Ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική των επιστημών

Citation:

Σκορδούλης Κώστας. Ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική των επιστημών. Αθήνα: Νήσος; 2011 pp. 348.

Abstract:

Στον τόμο αυτό περιέχονται επιλεγμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών", το οποίο έγινε στην Αθήνα από τις 5 έως και τις 10 Μαΐου 2010, υπό την επιστημονική εποπτεία της Ελληνικής Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών - ΕΕΙΦΔΕ. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου στόχευαν στο να δοθεί βήμα στην πρωτογενή έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα στους τομείς επιστημονικής δραστηριοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιτημών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο άπτονται θεμάτων Ιστορίας της Επιστήμης και της Διδακτικής, Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Κοινωνιολογίας της Επιστήμης, Θεωρίας και Πράξης της Διδακτικής, Συγκρότησης της Επιστήμης της Διδακτικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Publisher's Version