Publications

2018
Σκορδούλης Κώστας.

Εισαγωγή στις έννοιες και τις θεωρίες της φυσικής επιστήμης

. Αθήνα: Gutenberg; 2018 pp. 701. Publisher's VersionAbstract
Το βιβλίο των Holton και Brush "Εισαγωγή στις έννοιες και τις θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης" αποτέλεσε το βασικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Φυσικής του Harvard Project Physics Course. Από το 1952, που γράφτηκε για πρώτη φορά, γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις και αναθεωρήσεις μέχρι το 1985, οπότε και έλαβε την τελική μορφή του στην οποία βασίστηκε η ελληνική έκδοση. Η παρούσα έκδοση καινοτομεί ενσωματώνοντας τον Οδηγό Διδακτικής Αξιοποίησης, ο οποίος απευθύνεται ειδικά στους υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών, προσφέροντας ένα διδακτικό παράδειγμα για τη Φυσική βασισμένο στην ιστορία της. Η διαχρονική του πρωτοτυπία οφείλεται στο ότι συνδυάζει τη διδασκαλία της Φυσικής με απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι είναι η Φυσική, ποια η μέθοδός της και πώς συγκροτείται ιστορικά ως επιστήμη.
2017
Σκορδούλης Κώστας.

Πολιτική οικολογία : Οκτώ συμβολές στην ελληνική συζήτηση

. Αθήνα: Νήσος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο; 2017 pp. 158. Publisher's VersionAbstract
Η πολιτική οικολογία ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων, τη θεωρητική και φιλοσοφική ανάλυση της σχέσης κοινωνίας-φύσης, την άνιση πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, την υφαρπαγή των κοινών αγαθών, τις πολιτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος, τις ποικίλες "διακινδυνεύσεις", τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς για την εκμετάλλευση πόρων και τα κοινωνικά κινήματα τα οποία αντιστέκονται στα ή/και διεκδικούν τα παραπάνω. Η σημαντική διαφορά με την κυρίαρχη οικολογική σκέψη είναι η πολιτικοποίηση των προβλημάτων, η αναζήτηση κερδισμένων και χαμένων κοινωνικών ομάδων και περιοχών και η επιμονή στα ερωτήματα "γιατί, πώς και πού".Ο τόμος περιλαμβάνει ορισμένες από τις εισηγήσεις που έγιναν στο ομότιτλο σεμινάριο που οργάνωσε το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Αθήνα την περίοδο 2013-2014, ως τμήμα των δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος ENTITLE.
2015
Σκορδούλης Κώστας. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ. Paperback. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ; 2015 pp. 317. Publisher's VersionAbstract
Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση γνωσιοθεωρίας και φιλοσοφίας της επιστήμης με τη διδακτική μεθοδολογία των φυσικών επιστημών. Η πορεία από τη γνωσιοθεωρία και τη φιλοσοφία της επιστήμης, που σκιαγραφείται στις σελίδες του βιβλίου, εκβάλλει στα προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται σήμερα για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών: (α) στο πρόγραμμα που βασίζεται στη συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας των επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών το οποίο στις μέρες μας επικεντρώνεται στη διδασκαλία για τη φύση της επιστήμης, και (β) στο πρόγραμμα που βασίζεται στη θεώρηση για την αλληλεπίδραση της επιστήμης με την τεχνολογία και την κοινωνία και το οποίο μετεξελίσσεται ενσωματώνοντας στοιχεία από την πολιτισμική προσέγγιση και την κριτική θεωρία.
2013
Peter McLaren & Ramin Farahmandpur: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. paperback. (Σκορδούλης Κώστας). Αθήνα: ΤΟΠΟΣ; 2013 pp. 398. Publisher's VersionAbstract
Το βιβλίο διατυπώνει θεμελιώδη ερωτήματα για την παιδεία και την πολιτική: Ποιος επωφελείται από το εκπαιδευτικό σύστημα και τους ισχύοντες εκπαιδευτικούς µηχανισµούς, και ποιων συμφέροντα εξυπηρετούν οι υπάρχουσες παιδαγωγικές πρακτικές; Ποια είναι η σχέση μεταξύ των παιδαγωγικών πρακτικών και της εκπαίδευσης ως διαδικασίας αναπαραγωγής του συστήματος της κυρίαρχης τάξης; Συμβάλλει στη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων από την πλευρά του κινήματος των εκπαιδευτικών που αμφισβητεί τον πυρήνα της καπιταλιστικής εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας ότι μια άλλη εκπαίδευση και μια άλλη κοινωνία είναι εφικτές. Αρθρώνει έναν προγραµµατικό λόγο όπου η φωνή των φτωχών κοινωνικών στρωμάτων, των γυναικών, των ατόμων µε ειδικές ανάγκες, των μεταναστών και γενικότερα των κοινωνικών μειονοτήτων έχει ισχυρή θέση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ξεχωριστή συμβολή στο ρεύμα που ο McLaren ονόμασε Επαναστατική Κριτική Παιδαγωγική, ως απάντηση στη συνεχή, και τις περισσότερες φορές επιτυχή, προσπάθεια χειραγώγησης της Κριτικής Παιδαγωγικής.
2012
Skordoulis K, Hill D. CRITICAL EDUCATION. 1st International Conference on Critical Education. 2012:522.
2011
Σκορδούλης Κώστας.

Ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική των επιστημών

. Αθήνα: Νήσος; 2011 pp. 348. Publisher's VersionAbstract
Στον τόμο αυτό περιέχονται επιλεγμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών", το οποίο έγινε στην Αθήνα από τις 5 έως και τις 10 Μαΐου 2010, υπό την επιστημονική εποπτεία της Ελληνικής Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών - ΕΕΙΦΔΕ. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου στόχευαν στο να δοθεί βήμα στην πρωτογενή έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα στους τομείς επιστημονικής δραστηριοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιτημών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο άπτονται θεμάτων Ιστορίας της Επιστήμης και της Διδακτικής, Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Κοινωνιολογίας της Επιστήμης, Θεωρίας και Πράξης της Διδακτικής, Συγκρότησης της Επιστήμης της Διδακτικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.
2008
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. Paperback. (Σκορδούλης Κωνσταντίν). Αθήνα: ΤΟΠΟΣ; 2008 pp. 220. Publisher's VersionAbstract
Τα Ζητήματα Θεωρίας των Επιστημών της Φύσης είναι μια συλλογή αυτόνομων κειμένων που ασχολούνται με επιλεγμένα ζητήματα της θεωρίας της επιστήμης και ειδικότερα της θεωρίας των επιστημών της φύσης, δηλαδή της Φυσικής, της Χημείας και των υποκλάδων τους. Για τους συγγραφείς η επιστήμη δεν είναι απλώς ένα διατεταγμένο σύνολο από νόμους και θεωρίες, αλλά μια δυναμικά εξελισσόμενη διαδικασία με διαμάχες, αντιπαραθέσεις και ανατροπές θεωριών και ως εκ τούτου η μελέτη της κάθε επιστήμης δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί από τη μελέτη της ιστορίας της.Τα κείμενα του βιβλίου εξετάζουν: 
  • Τις επιστημονικές επαναστάσεις και διαμάχες στη Φυσική, εστιάζοντας στην αντιπαράθεση Newton-Leibniz για τη βαρύτητα, τον χώρο και τον χρόνο.
  • Την πειραματική πρακτική.
  • Τη Χημεία και τη σχέση της με την Αλχημεία.
  • Την ιστορική διαμόρφωση της σχέσης των Φυσικών Επιστημών με τα Μαθηματικά και τα επιστημονικά όργανα.
  • Τις προσεγγίσεις των επιστημών και της ιστορίας τους με βάση το φύλο καθώς και προτάσεις εκπαιδευτικών στρατηγικών υπονόμευσης των έμφυλων στερεοτύπων.
  • Την ιστορία των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα και την υποδοχή των θεωριών της Σχετικότητας και της Κβαντομηχανικής στον ελληνικό χώρο.
  • Την επίδικη σχέση μεταξύ της ιστορίας των επιστημών και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε ζητήματα της καθημερινής πρακτικής τους, καθώς και σε κάθε αναγνώστη με αντίστοιχα ενδιαφέροντα. 
2006
Κώστας Σκορδούλης.

Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα

. Αθήνα: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη; 2006 pp. 221. Publisher's VersionAbstract
Ο παρών συλλογικός τόμος αποτελεί προϊόν των εργασιών του Οικολογικού Εργαστηρίου που έλαβε χώρα στα Σεμινάρια της Ερμούπολης τον Ιούλιο του 2005, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Καίσαρη, με θέμα: «Η Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα». Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από τα οικολογικά περιοδικά "Οικοτοπία" & "Δαίμων της Οικολογίας" και τις εργασίες προετοίμασαν και συντόνισαν οι Σάκης Κουρουζίδης, Λεωνίδας Λουλούδης, Γιάννης Σακιώτης και Γιάννης Σχίζας.Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη αποφάσισε την έκδοση των στοχασμών και προβληματισμών που ανέπτυξαν στο γόνιμο πνευματικά περιβάλλον των Σεμιναρίων της Ερμούπολης οι συγγραφείς του τόμου, αφενός για να τιμήσει τον αξέχαστο φίλο και συνεργάτη Νίκο Καίσαρη, πρωτεργάτη της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα, αφετέρου πιστεύοντας ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός συστηματικού δημόσιου διαλόγου για την πορεία και τις προοπτικές της πολιτικής οικολογίας στη χώρα μας.
2005
Κώστας Σκορδούλης.

