Σπουδές - Εκπαίδευση


Υποτροφίες
  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
  • Ιαπωνικό Ίδρυμα Sasakawa, SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
  • A. G. Leventis Foundation
  • Principal, του King’s College London, University of London
  • «Socrates-Erasmus»