ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους (311067)

Semester: 

Spring

Offered: 

2023

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Άγιον Όρος είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος στην Ορθοδοξία όπου ο μοναχισμός για χίλια και πλέον χρόνια βιώνεται στην πλέον απόλυτη μορφή του. Ζωτικό τμήμα του Ορθοδόξου βίου, που υπογραμμίζει την καθολικότητα και την οικουμενικότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Εκκλησία και Διεθνείς Σχέσεις (311034)

Semester: 

Spring

Offered: 

2023

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι πολιτισμοί είναι εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα, αποτελούμενα από έναν πολύ μεγάλο αριθμό συστατικών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι οργανωμένα με τρόπο ασύμμετρο. Τέτοιου είδους συστήματα μπορεί για κάποιο διάστημα να δίνουν την εντύπωση, ότι λειτουργούν με αρκετά σταθερό τρόπο και ότι βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας ενώ στην πραγματικότητα συνεχώς προσαρμόζονται. Έρχεται, όμως, η στιγμή που εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, πυροδοτούμενη από ένα γεγονός ή/και μία σειρά γεγονότων.