Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού: Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού: Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας”. In Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της: Από την Παλαιά Διαθήκη ώς τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ού αιώνα, 52-76. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2011.
60488675.pdf6.15 MB