Κριτικές εκδόσεις και μετάφραση της Καινής Διαθήκης

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Κριτικές εκδόσεις και μετάφραση της Καινής Διαθήκης”. In Η μετάφραση της Βίβλου στην Εκκλησία και στην Εκπαίδευση: Αφιέρωμα στα 25 χρόνια από την έκδοση της Νέας Μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη Νεοελληνική Γλώσσα, 27–37. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 2015.
60488870.pdf9.37 MB