Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoHERE (funded by EU/Horizon 2020 under the G.A. No 693289).
  • «ΕΠΙΝΟΗΣΗ-Ήπια Νοητική Καθυστέρηση & Ψηφιακά Παιχνίδια», Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
  • Ερευνητικό Έργο «Οδύσσεια» - Υποπρόγραμμα: «Το Νησί των Φαιάκων». Πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε 14 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ).
  • Ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
  • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας του Υποέργου «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών ψηφιακών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Πλατφόρμα «Αίσωπος») (Ι.Ε.Π.).
  • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (Ι.Ε.Π.).
  • Συντονιστής του Υποέργου «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» (Ι.Ε.Π.).