2022, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον σε δυσαρμονική σχέση: Η κλιματική αλλαγή ως βιοτεχνοηθικό πρόβλημα

1ο Συνέδριο για την κλιματική κρίση. Η κατάχρηση του περιβάλλοντος με την υπερβολική άντληση των φυσικών πόρων, την καταστροφή των οικοσυστημάτων, την εξαφάνιση των ειδών και τη ρύπανση, κατέδειξε ότι η εκμετάλλευσή του δεν προκάλεσε μόνο την αλλοίωση της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και των γενετικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Η οικολογική κρίση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, αλλά συνδέεται με το σύνολο της κοινωνικής ζωής και των σχέσεων του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η οποία καταδεικνύει το ήθος του, τον τρόπο δηλαδή της ζωής. Αποτελεί κρίση πνευματική και ηθική και οφείλεται στην κρίση που δημιουργήθηκε στον ίδιο τον άνθρωπο και η προτροπή για την ασκητική αντιμετώπιση της δημιουργίας αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το πρόβλημα είναι και παραμένει ηθικό. Η δυσαρμονία που παρουσιάζεται στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση αποτελεί το κύριο πρόβλημα, το οποίο προφανώς αποτελεί βιοτεχνοηθικό πρόβλημα. Συνεπώς, η ηθική κρίση που αποκαλύπτεται με την κλιματική αλλαγή καθορίζει την ευθύνη του ανθρώπου, αλλά και τα μέτρα, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν η περιβαλλοντική κρίση κατανοείται ως ατομική ευθύνη γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και διαφορετικής αντιμετώπισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Presentation Date: 

Friday, June 17, 2022

Location: 

ΕΚΠΑ, Αθήνα

Presentation Files: 

1o_synedrio_ekpa_gia_tin_klimatki_allagi_fanaras.pdf2.4 MB