Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία ή στη δουλεία του ανθρώπινου νου; Ηθικά ζητήματα