές λατρείες”. In Χριστιανική Λατρεία και ειδωλολατρία: Πρακτικά Στ´ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων: 20–23 Σεπτεμβρίου 2004, 199-226. Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005.