Γεώργιος Κουτρομάνος

Ο Γεώργιος Ι. Κουτρομάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».

Το πρόσφατο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο έχει σχέση με τις σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και το STEM, τα ψηφιακά παιχνίδια, την κινητή μάθηση, τα παιχνίδια και τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας και τις φορετές τεχνολογίες (π.χ. έξυπνα γυαλιά). Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου), της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και κριτής εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.