Περιβάλλον, επιστήμη και εκπαίδευση

. Αθήνα: Leader Books; 2005 pp. 304. Publisher's VersionAbstract
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο Φυσικό Περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στην αυγή του 21ου αιώνα και τα οποία προβάλλουν ως απειλή για κάθε μορφή ζωής πάνω στον πλανήτη. Η προσέγγιση βασίζεται σε δύο άξονες: στην επιστήμη και στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί να υπάρξει εκπαίδευση για το περιβάλλον χωρίς κατανόηση και γνώση. Δηλαδή χωρίς την κατανόηση και τη γνώση των φυσικών φαινομένων και των διαδικασιών που βρίσκονται πίσω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οικολογικά συνειδητοποιημένος πολίτης είναι ο πολίτης που κατανοεί, που έχει γνώση.Η γνώση του μέλλοντος δεν είναι κατακερματισμένη και επιμέρους αλλά ολιστική και συνθετική. Η επιστήμη γίνεται διαδικασία σύνθεσης και όχι αναγωγής. Αποβάλλει τις θετικιστικές της δεσμεύσεις και αναζητά την πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, την αισθητική, τις ηθικές και κοινωνικές αξίες. Η μελέτη του Περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία γεννιέται η γνώση του μέλλοντος.Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές που στο μέλλον θα διδάξουν το ίδιο ή συναφή γνωστικά αντικείμενα, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και στους οικολογικά ευαισθητοποιημένους πολίτες που αποζητούν μια ειδική γνώση και εις βάθος κατανόηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.[...]
2004
Σκορδούλης Κώστας.

Τα μαθηματικά στην εποχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας

. Αθήνα: Κωστογιάννος; 2004 pp. 319. Publisher's VersionAbstract
Τα εκπαιδευτικά συστήματα κατά καιρούς ρυθμίζονται είτε για να διορθωθούν κάποιες ατέλειες της προηγούμενης ρύθμισης, είτε για να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες των καιρών. Οι ρυθμίσεις αυτές ονομάζονται συνήθως "εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις"...Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν κάποιες δυνατότητες οι οποίες δε θα υπήρχαν χωρίς αυτές ή/ και θα κόστιζαν πολύ ακριβά...Το ερώτημα είναι μήπως η τεχνολογία φέρνει μαζί της το σπόρο μίας μεγάλης μεταρρύθμισης και όχι μίας μικρής ρύθμισης όπως αυτές που έγιναν κατά καιρούς...Η προσεχής μεταρρύθμιση φαίνεται ότι θα έχει πολλούς στόχους...Επομένως, το μελλοντικό σχολείο πρέπει να μεταπλασθεί σε "εργαστήριο γνώσης" όπου ο μαθητής παύει να είναι απλός θεατής και γίνεται "πρώιμος μέτοχος"...Τα παιδιά είναι περισσότερο έτοιμα από όλους μας για μία παρόμοια εναρκτήρια φάση της μεταρρύθμισης. Είναι απαραίτητη για να προχωρήσουν μπροστά οι ιδιαίτερα ταλαντούχοι μαθητές μας, αλλά θα επωφεληθούν σημαντικά και οι υπόλοιποι μαθητές για να γίνουν και αυτοί περισσότερο ταλαντούχοι...Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε νέες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών...Οι συγγραφείς του είναι όλοι άνθρωποι με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στα εκπαιδευτικά θέματα. Εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας τις συνεισφορές τους λίγο πριν πάνε στο τυπογραφείο...
2003
Σκορδούλης Κώστας.

Φιλοσοφικές έννοιες στη φυσική

. Αθήνα: Leader Books; 2003 pp. 512. Publisher's VersionAbstract
Το βιβλίο "Φιλοσοφικές έννοιες στη Φυσική" παρουσιάζει την ανάπτυξη της επιστήμης της Φυσικής σε σχέση με το ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή συντελέστηκε.Μέσα από τις σελίδες του, δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να στοχαστεί σχετικά με τη φύση του επιστημονικού εγχειρήματος την οποία μπορεί να είχε προσεγγίσει νωρίτερα μέσα από το πρίσμα της παραδοσιακής ιστορίας της επιστήμης και μέσα από μια σειρά μαθημάτων στις φυσικές επιστήμες.Στόχος του είναι να εντυπώσει στον αναγνώστη τον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο έχουν διαδραματίσει οι φιλοσοφικές θεωρήσεις σε ό,τι αφορά την επιστημονική πρακτική και την κατασκευή των επιστημονικών θεωριών.Αντίθετα με την αρκετά διαδεδομένη άποψη ότι η Φυσική και η Φιλοσοφία είναι απομακρυσμένες η μία από την άλλη, αυτό το βιβλίο περιγράφει τη συνεχή αλληλεπίδραση που είχαν και συνεχίζουν να έχουν.Μέσα στις σελίδες του βιβλίου η συζήτηση για τα κύρια φιλοσοφικά ζητήματα εδράζεται στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και στο περιεχόμενο της αντίστοιχης επιστημονικής δραστηριότητας. [...]