Η Αγία Γραφή στη ζωή και στη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Η Αγία Γραφή στη ζωή και στη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή”. In Πρακτικά διορθόδοξων επιστημονικών συνεδρίων Αθηνών και Λεμεσού: Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Άγιον Όρος - Φιλοκαλική εμπειρία, 169-185. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2007.