2004-2006: Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του προγράμματος ΗΡΩΝ της ΓΓΕΤ σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed