Δραστηριότητες

Αξιολογητής

 • Αξιολογητής προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Key Action 1 & 2, Erasmus+, Comenius)

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια:

 • Internet and Web Applications and Services ICIW (διαρκές μέλος)
 • Advances in Future Internet AFIN (διαρκές μέλος)
 • WWW/INTERNET, International Association for Development of the Information Society, IADIS 
 • Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (5ο & 6ο), ΕΤΠΕ

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 • Computers & Education (Elsevier) 
 • Journal of Computer Assisted Learning
 • International Journal of Injury Control and Safety Promotion (Francis and Taylor)
 • Αστρολάβος και Μικρός Ευκλείδης (της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) (Μέλος Συντακτικής Επιτροπής)
 • Μέντωρ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
 • IGI Global

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
 • Τακτικό μέλος της Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ)
 • Έκτακτο μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας