2016, «Η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των βιοηθικών ζητημάτων, Διδασκαλία με καινοτόμες μεθόδους»