2011, " Η Βιοηθική στα όρια της αρχής και του τέλους της ανθρώπινης ζωής“